Разделы

Фізика Головко 8 клас 2021

21.05.2021 - 12:48 116 0
Фізика Головко 8 клас 2021
Содержание Читать онлайн Скачать
Розділ 1. ТЕПЛОВІ ЯВИЩА
§ 1. Теплові явища та їх природа
§ 2. Агрегатні стани речовини
Виконуємо навчальний проект разом
§ 3. Тепловий стан тіла та температура. Вимірювання температури
Це цікаво
§ 4. Залежність розмірів фізичних тіл від температури
§ 5. Внутрішня енергія тіла та способи її зміни
§ 6. Види теплообміну та їх використання в побуті й техніці
§ 7. Кількість теплоти. Питома теплоємність речовини
§ 8. Розрахунок кількості теплоти, яку отримує або віддає тіло під час теплового процесу
§ 9. Тепловий баланс
§ 10. Плавлення твердих тіл. Кристалізація
Вчимося розв’язувати фізичні задачі на теплові явища разом
Виявляємо предметну компетентність з теми «Внутрішня енергія. Кількість теплоти»
§ 11. Випаровування рідини. Конденсація
§ 12. Кипіння рідини
§ 13. Розрахунок кількості теплоти при пароутворенні та конденсації
Виявляємо предметну компетентність з теми «Пароутворення і конденсація»
§ 14. Розрахунок кількості теплоти, що виділяється внаслідок згоряння палива
§ 15. Перетворення енергії в механічних і теплових процесах. Принцип дії теплових машин
§ 16. Теплові двигуни. Двигун внутрішнього згоряння
Це цікаво
§ 17. Екологічні проблеми використання теплових машин
Вчимося розв’язувати фізичні задачі на теплові машини разом
Виконуємо навчальний проект разом
Виявляємо предметну компетентність з теми «Розрахунок кількості теплоти внаслідок згоряння палива. Теплові машини»
Головне в розділі 1
Розділ 2. ЕЛЕКТРИЧНІ ЯВИЩА. ЕЛЕКТРИЧНИЙ СТРУМ
§ 18. Електричні явища. Електризація тіл
§ 19. Закон Кулона
§ 20. Електричне поле
§ 21. Взаємодія заряджених тіл. Провідники та непровідники електрики
Це цікаво
§ 22. Дискретність електричного заряду. Електрон
Це варто знати
Вчимося розв’язувати фізичні задачі з теми «Електростатика»
Виконуємо навчальний проект разом
Виявляємо предметну компетентність з теми «Електростатика»
§ 23. Електричний струм
§ 24. Електричне коло та його основні елементи
§ 25. Сила струму та її вимірювання. Амперметр
§ 26. Електрична напруга та її вимірювання. Вольтметр
§ 27. Електричний опір. Закон Ома для ділянки електричного кола
§ 28. Розрахунок опору провідника. Питомий опір
Це цікаво
Вчимося розв’язувати фізичні задачі з теми «Сила струму. Електрична напруга та опір»
Виявляємо предметну компетентність з теми «Сила струму. Електрична напруга та опір»
§ 29. Послідовне з’єднання провідників
§ 30. Паралельне з’єднання провідників
§ 31. Робота та потужність електричного струму
§ 32. Закон Джоуля-Ленца
§ 33. Лічильник електричної енергії
Вчимося розв’язувати фізичні задачі з теми «З’єднання провідників. Робота, потужність електричного струму»
Виявляємо предметну компетентність з теми «З’єднання провідників. Робота, потужність електричного струму»
§ 34. Природа електричного струму в розчинах і розплавах електролітів
§ 35. Електричний струм у газах
Це цікаво
Вчимося розв’язувати фізичні задачі з теми «Електричний струм у різних середовищах»
Виявляємо предметну компетентність з теми «Електричний струм у різних середовищах»
§ 36. Вплив електричного струму на організм людини
Виконуємо навчальний проект разом
Головне у розділі 2
Лабораторні роботи
На этой странице вы можете бесплатно скачать Фізика Головко 8 клас 2021.
Комментарии
Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив