Розділи
Підручники для школи » 11 клас » Болгарська мова Гайдаржи 11 клас Нова програма

Болгарська мова Гайдаржи 11 клас Нова програма

05.08.2019 - 15:36 622 0
Болгарська мова Гайдаржи 11 клас Нова програма
Зміст Читати онлайн Завантажити
Скъпи приятели и приятелки!
§1. Текстът като основна единица на общуването. Тема и микротема. План на текста. Съдържание на текста и подтекст.
§2. Възприемане на съдържанието на текста и особеностите на неговата структура
§3-4. Стилистика. Стилистични норми в българския език. Стиловете на речта
§5. Съобщение. Съставяне на различни видове съобщения
§6. Риторика. Риториката като наука. Използване на богатството на българския език за съставяне на текстове по правилата на риториката (убеждаване на слушателите и читателите в идеите и мислите). Избор на езикови средства
Задълбочаване и систематизация на най-важните теми по морфология и правопис
§7. Използване на различни представки и наставки за съставяне на думи, които се отнасят към различни части на речта
§8-9. Именната система в българския език. Звателна форма на съществителните имена. Употреба на различните видове
местоимения
§10. Своеобразие на глаголната система в българския език. Изговор и правопис
§11. Правопис на думи, които са различни части на речта
§12-13. Видове сложни изречения. Сложно съчинени и сложно съставни изречения. Видове сложно съчинени и сложно
съставни изречения. Сложно смесени изречения
§14. Запетайка в простото и сложното изречение. Тире и двоеточие в простите и сложните изречения. Цитати
§15. Особености на употребата на препинателни знаци
§16. Използване на различни синтактични конструкции в зависимост от речевата ситуацияи целите на общуване
§17. Писане на подробен и кратък преразкази
§18. Преразказ на текст с творческа задача
§19. Познавателна ценност на прочетеното
§20. Аудиране
§21. Анализ на текста. Оценка на използваните езикови средства
§22. Четене наум
§23. Четене на текстове от различни стилове, типове и жанрове
§24. Диалози
§25. Дискусия
§26. Съчинение на морално-етична тема
§27. Превод
§28 Съставяне на конспект на прослушания текст
§29. Статия
§30. Официални документи (молба, протокол, обява, покана, разписка)
На цій сторінці ви можете безкоштовно завантажити Болгарська мова Гайдаржи 11 клас Нова програма.
Коментарі
Натисніть на зображення, щоб оновити код, якщо він нерозбірливий
Відкрити бічну панель
Коментарі
Eric
Eric 15.02.2024 - 07:47
To the in.ua Webmaster! I just found your site, quick question… My name’s Eric, I found in.ua after doing a quick search – you showed up near the top of the rankings, so whatever you’re doing for
Eric
Eric 15.02.2024 - 01:41
Dear in.ua Owner! My name’s Eric and I just came across your website - in.ua - in the search results. Here’s what that means to me… Your SEO’s working. You’re getting eyeballs – mine at least.
Amelia
Amelia 04.02.2024 - 16:44
Hi there, We run a YouTube growth service, which increases your number of subscribers both safely and practically. - We guarantee to gain you 700-1500+ subscribers per month. - People subscribe
Danielle
Danielle 29.01.2024 - 22:54
Hi, We'd like to introduce to you our explainer video service, which we feel can benefit your site bookforschool.in.ua. Check out some of our existing videos here:
Роман
Роман 28.01.2024 - 15:18
Дуже класно дякую 👍🦾