Розділи
Підручники для школи » 11 клас » 11 клас Угорська мова » Угорська мова (профільний рівень) 11 клас з навчанням угорською мовою Нова програма

Угорська мова (профільний рівень) 11 клас з навчанням угорською мовою Нова програма

17.07.2019 - 12:34 748 0
Угорська мова (профільний рівень) 11 клас з навчанням угорською мовою Нова програма
Зміст Читати онлайн Завантажити
KOMMUNIKÁCIÓ
A különböző kommunikációs színtereknek és helyzeteknek megfelelő nyelvi és nem nyelvi jelek használata
A világ kommunikál velem
Én is kommunikálok a világgal
A közvetlen és a közvetett emberi kommunikáció
A nyelvi kommunikáció
A nem nyelvi kommunikáció
RETORIKA
A beszéd megszerkesztésének menete az anyaggyűjtéstől a megszólalásig
Az érvelés logikája. Az érvek fajtái és helyük a szövegben
Az érvek fajtái
Az érvelő szövegtípus
A vita
ÁLTALÁNOS NYELVÉSZETI ISMERETEK9
Az ember mint nyelvhasználó lény
A nyelv, a kommunikáció és az ember elválaszthatatlan egysége
A nyelv mint jelrendszer
A nyelv mint a gondolkodás része
Nyelvtípusok
Nyelvi identitás
Korlátozott kódú nyelvek
Gesztusnyelvek, jelnyelvek
SZÖVEGTANI, JELENTÉSTANI ÉS STILISZTIKAI ISMERETEK
A nyelv működésének, a nyelvhasználatnak a megfigyelése különböző kontextusokban, különböző cél elérésére
A nyelvi elemek stílusértéke
A hangok stilisztikai értéke
A szókészlet elemeinek hatása a szépirodalmi művekre
A szófajok stilisztikai szerepe
A mondatok stilisztikája
SZÖVEGALKOTÁS
A kommunikációs céloknak megfelelő papíralapú és elektronikus szövegalkotás
A szövegalkotás, szövegszerkesztés szakaszai
A papíralapú és számítógépes jegyzetelés technikájának, módjainak ismerete
Az elbeszélés, jellemzés, vélemény, esszé formai és tartalmi jellemzőinek ismerete
Az elbeszélés
A jellemzés
A vélemény
Az esszé formai és tartalmi jellemzőinek ismerete
Gondolkodásfejlesztés, az önkifejezés fejlesztése: a papíralapú és elektronikus szövegek eltérő és hasonló jellemzőinek megfigyelése
A szövegalkotási képesség fejlesztése: a megismert szövegtípusokban a közlés céljának, a helyzetnek megfelelő stílusban történő szövegalkotás
NYELV ÉS TÁRSADALOM
Fejlődési irányok, változások a mai magyar nyelvben
Nyelvi sokszínűség, nyelvi tolerancia
A magyar nyelv helyzete a határon túl
Magyarországon élő nemzetiségiek nyelvhasználata
A nyelvi tervezés elvei és feladatai
A nyelvművelés fogalma, kérdései, feladata
A nyelvművelés területei, eszközei
A nyelvváltozatok rendszere, vízszintes és függőleges tagolódásuk
A nemzeti nyelv tagolódása
A köznyelv jellemzői, használati területe
A társadalmi, területi nyelvváltozatok és a nyelvi norma
A nyelv társadalmi tagolódása szerinti csoportnyelvek, azok jellemző használati köre, szókincse
Az ifjúsági nyelv
A szleng és az argó fogalma, kialakulásuk, jellemző előfordulásuk, funkciójuk
A nyelv területi tagolódása: a leggyakoribb nyelvjárásaink jellemzői, területi megjelenésük, a regionális köznyelv jellemzői
A határon túli magyar nyelvhasználat főbb adatai, tendenciái, a kétnyelvűség, a kettősnyelvűség, kevert nyelvűség kérdései.
A nyelvváltozatot bemutató nyomtatott és elektronikus források tanulmányozása
A tömegkommunikáció, valamint az információs társadalom hatása a nyelvhasználatra
NYELVTÖRTÉNET
Változás és állandóság a nyelvben
A magyar nyelv eredete, finnugor rokonságának bizonyítékai
A magyar nyelv történetének főbb korszakai
Legfontosabb nyelvemlékeink
A tihanyi apátság alapítólevele
Halotti beszéd és könyörgés
Ómagyar Mária-siralom
Nyelvtörténeti-nyelvtudományi kézikönyvek
Nyelvtanok
A magyar szótárirodalom kezdetei
Az összehasonlító nyelvtudomány
A nyelvújítás története.
Ortológus-neológus vita főbb állomásai és szereplői
A mai nyelvállapot néhány jellemzője
На цій сторінці ви можете безкоштовно завантажити Угорська мова (профільний рівень) 11 клас з навчанням угорською мовою Нова програма.
Коментарі
Натисніть на зображення, щоб оновити код, якщо він нерозбірливий
Відкрити бічну панель
Коментарі
Eric
Eric 15.02.2024 - 07:47
To the in.ua Webmaster! I just found your site, quick question… My name’s Eric, I found in.ua after doing a quick search – you showed up near the top of the rankings, so whatever you’re doing for
Eric
Eric 15.02.2024 - 01:41
Dear in.ua Owner! My name’s Eric and I just came across your website - in.ua - in the search results. Here’s what that means to me… Your SEO’s working. You’re getting eyeballs – mine at least.
Amelia
Amelia 04.02.2024 - 16:44
Hi there, We run a YouTube growth service, which increases your number of subscribers both safely and practically. - We guarantee to gain you 700-1500+ subscribers per month. - People subscribe
Danielle
Danielle 29.01.2024 - 22:54
Hi, We'd like to introduce to you our explainer video service, which we feel can benefit your site bookforschool.in.ua. Check out some of our existing videos here:
Роман
Роман 28.01.2024 - 15:18
Дуже класно дякую 👍🦾