Природознавство Ярошенко 5 клас з навчанням польською мовою

Природознавство Ярошенко 5 клас з навчанням польською мовою

Название учебника: Природознавство Ярошенко 5 клас з навчанням польською мовою
 
Автор: Ярошенко О. Г, Бойко В. М.
 
Издательство: Світ
 
Год: 2018
 
Язык: польский
 
Страниц: 224
 
  • Содержание
  • Скачать
  • Читать онлайн
  • Комментарии
§ 1. Znaczenie wiedzy naukowej o przyrodzie dla ludzi. Nauki o przyrodzie
§ 2. Źródła wiedzy o przyrodzie
§ 3. Metody badania przyrody
§ 4. Sprzęt do badania przyrody
§ 5. Wkład wybitnych uczonych-przyrodników w dzieło badania przyrody
Projekt naukowy "Ożywiona i nieożywiona przyroda wokół nas”
ROZDZIAŁ I.
Ciała, substancje, zjawiska wokół nas
§ 6. Charakterystyki ciała i ich m ierzenie
§ 7. Substancje. Właściwości fizyczne substancji
§ 8. Atomy i cząsteczki
§ 9. Różnorodność substancji
§ 10. Substancje czyste i m ieszaniny
§ 11. Sposoby rozdzielenia mieszanin
§ 12. Zjawiska przyrody
§ 13. Różnorodność zjawisk fizycznych
§ 14. Cechy zjawisk chemicznych
§ 15. Spalanie. Powtarzalność i współzależność zjawisk w przyrodzie
Testy do rozdziału I
ROZDZIAŁ II.
Wszechświat
§ 16. Niebo. Sfera niebieska
§ 17. Gwiazdy i gwiazdozbiory
§ 18. Ogólna budowa Układu Słonecznego
§ 19. Wszechświat i jego skład
§ 20. Astronomia - nauka o W szechśw iecie
Projekt naukowy «Układ Słoneczny naszym domem»
Testy do rozdziału II
ROZDZIAŁ III. Ziemia - planeta
Układu Słonecznego
Temat 1. Ziemia jako planeta
§ 21. Kształt Zie mi
§ 22. Wymiary naszej planety
§ 23. Budowa wewnętrzna Ziemi
§ 24. Ruchy naszej planety
§ 25. Rozpodział światła słonecznego i ciepła na powierzchni Ziemi
§ 26. Księżyc - satelita Ziemi
§ 27. Sposoby przedstawienia Ziemi
§ 28. Gleba
§ 29. Powietrze - mieszanina gazów
§ 30. Nagrzewanie i przemieszczenie powietrza
§ 31. Woda na Ziemi
§ 32. Właściwości wody
Testy do rozdziału III temat 1
Temat 2. Planeta Ziemia jako środowisko życia organizmów
§ 33. Organizm i jego właściwości. Budowa komórkowa organizmów
§ 34. Rośliny i zwierzęta
§ 35. Grzyby i bakterie
§ 36. Trujące rośliny, zwierzęta, grzyby
§ 37. Wyznaczanie organizmów według przewodników
§ 38. Czynniki środowiska życia na planecie Ziemia
§ 39. Przystosowania organizmów do okresowych zmian warunków środowiska
§ 40. Lądowo-powietrzne środowisko życia organizmów
§ 41. Wodne środowisko życia organizmów
§ 42. Glebowe środowisko życia organizmów
§ 43. Zależności wzajemne między organizmami. Współistnienie i zbiorowiska roślin
§44. Ekosystem y
Projekt naukowy «Uprawa najwyższej rośliny fasolkowatej»
Testy do rozdziału III temat 2
Temat 3. Człowiek na planecie Ziemia
§ 45. Człowiek jest częścią przyrody
§ 46. Problemy ekologiczne oraz ich rozwiązanie
§ 47. Ochrona przyrody. Czerwona Księga
§ 48. Rezerwaty przyrody. Rezerwaty częściowe, parki narodowe
Projekt naukowy «Śmiecić nie można przerobić»
Skorowidz

1-09-2019, 12:10 332