Розділи
Підручники для школи » 9 клас » Всесвітня історія для 9 класу з навчанням румунською мовою

Всесвітня історія для 9 класу з навчанням румунською мовою

15.07.2019 - 07:43 566 0
Всесвітня історія для 9 класу з навчанням румунською мовою
Зміст Читати онлайн Завантажити
Introducere
§ 1. Locul celei de-a doua părţi a Epocii moderne în istoria universală
CAPItOLUL I. EUROPA ȘI AMERICA LA FINELE

SEC. AL XVIII-LEA – ÎNCEPUtUL SEC. AL XIX-LEA
§ 2. Începutul Marii Revoluţii franceze de la sfârşitul sec. al XVIII-lea
§ 3. Sfârşitul marii revoluţii franceze de la sfârşitul sec. al XVIII-lea
§ 4. Consulatul și imperiul lui Napoleon Bonaparte
§ 5. Războaiele Napoleoniene și consecinţele lor
Lecție practică. Afirmarea principiilor egalităţii civile în drepturi: de la „Declaraţia drepturilor omului și cetăţeanului” la „codul civil” al lui Napoleon
CAPItOLUL ІІ. EUROPA ȘI AMERICA ÎN PERIOADA REVOLUŢIILOR ȘI UNIFICĂRII NAŢIONALE (1815–1870)
§ 6. Începutul constituirii societăţii industriale
Lecție practică. Consecinţele sociale ale revoluţiei industriale. transformările în viaţa și modul de trai al diferitelor pături ale populaţiei
§ 7. Marea Britanie
§ 8. Franţa. Revoluţia belgiană
§ 9. Germania și Italia
§ 10. Imperiile Austriac și Rus
§ 11. Revoluţiile din anii 1848–1849
§ 12. Unificarea Germaniei. Unificarea Italiei
§ 13. Statele Unite ale Americii
§ 14. Crearea statelor independente în America Latină
Generalizarea cunoștințelor la capitolele I, ІІ
CUPRINS
CAPItOLUL IІI. EUROPA ȘI AMERICA ÎN ULtIMA tREIME A SEC. AL XIX-LEA –LA ÎNCEPUtUL SEC. AL XX-LEA
§ 15. tendinţele principale ale dezvoltării social-economice și politice ale ţărilor de frunte din Europa Occidentală și America
Lecție practică. Evoluţia social-democraţiei Europene: de la marxism la activitatea parlamentară legală
§ 16. Franţa
§ 17. Germania
§ 18. Marea Britanie
§ 19. Italia
§ 20. Statele Unite ale Americii
§ 21. Imperiul Rus
§ 22. Austro-Ungaria – monarhie dualistă. Războiul ruso-turc din anii 1877–1878. Crearea noilor state independente în Balcani 
Generalizarea cunoștințelor la capitolul III 
CAPItOLUL IV. tREZIREA ASIEI. RELAŢIILE INtERNAŢIONALE (A DOUA JUMĂtAtE A SEC. AL XIX-LEA – ÎNCEPUtUL SEC. AL XX-LEA)
§ 23. Japonia
§ 24. China
§ 25. Încercările de modernizare a Imperiului Otoman. Revoluţia Junilor turci de la 1908. Încercările de modernizare a Iranului (Persiei).
Revoluţia din anii 1905–1907
Lecție practică. Hegemonia britanică în India. Popoarele din Africa sub jugul colonizatorilor europeni
26. Relaţiile internaţionale la finele sec. al XIX-lea – începutul sec. al XX-lea
CAPItOLUL V. DEZVOLtAREA CULtURII SFÂRŞItUL SEC. AL XVIII-LEA – ÎNCEPUtUL SEC. AL XX-LEA)
§ 27. Ştiinţa şi tehnica
§ 28. Literatura şi arta
Lecție practică. Apariţia culturii populare
Generalizarea cunoștințelor la capitolele IV, V
Generalizare la cursul. Ideile, realizările și pericolele principale ale „îndelungatului” secol al XIX-lea
termeni și noţiuni principale
На цій сторінці ви можете безкоштовно завантажити Всесвітня історія для 9 класу з навчанням румунською мовою.
Коментарі
Натисніть на зображення, щоб оновити код, якщо він нерозбірливий
Відкрити бічну панель
Коментарі
Eric
Eric 27.05.2023 - 21:30
Dear in.ua Webmaster. my name’s Eric and I just ran across your website at in.ua... I found it after a quick search, so your SEO’s working out… Content looks pretty good… One thing’s missing
Libby
Libby 24.05.2023 - 16:36
Hi there, We run an Instagram growth service, which increases your number of followers both safely and practically. - We guarantee to gain you 400-1000+ followers per month. - People follow you
Eric
Eric 22.05.2023 - 08:55
Hello in.ua Admin. my name’s Eric and for just a second, imagine this… - Someone does a search and winds up at in.ua. - They hang out for a minute to check it out. “I’m interested… but… maybe…” -
Eric
Eric 20.05.2023 - 16:23
Dear in.ua Admin! I just found your site, quick question… My name’s Eric, I found in.ua after doing a quick search – you showed up near the top of the rankings, so whatever you’re doing for SEO,