Розділи
Підручники для школи » 3 клас » 3 клас Нова Українська Школа » Болгарська мова Терзі Проданова 3 клас Нова Українська Школа

Болгарська мова Терзі Проданова 3 клас Нова Українська Школа

27.08.2020 - 08:40 1 468 0
Болгарська мова Терзі Проданова 3 клас Нова Українська Школа
Зміст Читати онлайн Завантажити
ЧАСІ 1.
Тема 1. Текст. Тема и основна мисъл на текста
Тема 2. Структурата на текста. Заглавие. Абзац
ТемаЗ. Типове на текста (повествование, описание, разсъждение)
Тема 4. Изречение. Съобщителни, въпросителни, подбудителни изречения. Възклицателни и невъзклицателни изречения
Тема 5. Въпросителни изречения (с въпросителна дума и въпросителна частица)
Тема 6. Главни и второстепенни части на изречението
Тема 7. Общо понятие за регламентиран ред на думите. Словоред
Тема 8. Обща представа за граматическите признаци на частите на речта. Формиране на уменията да се търсят частите на речта в текста
Тема 9. Съществително име. Род и число на съществителните имена. (Образуване на форми, употреба, изговор и правопис)
Тема 10. Собствени и общи названия (правопис)
Тема 11. Прилагателно име. Род и число (образуване на форми, употреба, изговор и правопис). Обща представа за степените за сравнение на прилагателните имена
Тема 12. Глагол. Лице и число
Тема 13. Глагол съм. 4 форми: положителна, отрицателна, въпросителна, въпросително-отрицателна
Тема 14. Работа върху формите на глаголното време в текстовете
Тема 15. Повелително наклонение на глагола
Тема 16. Числително име. Бройни и редни числителни имена. Формите на редните числителни имена.
Употреба на числителните имена от 1 до 100
Тема 17. Местоимение. Лични местоимения
Тема 18. Притежателни местоимения
Тема 19. Въпросителни местоимения
Тема 20. Показателни местоимения
Тема 21. Предлог. Предлозите с/със, в/във. Изговор и правопис. Употреба и правописание на частиците ли, ще, не, да
Тема 22. Строеж на думата
Тема 23. Сродни и производни думи
Тема 24. Фонетика. Звукове и букви. Изговор и правопис
Тема 25. Общо понятие за звуковите промени. Изговор и правопис на неударените гласни в думите
Тема 26. Изговор и правопис на звучни и беззвучни съгласни в думите
Тема 27. Ударение. Думи без ударение
Тема 28. Лексика. Теднозначни и многозначни думи
Тема 29. Думи с пряко и преносно значение
Тема ЗО. Синоними. Антоними
Тема 31. Речниците
Тема 32. Тематични групи на думите

ЧАСІ 2.
Тема 33. Преразказ на текст. Подробен и кратък преразказ
Тема 34. Четене на глас
Тема 35. Анализ на прочетения текст
Тема 36. Обучаващ писмен подробен преразказ
Тема 37. Съставяне на план към текста на приказката
Тема 38. Монолог
Тема 39. Диалог
Тема 40. Редактиране на текста
Тема 41. Гатанки
Тема 42. Пословици и поговорки
Тема 43. Легенди и коледни приказки
Тема 44. Приказка. Видове приказки
Тема 45. Български народни приказки
Тема 46. Литературни приказки от български писатели
Тема 47. Фотография
Тема 48. Устно народно творчество. Детски фолклор. Игра
Тема 49. Литературни приказки на световни автори в българската литература
Тема 50. Детски разкази
Тема 51. Пейзажна лирика в стихотворенията на българските поети
Тема 52. Детски повести
Тема 53. Скоропоговорки и рими
Тема 54. Книга. Видове книги
Тема 55. Комикси
Тема 56. Мултфилми
Тема 57. Български народни обичаи и обреди
Тема 58. Творби на българските писатели за природа
Тема 59. Народни и семейни традиции
Тема 60. Творби на българските писатели за деца, техните отношения в семейството, училището
Тема 61. Рисунка
На цій сторінці ви можете безкоштовно завантажити Болгарська мова Терзі Проданова 3 клас Нова Українська Школа.
Коментарі
Натисніть на зображення, щоб оновити код, якщо він нерозбірливий
Відкрити бічну панель
Коментарі
Eric
Eric 24.03.2023 - 08:51
To the in.ua Administrator. I just found your site, quick question… My name’s Eric, I found in.ua after doing a quick search – you showed up near the top of the rankings, so whatever you’re doing
Eric
Eric 24.03.2023 - 03:46
Hi in.ua Owner! My name’s Eric and I just found your site in.ua. It’s got a lot going for it, but here’s an idea to make it even MORE effective. Web Visitors Into Leads – CLICK HERE
Eric
Eric 19.03.2023 - 02:13
Dear in.ua Owner. My name’s Eric and I just found your site in.ua. It’s got a lot going for it, but here’s an idea to make it even MORE effective. Web Visitors Into Leads – CLICK HERE
Eric
Eric 17.03.2023 - 13:17
Dear in.ua Webmaster. This is Eric and I ran across in.ua a few minutes ago. Looks great… but now what? By that I mean, when someone like me finds your website – either through Search or just
Eric
Eric 15.03.2023 - 20:33
To the in.ua Webmaster. My name’s Eric and I just came across your website - in.ua - in the search results. Here’s what that means to me… Your SEO’s working. You’re getting eyeballs – mine at