Розділи
Підручники для школи » 3 клас » 3 клас Нова Українська Школа » Болгарська мова Терзі Проданова 3 клас Нова Українська Школа

Болгарська мова Терзі Проданова 3 клас Нова Українська Школа

27.08.2020 - 08:40 1 302 0
Болгарська мова Терзі Проданова 3 клас Нова Українська Школа
Зміст Читати онлайн Завантажити
ЧАСІ 1.
Тема 1. Текст. Тема и основна мисъл на текста
Тема 2. Структурата на текста. Заглавие. Абзац
ТемаЗ. Типове на текста (повествование, описание, разсъждение)
Тема 4. Изречение. Съобщителни, въпросителни, подбудителни изречения. Възклицателни и невъзклицателни изречения
Тема 5. Въпросителни изречения (с въпросителна дума и въпросителна частица)
Тема 6. Главни и второстепенни части на изречението
Тема 7. Общо понятие за регламентиран ред на думите. Словоред
Тема 8. Обща представа за граматическите признаци на частите на речта. Формиране на уменията да се търсят частите на речта в текста
Тема 9. Съществително име. Род и число на съществителните имена. (Образуване на форми, употреба, изговор и правопис)
Тема 10. Собствени и общи названия (правопис)
Тема 11. Прилагателно име. Род и число (образуване на форми, употреба, изговор и правопис). Обща представа за степените за сравнение на прилагателните имена
Тема 12. Глагол. Лице и число
Тема 13. Глагол съм. 4 форми: положителна, отрицателна, въпросителна, въпросително-отрицателна
Тема 14. Работа върху формите на глаголното време в текстовете
Тема 15. Повелително наклонение на глагола
Тема 16. Числително име. Бройни и редни числителни имена. Формите на редните числителни имена.
Употреба на числителните имена от 1 до 100
Тема 17. Местоимение. Лични местоимения
Тема 18. Притежателни местоимения
Тема 19. Въпросителни местоимения
Тема 20. Показателни местоимения
Тема 21. Предлог. Предлозите с/със, в/във. Изговор и правопис. Употреба и правописание на частиците ли, ще, не, да
Тема 22. Строеж на думата
Тема 23. Сродни и производни думи
Тема 24. Фонетика. Звукове и букви. Изговор и правопис
Тема 25. Общо понятие за звуковите промени. Изговор и правопис на неударените гласни в думите
Тема 26. Изговор и правопис на звучни и беззвучни съгласни в думите
Тема 27. Ударение. Думи без ударение
Тема 28. Лексика. Теднозначни и многозначни думи
Тема 29. Думи с пряко и преносно значение
Тема ЗО. Синоними. Антоними
Тема 31. Речниците
Тема 32. Тематични групи на думите

ЧАСІ 2.
Тема 33. Преразказ на текст. Подробен и кратък преразказ
Тема 34. Четене на глас
Тема 35. Анализ на прочетения текст
Тема 36. Обучаващ писмен подробен преразказ
Тема 37. Съставяне на план към текста на приказката
Тема 38. Монолог
Тема 39. Диалог
Тема 40. Редактиране на текста
Тема 41. Гатанки
Тема 42. Пословици и поговорки
Тема 43. Легенди и коледни приказки
Тема 44. Приказка. Видове приказки
Тема 45. Български народни приказки
Тема 46. Литературни приказки от български писатели
Тема 47. Фотография
Тема 48. Устно народно творчество. Детски фолклор. Игра
Тема 49. Литературни приказки на световни автори в българската литература
Тема 50. Детски разкази
Тема 51. Пейзажна лирика в стихотворенията на българските поети
Тема 52. Детски повести
Тема 53. Скоропоговорки и рими
Тема 54. Книга. Видове книги
Тема 55. Комикси
Тема 56. Мултфилми
Тема 57. Български народни обичаи и обреди
Тема 58. Творби на българските писатели за природа
Тема 59. Народни и семейни традиции
Тема 60. Творби на българските писатели за деца, техните отношения в семейството, училището
Тема 61. Рисунка
На цій сторінці ви можете безкоштовно завантажити Болгарська мова Терзі Проданова 3 клас Нова Українська Школа.
Коментарі
Натисніть на зображення, щоб оновити код, якщо він нерозбірливий
Відкрити бічну панель
Коментарі
Maynard
Maynard 27.09.2022 - 15:08
Hello, Our Instagram manual comes with over 200 pages of secrets, growth strategies and simple instructions, to grow your account. We have over 250 positive feedback from people who have grown
Eric
Eric 22.09.2022 - 22:44
Cool website! My name’s Eric, and I just found your site - in.ua - while surfing the net. You showed up at the top of the search results, so I checked you out. Looks like what you’re doing is pretty
Максим
Максим 20.09.2022 - 19:16
А есть ответы на это издание?
Анастасія Малинськая
Анастасія Малинськая 18.03.2022 - 12:27
Почему нету в ГДЗ вправи 394? Очень нужно
Guest
Guest 13.12.2018 - 20:16
зделайте гдз пж