Гагаузька мова Кулаксиз 3 клас Нова Українська Школа

Гагаузька мова Кулаксиз 3 клас Нова Українська Школа

Название учебника: Гагаузька мова Кулаксиз 3 клас Нова Українська Школа
 
Автор: Кулаксиз О. С., Арнаут Ф. І., Бучацька Т. Г., Дімова В. М.
 
Издательство: Букрек
 
Год: 2020
 
Страниц: 136
 
  • Содержание
  • Скачать
  • Читать онлайн
  • Комментарии
İçindekilâr
Tekrar
Alfabet
Vokal sesleri. Vokal garmoniyası
Kısım. Lafların geçirdilmesi
Urgu
Sesli hem tutnuk konsonnar
Konsonnarın dönmeleri
İkili konsonnar
Tekst
Tekstin baş fikiri hem teması
Tekstin düzülmesi
Abzat
Tekstin soyları
Annatma, soruş hem duygulu cümlelâr
Cümlenin baş hem ikincili payları
Lafların baalantıları cümledâ
Yakın hem karşı maanalı laflar
Lafın kuruluşu. Kök. Birköklü laflar
Afikslâr
Söz payları. Tanıştırmak uurunda
Adlık
Adlıkların sayıları
Büük bukva adlıkların yazılmasında
Adlıkların diişilmesi soruşlara görâ
Adlıkların diişilmesi hallara görâ
Nışannık
Nışannıkların hem adlıkların kullanması
Nışannıkların diişilmesi sayılara görâ
İşlik
İşliin sayısı
İşliklerin diişilmesi zamannara görâ
Sayılık
Aderlik
Üz aderlikleri
Aderliin diişilmesi sayılara görâ
Ardlaf
Tekrarlamak
Tekstlâr kontrol yazması için
Vatanım benim - paalı Ukrainam!
Halk yaratmaları
Masallar
Yazıcılar uşaklara
İlkyaz. İlkyaz yortuları hem adetleri
Yaz. Kanikullar. Dinnenmâk
Yortu hem adet türküleri

27-08-2020, 08:39 34