Разделы

Фізика Бар'яхтар 8 клас 2021

21.05.2021 - 12:47 491 0
Фізика Бар'яхтар 8 клас 2021
Содержание Читать онлайн Скачать
Розділ I. Теплові явища
Частина 1. Температура. Внутрішня енергія. Теплопередача
§ 1. Тепловий стан тіл. Температура та її вимірювання
§ 2. Залежність розмірів фізичних тіл від температури
§ 3. Внутрішня енергія
§ 4. Способи зміни внутрішньої енергії
§ 5. Теплопровідність
§ 6. Конвекція
§ 7. Випромінювання
§ 8. Питома теплоємність речовини. Кількість теплоти, що поглинається речовиною під час нагрівання або виділяється під час охолодження
§ 9. Тепловий баланс
Лабораторна робота No 1
Лабораторна робота No 2
Частина 2. Зміна агрегатного стану речовини. Теплові двигуни
§ 10. Агрегатний стан речовини
§ 11. Плавлення та кристалізація
§ 12. Питома теплота плавлення
§ 13. Випаровування та конденсація
§ 14. Кипіння. Питома теплота пароутворення
§ 15. Теплота згоряння палива. Коефіцієнт корисної дії нагрівника
§ 16. Принцип дії теплових двигунів. ККД теплового двигуна
§ 17. Деякі види теплових двигунів
§ 18. Теплоенергетика. Способи збереження енергетичних ресурсів
Підбиваємо підсумки розділу I
Завдання для самоперевірки до розділу I
Енциклопедична сторінка
Орієнтовні теми проектів. Теми рефератів і повідомлень.
Теми експериментальних досліджень
Розділ II. Електричні явища. Електричний струм
Частина 1. Електричний заряд. Електричне поле. Електричний струм
§ 19. Електричний заряд та електромагнітна взаємодія
§ 20. Електричне поле
§ 21. Механізм електризації. Електроскоп
§ 22. Закон Кулона
§ 23. Електричний струм. Електрична провідність матеріалів
§ 24. Дії електричного струму
§ 25. Джерела електричного струму
§ 26. Електричне коло та його елементи
§ 27. Сила струму. Одиниця сили струму. Амперметр
§ 28. Електрична напруга. Одиниця напруги. Вольтметр
§ 29. Електричний опір. Закон Ома
§ 30. Розрахунок опору провідника. Питомий опір речовини. Реостати
Лабораторна робота No 3
§ 31. Послідовне з’єднання провідників
Лабораторна робота No 4
§ 32. Паралельне з’єднання провідників
Лабораторна робота No 5
Частина 2. Робота і потужність електричного струму. Електричний струм у різних середовищах
§ 33. Робота і потужність електричного струму
§ 34. Теплова дія струму. Закон Джоуля—Ленца
§ 35. Електричні нагрівальні пристрої. Запобіжники
§ 36. Електричний струм у металах
§ 37. Електричний струм в електролітах
§ 38. Застосування електролізу
§ 39. Електричний струм у газах
§ 40. Види самостійних газових розрядів
Підбиваємо підсумки розділу II
Завдання для самоперевірки до розділу II
Енциклопедична сторінка
Орієнтовні теми проектів. Теми рефератів і повідомлень.
Теми експериментальних досліджень
Етапи роботи над навчальним проектом
Додаток
Таблиця 1. Питома теплоємність деяких речовин у різних агрегатних станах
Таблиця 2. Температура плавлення і кристалізації деяких речовин
Таблиця 3. Питома теплота плавлення деяких речовин
Таблиця 4. Температура кипіння деяких речовин
Таблиця 5. Питома теплота пароутворення деяких речовин
Таблиця 6. Питома теплота згоряння деяких видів палива
Таблиця 7. Питомий електричний опір деяких речовин
Таблиця 8. Електрохімічні еквіваленти
Таблиця 9. Густина деяких речовин
Таблиця 10. Префікси для утворення назв кратних і частинних одиниць
Визначаємо абсолютну та відносну похибки результату вимірювання
Відповіді до вправ і завдань для самоперевірки
Алфавітний покажчик
На этой странице вы можете бесплатно скачать Фізика Бар'яхтар 8 клас 2021.
Комментарии
Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив
Открыть боковую панель
Комментарии
Eric
Eric 21.06.2022 - 03:09
Hey there, I just found your site, quick question… My name’s Eric, I found in.ua after doing a quick search – you showed up near the top of the rankings, so whatever you’re doing for SEO, looks like
Анастасія Малинськая
Анастасія Малинськая 18.03.2022 - 12:27
Почему нету в ГДЗ вправи 394? Очень нужно
Guest
Guest 13.12.2018 - 20:16
зделайте гдз пж