Розділи
Підручники для школи » 8 клас » Підручники для 8 класу 2021 року видавництва » Інформатика Руденко 8 клас 2021 з поглибленим вивченням

Інформатика Руденко 8 клас 2021 з поглибленим вивченням

24.05.2021 - 13:31 892 0
Інформатика Руденко 8 клас 2021 з поглибленим вивченням
Зміст Читати онлайн Завантажити
РОЗДІЛ 1. Математичні основи обчислювальної техніки
1.1. Поняття системи числення.
Позиційні і непозиційні системи числення
1.2. Переведення чисел із десяткової системи числення в довільну і навпаки
1.3. Двійкова та шістнадцяткова системи числення. Опрацювання систем числення, основою яких є степінь двійки
1.4. Арифметичні операції у двійковійі шістнадцятковій системах числення
Практична робота No 1. Опрацювання чисел у різних системах числення
РОЗДІЛ 2. Кодування даних
2.1. Опрацювання даних як інформаційний процес. Кодування та декодування повідомлень
Одиниці вимірювання довжини двійкового коду
2.2. Кодування чисел у комп’ютері
2.3. Кодування символів
2.4. Кодування графічних даних.
Поняття колірної схеми
Практична робота No 2. Опрацювання колірних моделей у векторному графічному редакторі
2.5. Кодування звукових даних
Практична робота No 3. Кодування даних різного формату в комп’ютері
РОЗДІЛ 3. Комп’ютер як універсальний пристрій для опрацювання даних
3.1. Архітектура комп’ютера.
Процесор, його будова та призначення
3.2. Пам'ять комп’ютера, її види
3.3. Будова й алгоритм роботи ЕОМ за фон Нейманом
3.4. Пристрої введення-виведення даних.
Пристрої, що входять до складу мультимедійного обладнання
3.5. Технічні характеристики складових комп’ютера.
Визначення значень властивостей комп’ютера
Практична робота No 4. Конфігурування комп’ютера під потребу
3.6. Історія засобів опрацювання інформаційних об’єктів
3.7. Програмне забезпечення комп’ютера
3.8. Класифікація, основні функції та складові операційної системи
3.9. Інсталювання програмного забезпечення.
Інсталяція та деінсталяція компонентів ОС
3.10. Архівування даних. Стиснення даних, види стиснення даних. Архіватори. Типи архівів. Операції над архівами
Практична робота No 5. Створення архівів та операції над ними
3.11. Форматування та копіювання дисків.
Дефрагментація пристроїв пам’яті з файловими системами, встановлення розкладу її проведення
РОЗДІЛ 4. Створення та опрацювання текстових документів
4.1. Cтворення та форматування списків у текстовому документі
4.2. Створення та форматування колонок, таблиць у текстовому документі
4.3. Стильове оформлення документів
4.4. Схема документа. Колонтитули
4.5. Автоматизоване створення змісту та покажчиків
4.6. Опрацювання складного текстового документа. Макроси
4.7. Налаштування параметрів роботи середовища текстового процесора
Практична робота No 6. Створення текстового документа, що містить об’єкти різних типів
Практична робота No 7. Використання стилів для оформлення текстових документів. Структура та зміст документа
Практична робота No 8. Автоматизоване створення покажчиків. Макроси
РОЗДІЛ 5. Створення та опрацювання об’єктів мультимедіа
5.1. Поняття мультимедіа. Кодування аудіо- та відеоданих
5.2. Програмне забезпечення для опрацювання об’єктів мультимедіа
5.3. Захоплення аудіо й відео, створення аудіо- і відеофрагментів
5.4. Побудова аудіо- й відеоряду. Додавання до відеокліпу ефектів
5.5. Налаштування часових параметрів аудіо- та відеоряду. Засоби перетворення аудіо- й відеоформатів
5.6. Сервіси для роботи з аудіо- й відеоданими та публікування їх в інтернеті. Подкаст
Практична робота No 9. Захоплення та конвертування аудіо (відео) даних
Практична робота No 10. Створення відеокліпу. Додавання відеоефектів, налаштування часових параметрів аудіо- та відеоряду
РОЗДІЛ 6. Мультимедійні презентації
6.1. Етапи розробки презентації. Критерії оцінювання презентації
6.2. Макети слайдів. Стильове оформлення слайдів презентації. Елементи дизайну презентацій. Використання організаційних діаграм у презентаціях
6.3. Проєктування та розробка розгалужених презентацій. Гіперпосилання і елементи керування в презентаціях
6.4. Елементи анімації в презентації
6.5. Додавання відеокліпів, звукових ефектів і мовного супроводу до слайдової презентації.
Вбудовані та зв’язані об’єкти в презентаціях
6.6. Керування показом презентації
Практична робота No 11. Проєктування та розробка розгалужених презентацій за визначеними критеріями. Використання вбудованих та зв’язаних об’єктів у презентації
Практична робота No 12. Розробка презентацій з елементами анімації, відеокліпами, звуковими ефектами та мовним супроводом
РОЗДІЛ 7. Технології опрацювання числових даних у середовищі табличного процесора
7.1. Типи величин у текстовому процесорі
Уведення даних
7.2. Формули. Опрацювання формул
7.3. Обчислювальні алгоритми в середовищі табличного процесора
7.4. Призначення й використання основних функцій табличного процесора
Практична робота No 13. Розв’язування задач на обчислення
7.5. Умовне форматування
Практична робота No 14. Умовне форматування
7.6. Створення та налагодження діаграм
7.7. Упорядковування даних у таблицях. Автоматичні та розширені фільтри
Практична робота No 15. Упорядкування даних у таблицях. Автоматичні та розширені фільтри
7.8. Проміжні підсумки. Створення форм уведення-виведення
Практична робота No 16. Створення форм уведення-виведення
РОЗДІЛ 8. Основи алгоритмізації та програмування
8.1. Поняття алгоритму. Властивості алгоритмів.
Виконавець та система команд виконавця, формальне виконання алгоритму
8.2. Способи описання алгоритмів
8.3. Базові алгоритмічні структури. Типи алгоритмів. Аргументи, результати, проміжні величини
Практична робота No 17. Способи подання алгоритмів. Базові алгоритмічні структури. Типи алгоритмів
9. Мови програмування
9.1. Етапи розв’язування задач з використанням комп’ютера
9.2. Мова програмування як один із способів описання алгоритмів. Класифікація мов програмування
9.3. Середовище програмування
9.4. Поняття об’єкта, властивості, події та обробника подій. Проєкт і його структура
Практична робота No 18. Робота в середовищі програмування
10. Лінійні алгоритми
10.1. Дані, змінні, константи. Прості типи даних
10.2. Арифметичні операції і вирази. Стандартні підпрограми
10.3. Структуровані вбудовані типи даних та їх опрацювання
10.4. Використання текстових файлів для введення та виведення даних
Практична робота No 19. Розробка лінійних алгоритмів та їх реалізація у вигляді програм
Практична робота No 20. Розробка лінійних алгоритмів та їх реалізація у вигляді програм з використанням текстових файлів
11. Елементи алгебри логіки
11.1. Висловлювання. Логічні змінні, операції і вирази
11.2. Розроблення і обчислення значень логічних виразів
Практична робота No 21. Побудова логічних виразів та їх обчислення
12. Алгоритми з розгалуженнями
12.1. Команда розгалуження. Умовний оператор мовою Python
12.2. Команда вибору
12.3. Вкладені розгалуження
12.4. Використання об’єктів мови Python для реалізації розгалужень
Практична робота No 22. Розробка алгоритмів з послідовними розгалуженнями та їх реалізація у вигляді програм
Практична робота No 23. Розробка алгоритмів з вкладеними розгалуженнями та їх реалізація у вигляді програм
13. Алгоритми з повторенням
13.1. Команди повторення. Оператори циклу
13.2. Поєднання повторення і розгалуження
13.3. Числові і рекурентні послідовності
13.4. Вкладені цикли
13.5. Використання об’єктів мови програмування для реалізації циклів
Практична робота No 24. Розробка алгоритмів з послідовними повтореннями та їх реалізація у вигляді програм
Практична робота No 25. Розробка рекурентних алгоритмів та їх реалізація у вигляді програм
Практична робота No 26. Розробка алгоритмів з вкладеними повтореннями та їх реалізація у вигляді програм
Комп’ютерний словник
Алфавітний покажчик
На цій сторінці ви можете безкоштовно завантажити Інформатика Руденко 8 клас 2021 з поглибленим вивченням.
Коментарі
Натисніть на зображення, щоб оновити код, якщо він нерозбірливий
Відкрити бічну панель
Коментарі
Eric
Eric 27.02.2024 - 19:56
Dear in.ua Administrator. Eric here with a quick thought about your website in.ua... I’m on the internet a lot and I look at a lot of business websites. Like yours, many of them have great content.
Eric
Eric 27.02.2024 - 13:15
Dear My name’s Eric and I just found your site in.ua Admin. It’s got a lot going for it, but here’s an idea to make it even MORE effective. Visit https://rushleadgeneration.com for a live demo
Eric
Eric 27.02.2024 - 08:40
Hello in.ua Administrator! I just found your site, quick question… My name’s Eric, I found in.ua after doing a quick search – you showed up near the top of the rankings, so whatever you’re doing for
Eric
Eric 15.02.2024 - 07:47
To the in.ua Webmaster! I just found your site, quick question… My name’s Eric, I found in.ua after doing a quick search – you showed up near the top of the rankings, so whatever you’re doing for
Eric
Eric 15.02.2024 - 01:41
Dear in.ua Owner! My name’s Eric and I just came across your website - in.ua - in the search results. Here’s what that means to me… Your SEO’s working. You’re getting eyeballs – mine at least.