Угорська мова та читання 2 клас з навчанням угорською мовою 1 частина Нова Українська Школа

Угорська мова та читання 2 клас з навчанням угорською мовою 1 частина Нова Українська Школа

Название учебника: Угорська мова та читання 2 клас з навчанням угорською мовою 1 частина Нова Українська Школа
 
Автор: Лотор-Пердук О. К., Лотор Я. Б., Сергійчук Ю. П.
 
Издательство: Світ
 
Год: 2019
 
Язык: венгерский
 
Страниц: 128
 
  • Содержание
  • Скачать
  • Читать онлайн
  • Комментарии
Nyári emlékek
Így közölhetjük gondolatainkat
Újra együtt az osztály
Így ismerkedünk
A hangok és a betűk
A magánhangzók és a mássalhangzók
A magánhangzók
A rövid és a hosszú magánhangzók
Az i, í betű a szavakban
Az o, ó betű a szavakban
Az ö, ő betű a szavakban
Az u, ú betű a szavakban
Az ü, ű betű a szavakban
A mássalhangzók
Hosszú egyjegyű mássalhangzók
Hosszú kétjegyű mássalhangzók
A j hang kétféle jelölése
Az ábécé
A betűrend
Szótagolás, elválasztás
A hosszú mássalhangzók elválasztása
A szavak szerkezete
A szótő és a toldalék
Milyen toldalékokat kaphatnak a szavak?
Másképp ejtjük, másképp írjuk
Így ejtjük: ty. Így írjuk: tj, tyj
Így ejtjük: gy, ggy. Így írjuk: dj
Így ejtjük: ny, nny. Így írjuk: nj, nyj
Így ejtjük: jj. Így írjuk: lj, llj
Így ejtjük: cc. Így írjuk: tsz, dsz
Így ejtjük: ccs. Így írjuk: ts, ds, gys
Így ejtjük: tt. Így írjuk: dt
A szavak jelentése
Hány jelentése lehet a szónak?
Az azonos alakú szavak
A rokon értelmű szavak
Az ellentétes jelentésű szavak
A mondat
A kijelentő mondat
A kérdő mondat
A felszólító mondat
Az óhajtó mondat
A felkiáltó mondat
A szöveg
Milyen címet kaphat a szöveg?
A bekezdés
Hogyan épül fel a szöveg?
Év végi ismétlés
Néma, szövegértő olvasás

19-07-2019, 16:29 291