Всесвітня історія для 9 класу з навчанням румунською мовою

Всесвітня історія для 9 класу з навчанням румунською мовою

Название учебника: Всесвітня історія для 9 класу з навчанням румунською мовою
 
Автор: Гісем О.В., Мартинюк О.О.
 
Издательство: Букрек
 
Год: 2017
 
Язык: румынский
 
Страниц: 256
 
  • Содержание
  • Скачать
  • Читать онлайн
  • Комментарии
Introducere
§ 1. Locul celei de-a doua părţi a Epocii moderne în istoria universală
CAPItOLUL I. EUROPA ȘI AMERICA LA FINELE

SEC. AL XVIII-LEA – ÎNCEPUtUL SEC. AL XIX-LEA
§ 2. Începutul Marii Revoluţii franceze de la sfârşitul sec. al XVIII-lea
§ 3. Sfârşitul marii revoluţii franceze de la sfârşitul sec. al XVIII-lea
§ 4. Consulatul și imperiul lui Napoleon Bonaparte
§ 5. Războaiele Napoleoniene și consecinţele lor
Lecție practică. Afirmarea principiilor egalităţii civile în drepturi: de la „Declaraţia drepturilor omului și cetăţeanului” la „codul civil” al lui Napoleon
CAPItOLUL ІІ. EUROPA ȘI AMERICA ÎN PERIOADA REVOLUŢIILOR ȘI UNIFICĂRII NAŢIONALE (1815–1870)
§ 6. Începutul constituirii societăţii industriale
Lecție practică. Consecinţele sociale ale revoluţiei industriale. transformările în viaţa și modul de trai al diferitelor pături ale populaţiei
§ 7. Marea Britanie
§ 8. Franţa. Revoluţia belgiană
§ 9. Germania și Italia
§ 10. Imperiile Austriac și Rus
§ 11. Revoluţiile din anii 1848–1849
§ 12. Unificarea Germaniei. Unificarea Italiei
§ 13. Statele Unite ale Americii
§ 14. Crearea statelor independente în America Latină
Generalizarea cunoștințelor la capitolele I, ІІ
CUPRINS
CAPItOLUL IІI. EUROPA ȘI AMERICA ÎN ULtIMA tREIME A SEC. AL XIX-LEA –LA ÎNCEPUtUL SEC. AL XX-LEA
§ 15. tendinţele principale ale dezvoltării social-economice și politice ale ţărilor de frunte din Europa Occidentală și America
Lecție practică. Evoluţia social-democraţiei Europene: de la marxism la activitatea parlamentară legală
§ 16. Franţa
§ 17. Germania
§ 18. Marea Britanie
§ 19. Italia
§ 20. Statele Unite ale Americii
§ 21. Imperiul Rus
§ 22. Austro-Ungaria – monarhie dualistă. Războiul ruso-turc din anii 1877–1878. Crearea noilor state independente în Balcani 
Generalizarea cunoștințelor la capitolul III 
CAPItOLUL IV. tREZIREA ASIEI. RELAŢIILE INtERNAŢIONALE (A DOUA JUMĂtAtE A SEC. AL XIX-LEA – ÎNCEPUtUL SEC. AL XX-LEA)
§ 23. Japonia
§ 24. China
§ 25. Încercările de modernizare a Imperiului Otoman. Revoluţia Junilor turci de la 1908. Încercările de modernizare a Iranului (Persiei).
Revoluţia din anii 1905–1907
Lecție practică. Hegemonia britanică în India. Popoarele din Africa sub jugul colonizatorilor europeni
26. Relaţiile internaţionale la finele sec. al XIX-lea – începutul sec. al XX-lea
CAPItOLUL V. DEZVOLtAREA CULtURII SFÂRŞItUL SEC. AL XVIII-LEA – ÎNCEPUtUL SEC. AL XX-LEA)
§ 27. Ştiinţa şi tehnica
§ 28. Literatura şi arta
Lecție practică. Apariţia culturii populare
Generalizarea cunoștințelor la capitolele IV, V
Generalizare la cursul. Ideile, realizările și pericolele principale ale „îndelungatului” secol al XIX-lea
termeni și noţiuni principale

15-07-2019, 07:43 270