Разделы
Учебники для школы » 7 класс » Болгарська мова Терзі 7 клас 2020

Болгарська мова Терзі 7 клас 2020

27.08.2020 - 08:32 1 502 0
Болгарська мова Терзі 7 клас 2020
Содержание Читать онлайн Скачать
НАЧАЛЕН ПРЕГОВОР
ЕЗИК И ОБЩУВАНЕ
БЪЛГАРСКИЯТ КНИЖОВЕН ЕЗИК
ОБЩУВАНЕ
РЕЧЕВА И ТЕКСТОВА СИТУАЦИЯ
РЕДАКТИРАНЕ
ЗНАЦИ ЗА ОТБЕЛЯЗВАНЕ И ПОПРАВЯНЕ НА ГРЕШКИ
УКАЗАНИЯ ЗА РЕДАКТИРАНЕ НА ТЕКСТ
ГЛАГОЛ
ОСНОВНА ФОРМА НА ГЛАГОЛА
ЛИЦЕ И ЧИСЛО НА ГЛАГОЛА
СПОМАГАТЕЛЕН ГЛАГОЛ СЪМ
СПРЕЖЕНИЕ НА ГЛАГОЛИ
СЕГАШНО ВРЕМЕ
ВИДОВЕ МЕСТОИМЕНИЯ
УПОТРЕБА НА ПЪЛНИ, КРАТКИ, УДВОЕНИ И ПАДЕЖНИ ФОРМИ НА МЕСТОИМЕНИЯТА
СЛОВОСЪЧЕТАНИЕ И ИЗРЕЧЕНИЕ
ВИДОВЕ СЛОВОСЪЧЕТАНИЯ
ВИДОВЕ ИЗРЕЧЕНИЯ ПО СЪСТАВ И ПО ЦЕЛ НА ИЗКАЗВАНЕТО
СТРОЕЖ НА ПРОСТОТО ИЗРЕЧЕНИЕ
НОВ УЧЕБЕН МАТЕРИАЛ
НЕИЗМЕНЯЕМИ ЧАСТИ НА РЕЧТА
СЪЩНОСТ И УПОТРЕБА НА НЕИЗМЕНЯЕМИТЕ ЧАСТИ НА РЕЧТА
НАРЕЧИЕ
ВИДОВЕ НАРЕЧИЯ ПО ЗНАЧЕНИЕ
ОБРАЗУВАНЕ НА НАРЕЧИЯТА
ВИДОВЕ НАРЕЧИЯ ПО СЪСТАВ
СТЕПЕНУВАНЕ НА НАРЕЧИЯТА
УПОТРЕБА НА НАРЕЧИЯТА
ПРАВОПИС, ПУНКТУАЦИЯ И ПРАВОГОВОР НА НАРЕЧИЯТА
СЛУЖЕБНИ ДУМИ
ПРЕДЛОГ
УПОТРЕБА НА ПРЕДЛОЗИТЕ
ЗНАЧЕНИЕ НА ПРЕДЛОЗИТЕ
ВИДОВЕ ПРЕДЛОЗИ ПО СЪСТАВ
УПОТРЕБА, ПРАВОГОВОР И ПРАВОПИС НА ПРЕДЛОЗИТЕ
СЪЮЗ
ВИДОВЕ СЪЮЗИ ПО ПРОИЗХОД И СЪСТАВ
ВИДОВЕ СЪЮЗИ ПО ЗНАЧЕНИЕ
УПОТРЕБА, ПРАВОПИС И ПРАВОГОВОР НА СЪЮЗИТЕ
ЗАПЕТАЯ ПРЕД СЪЮЗИТЕ
ЧАСТИЦА
ВИДОВЕ ЧАСТИЦИ
УПОТРЕБА, ПРАВОГОВОР И ПРАВОПИС НА ЧАСТИЦИТЕ
МЕЖДУМЕТИЯ
ГЛАГОЛ
ПЪРВИЧНИ И ПРОИЗВОДНИ ГЛАГОЛИ
ВИД НА ГЛАГОЛА
ОБРАЗУВАНЕ НА ГЛАГОЛИ ОТ СВЪРШЕН ВИД
ОБРАЗУВАНЕ НА ГЛАГОЛИ ОТ НЕСВЪРШЕН ВИД
ПРЕХОДНИ И НЕПРЕХОДНИ ГЛАГОЛИ
МИНАЛО СТРАДАТЕЛНО ПРИЧАСТИЕ
ЗАЛОГ НА ГЛАГОЛА
ДЕЯТЕЛЕН ЗАЛОГ
СТРАДАТЕЛЕН ЗАЛОГ
МОМЕНТ НА ГОВОРЕНЕТО И НА ГЛАГОЛНОТО ДЕЙСТВИЕ
БЪДЕЩЕ ВРЕМЕ
ТЕКСТ. СТИЛ
ПУБЛИЦИСТИЧЕН СТИЛ
ЖАНРОВЕ НА ПУБЛИЦИСТИЧНИЯ СТИЛ
СЛОВНОТО БОГАТСТВО НА БЪЛГАРСКИЯ ЕЗИК
РЕЧНИЦИТЕ НА БЪЛГАРСКИЯ ЕЗИК
ВИДОВЕ РЕЧНИЦИ
ФРАЗЕОЛОГИЗМИ
ПАРОНИМИ
ГОДИШЕН ПРЕГОВОР
ПОЗНАВАШ ЛИ БЪЛГАРИЯ?
ИСТОРИЯ НА БЪЛГАРИЯ
ИЗ БЪЛГАРСКАТА ЛИТЕРАТУРА
ИЗ СВЕТОВНАТА ЛИТЕРАТУРА
НАУЧАВАМЕ НАИЗУСТ
НАРОДНИ ТРАДИЦИИ И ОБИЧАИ
ДИАЛОЗИ
КАРТИНЕН РЕЧНИК
На этой странице вы можете бесплатно скачать Болгарська мова Терзі 7 клас 2020.
Комментарии
Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив