Географія для 9 класу з навчанням румунською мовою

Географія для 9 класу з навчанням румунською мовою

Название учебника: Географія для 9 класу з навчанням румунською мовою
 
Автор: Бойко В.М., Дітчук І.Л., Гринюк Т.А., Смаль І.В., Харенко І.М.
 
Издательство: Букрек
 
Год: 2017
 
Язык: румынский
 
Страниц: 272
 
  • Содержание
  • Скачать
  • Читать онлайн
  • Комментарии
INTRODUCERE
§ 1. Ce şi cum studiază geografia socială
CAPITOLUL І. ECONOMIA NAŢIONALĂ ŞI ECONOMIA MONDIALĂ
Tema 1. Economia naţională
§ 2. Economia naţională
§ 3. Dezvoltarea economică și structura economică a ţării
§ 4. Factorii de locaţie ai producţiei
§ 5. Organizarea economică socială și spaţială
Tema 2. Economia mondială
§ 6. Economia mondială. Diviziunea internaţională a muncii
§ 7. Tipuri de sisteme economice
§ 8. Tipurile de ţări
§ 9. Structura spaţială a economiei mondiale
§ 10. Tendinţe actuale în dezvoltarea economiei mondiale
CAPITOLUL ІI. SECTORUL PRIMAR AL ECONOMIEI
Tema 1. Agricultura
§ 11. Agricultura mondială
§ 12. Culturile mondiale
§ 13. Creșterea animalelor. Zonele agricole ale lumii
§ 14. Agricultura Ucrainei. Cultivarea plantelor
§ 15. Creșterea animalelor. Specializarea zonală a agriculturii în Ucraina
Tema 2. Silvicultura
§ 16. Silvicultura mondială și a Ucrainei
Tema 3. Industria minieră
§ 17. Resursele minerale și disponibilitatea lor
§ 18. Extragerea resurselor de combustibil
§ 19. Extragerea resurselor minerale
§ 20. Extragerea materiei prime minerale nemetalice
CAPITOLUL ІII. SECTORUL SECUNDAR AL ECONOMIEI
Tema 1. Producţia și furnizarea energiei electrice
§ 21. Electroenergetica mondială
§ 22. Electroenergetica Ucrainei
Tema 2. Producţia metalurgică
§ 23. Metalurgia feroasă (neagră) a lumii
§ 24. Metalurgia neferoasă (colorată) a lumii
§ 25. Producţia metalurgică în Ucraina
Tema 3. Producţia chimică. Fabricarea lemnului și hârtiei
§ 26. Producţia chimică și industria prelucrării lemnului în lume
§ 27. Producţia chimică în Ucraina. Prelucrarea lemnului și fabricarea hârtiei
Tema 4. Producţia de mașini și echipamente
§ 28. Construcţia mașinilor în lumea modernă
§ 29. Geografia producţiei mașinilor și echipamentelor în lume
§ 30. Construcţia mașinilor în Ucraina
Tema 5. Producţia ţesăturilor, îmbrăcămintei și încălţămintei
§ 31. Producţia ţesăturilor, îmbrăcămintei și încălţămintei în lume și în Ucraina
Tema 6. Producţia produselor alimentare și băuturilor
§ 32. Producţia alimentară în lume
§ 33. Industria alimentară în Ucraina
CAPITOLUL ІV. SECTORUL TERŢIAR AL ECONOMIEI
Tema 1. Transportul
§ 34. Transportul ca activitate economică
§ 35. Geografia transportului mondial
§ 36. Transportul Ucrainei
Tema 2. Comerţul
§ 37. Piaţa mondială de bunuri și servicii
§ 38. Comerţul în Ucraina
Tema 3. Turismul
§ 39. Turismul internaţional
§ 40. Turismul în Ucraina
Tema 4. Activitatea știinţifică. Învăţământul. Medicina
§ 41. Activitatea știinţifică și educaţională, medicina în lume și în Ucraina
Tema 5. Activitatea financiară. Externalizarea
§ 42. Serviciile financiare
§ 43. Externalizarea
CAPITOLUL V. PROBLEMELE GLOBALE ALE OMENIRII
§ 44. Problemele politice și demografice
§ 45. Problemele economice și alimentare ale omenirii
§ 46. Problemele ecologice ale omenirii
§ 47. Dezvoltarea durabilă – strategia umanităţii sec. XXI
Anexe

15-07-2019, 07:40 258