Географія Бойко 8 клас з навчанням польською мовою

Географія Бойко 8 клас з навчанням польською мовою

Название учебника: Географія Бойко 8 клас з навчанням польською мовою
 
Автор: Бойко В.М., Дітчук І.Л., Заставецька Л.Б.
 
Издательство: Букрек
 
Год: 2019
 
Язык: польский
 
Страниц: 296
 
  • Содержание
  • Скачать
  • Читать онлайн
  • Комментарии
§ 1. Fizyczna i geografia społeczna Ukraina
§ 2. Badania geograficzne na Ukrainie
ROZDZIAŁ I. GEOGRAPHIC MAP I PRACOWAĆ Z NIM
Temat 1. mapie Geographic
§ 3. Obraz kartograii na Ukrainie
§ 4. W załączonej m apie
§ 5. Mapy i systemów informacji geograficznej
Temat 2. Mapy topograficzne
§ 6. Mapy topograficznej i je j
§ 7. Czytanie i używając mapy topograficzne
§ 8. Plany miast, schematy ruchu
ROZDZIAŁ II. OBSZAR G EOGRAFICZN Y UKRAINA
Temat 1. Ukraina na mapie politycznej Europy i świata
§ 9. Mapie politycznej świata. Polityka Ukraina
§ 10. Położenie geograficzne
§11. State terytorium i g ranic
Temat 2. formacji na Ukrainie
§ 12. Formowanie terytorium
Temat 3. Ukraina na mapie stref czasowych
§ 13. Międzynarodowy sysTemat odliczanie
ROZDZIAŁ III. WARUNKI NATURALNE I ZASO BY UKRAINY
Temat 1. ulga, tektoniczne i struktury geologiczne, surowce mineralne
§ 14. Historia geologiczna
§ 15. strukturę Tectonic
§ 16. Budowa geologiczna
Formy ziemskiej powierzchni
§ 17. Plains
§ 18. Góry
§ 19. struktury geomorfologiczneinerały
§ 20. minerały Paliwo
§ 21.0re minerały
§ 22. kopaliny niemetalowe
Temat 2. Klimat i zasoby klimatyczne
§ 23. klimatotvirnyh Czynniki
§ 24. cyrkulację atm osfery
§ 25. Główne wskaźniki klimatu. Pory
§ 26. niekorzystnymi warunkami pogodowymi i Klimat i pogoda
§ 27. klimatyczne zasobów i ochrony powietrza
Temat 3. wodne gruntów i zasobów wodnych
§ 28. Rivers
§ 29. Główne dorzecza
§ 30. stawów, jezior i sztucznych kanałów
§ 31. bagien i wód gruntowych
Temat 4. gleby i wód podziemnych zasobów
§ 32. glebach Ukrainie
§ 33. wód podziemnych zasobów Ukrainy i ich ochrona
Temat 5. Roślinność
§ 34. Roślinność
Temat 6. Zwierzę Ukraina
§ 35. Wildlife
Temat 7. Krajobrazy Ukrainy
§ 36. krajobraz jako integralna sysTemat przestrzennej
§ 37. Przeznaczenie gruntu systemów naturalnych
§ 38. Strefy mieszane i liściaste lasy
§ 39. lasostepu
§40. Kroki
Ukraińskie Karpaty
§ 41. budynek górskich w Karpatach ukraińskich
§ 42. depozytów i Zakarpacie
§ 43. Góry Krymskie i południowym wybrzeżu Krymu
§44. Black Sea
§ 45. Morza Azowskiego
Temat 8. Natura
§ 46. Rodzaj i sytuację geo-ekologiczne na Ukrainie
§ 47. Środki zarządzania środowiskowego
§ 48. rezerwat przyrody Fundusz Ukrainy
ROZDZIAŁ IV. LUDNOŚCI UKRAINY I ŚWIATA
Temat 1. Procesy demograficzne oraz płeć i wiek konstrukcji świata i na Ukrainie
§ 49. ZMIANA populację
§ 50. Płeć i strukturze wiekowej ludności, demografia
§ 51. Mechaniczny ruch ludności
Temat 2. Przesiedlenie
§ 52. rozmieszczenie ludności na świecie i na Ukrainie
§ 53. miast klasyfikacji, urbanizacja
§ 54. Wpływ urbanizacji na osady ludności
Temat 3. grup etnicznych
§ 55. Pochodzenie i narodu
§ 56. składu etnicznego Ukrainie
Temat 4. Kompozycja religijne ludności
§ 57. kompozycję religijne ludności świata i na Ukrainie
Temat 5. Zatrudnienie w świecie i na Ukrainie
§ 58. Zatrudnienie
ROZDZIAŁ V. RODZAJ I LICZBA LUDNOŚCI REGION ADMINISTRACYJNY
Aplikacje
indeks

1-09-2019, 12:08 45