Розділи

Географія Гільберг 8 клас 2021

24.05.2021 - 13:15 479 0
Географія Гільберг 8 клас 2021
Зміст Читати онлайн Завантажити
§ 1. Об’єкти вивчення і методи досліджень фізичної та суспільної географії України. Джерела географічної інформації
§ 2. Географічні відомості про територію України в минулому. Сучасні географічні дослідження
РОЗДІЛ I. Географічна карта і робота з нею

Тема 1. Географічна карта
§ 3. Зображення України в картографічних творах. Елементи карти, картографічні проєкції та види спотворень на географічних картах
§ 4. Способи зображення географічних об’єктів і явищ на картах. Класифікація карт
§ 5. Навчальні карти, атласи. Національний атлас України. Електронні карти. Геоінформаційні та сучасні навігаційні системи. Картографічні інтернет-джерела
Тема 2. Топографічні карти
§ 6. Топокарта. Читання та практичне використання топографічних карт
Практична робота 1
§ 7. Плани міст, схеми руху транспорту
Перевірте свої досягнення
РОЗДІЛ II. Географічний простір України
Тема 1. Україна на політичній карті Європи та світу
§ 8. Політична карта світу, її елементи та процес формування.
Державний лад: форми правління та адміністративно-територіальний устрій країн
§ 9. Географічне положення України, його види
Практична робота 2
Тема 2. Адміністративно-територіальний устрій України
§ 10. Територіальні зміни меж України з ХХ ст. Особливості сучасного адміністративно-територіального устрою, його проблеми та шляхи вдосконалення на різних територіальних рівнях
Тема 3. Україна на карті годинних поясів
§ 11. Міжнародна система відліку часу. Годинні пояси. Час в Україні. Особливості регулювання систем відліку часу в країнах світу
Практична робота 3
Перевірте свої досягнення
РОЗДІЛ III. Природні умови і ресурси України
Тема 1. Рельєф, тектонічна та геологічна будова, мінеральні ресурси
§ 12. Форми земної поверхні. Простягання низовин, височин, гір, річкових долин
§ 13. Геологічна історія Землі. Геологічне літочислення. Геологічні ери
§ 14. Основні тектонічні структури
§ 15. Формування рельєфу
§ 16. Корисні копалини України, їхня класифікація за використанням, закономірності поширення. Паливні корисні копалини
§ 17. Рудні й нерудні корисні копалини: басейни, райони залягання та видобування. Мінеральні води та грязі. Проблеми раціонального використання мінеральних ресурсів
Практична робота 4
Тема 2. Клімат і кліматичні ресурси
§ 18. Кліматотвірні чинники
§ 19. Повітряні маси, що впливають на територію України
§ 20. Кліматичні показники
Практична робота 5
§ 21. Сезонні погодні умови та явища. Несприятливі погодно-кліматичні явища
Практична робота 6
§ 22. Вплив природно-кліматичних умов на здоров’я та господарську діяльність людини. Охорона атмосферного повітря
Перевірте свої досягнення
Тема 3. Води суходолу та водні ресурси
§ 23. Склад вод суходолу
§ 24. Основні річкові басейни та системи
Практична робота 7
§ 25. Озера, водосховища, канали
Практична робота 7 (продовження)
§ 26. Болота, підземні води України
§ 27. Водні ресурси України, шляхи їхнього раціонального використання та охорони
Перевірте свої досягнення
Тема 4. Ґрунти та ґрунтові ресурси
§ 28. Умови ґрунтоутворення, структура ґрунту. Основні типи ґрунтiв
§ 29. Ґрунтові ресурси України
Практична робота 8
Тема 5. Рослинність
§ 30. Рослинність України
Тема 6. Тваринний світ України
§ 31. Різноманітність тваринного світу України
Перевірте свої досягнення
Тема 7. Ландшафти України
§ 32. Ландшафт як просторово-цілісна система. Карта «Ландшафти України». Антропогенні ландшафти
§ 33. Рівнинні ландшафти, їхня різноманітність. Природні зони України: мішані ліси, широколисті ліси
§ 34. Природні зони України: лісостепова, степова. Використання та охорона рівнинних ландшафтів
Практична робота 9

§ 35. Гірські ландшафти Українських Карпат, особливості їхньої зміни з висотою, використання та охорона
§ 36. Гірські ландшафти Кримських гір, особливості їхньої зміни з висотою, використання та охорона
§ 37. Природні умови і ресурси Чорного моря
§ 38. Природні умови і ресурси Азовського моря
Тема 8. Природокористування
§ 39. Використання природно-ресурсного потенціалу України. Основні види забруднень довкілля в Україні. Вплив екологічної ситуації на життєдіяльність населення
§ 40. Природно-заповідний фонд України. Національна екологічна мережа. Природно-заповідні об’єкти вашої місцевості
Практична робота 10
§ 41. Моніторинг навколишнього середовища. Основні заходи щодо раціонального використання природних ресурсів та охорони довкілля. Природокористування в умовах сталого розвитку
Перевірте свої досягнення
Розділ IV. Населення України та світу
Тема 1. Демографічні процеси й статево-віковий склад населення світу та України
§ 42. Кількість населення у світі та в Україні
§ 43. Механічний рух населення. Українська діаспора
§ 44. Статево-віковий склад населення світу та України. Тривалість життя населення
Практична робота 11
Тема 2. Розселення
§ 45. Густота населення. Територіальні відмінності густоти населення у світі й Україні
§ 46. Міське й сільське населення
§ 47. Урбанізація, причини, що її зумовлюють
Тема 3. Етнічний склад населення
§ 48. Етноси. Найпоширеніші мовні сім’ї
§ 49. Національний склад населення України: особливості й регіональні відмінності
Тема 4. Релігійний склад населення
§ 50. Релігійний склад населення України та світу
Тема 5. Зайнятість населення у світі та в Україні
§ 51. Трудові ресурси
§ 52. Економічно активне населення. Зайнятість населення
Перевірте свої досягнення
Додатки
На цій сторінці ви можете безкоштовно завантажити Географія Гільберг 8 клас 2021.
Коментарі
Натисніть на зображення, щоб оновити код, якщо він нерозбірливий
Відкрити бічну панель
Коментарі
Eric
Eric 28.11.2023 - 17:39
Dear in.ua Admin. this is Eric and I ran across in.ua a few minutes ago. Looks great… but now what? By that I mean, when someone like me finds your website – either through Search or just bouncing
Eric
Eric 27.11.2023 - 09:50
Dear in.ua Administrator! my name’s Eric and for just a second, imagine this… - Someone does a search and winds up at in.ua. - They hang out for a minute to check it out. I’m interested… but…
Porter
Porter 24.11.2023 - 03:43
Dear to in.ua Administrator. This is Porter, and I just found your site, in.ua. It really is got a lot going for it, but I have an idea to make it even more effective. Check out Web Visitors Into
Eric
Eric 21.11.2023 - 03:09
To the in.ua Webmaster! Cool website! My name’s Eric, and I just found your site - in.ua - while surfing the net. You showed up at the top of the search results, so I checked you out. Looks like
Eric
Eric 15.11.2023 - 15:51
Dear in.ua Admin. my name’s Eric and I just ran across your website at in.ua... I found it after a quick search, so your SEO’s working out… Content looks pretty good… One thing’s missing though…