Розділи
Підручники для школи » 3 клас » Математика 3 клас Рівкінд

Математика 3 клас Рівкінд

10.01.2015 - 15:15 1 940 0
Математика 3 клас Рівкінд
Зміст Читати онлайн Завантажити

РОЗДІЛ 1. УЗАГАЛЬНЕННЯ І СИСТЕМАТИЗАЦІЯ НАВЧАЛЬНОГО МАТЕРІАЛУ ЗА 2 КЛАС

Нумерація чисел у межах 100. Додавання і віднімання чисел у межах 100 на основі нумерації. Властивості віднімання і додавання (додавання і віднімання нуля, віднімання рівних чисел). Розпізнавання геометричних фігур. Задачі на збільшення (зменшення) числа на кілька одиниць (на 2 дії)4
Нумерація чисел у межах 100. Переставний і сполучний закони додавання. Довжина, маса, місткість, час як властивості предметів навколишнього світу. Сутність процесу вимірювання. Задачі на знаходження суми трьох доданків6
Прийоми усного додавання і віднімання у межах 100. Додавання і віднімання чисел частинами. Позначення геометричних фігур буквами латинського алфавіту. Задачі на різницеве порівняння9
Взаємозв’язок між додаванням і відніманням. Рівняння. Задачі на знаходження невідомого доданка. Одиниці вимірювання довжини — сантиметр, дециметр, метр. Співвідношення між одиницями вимірювання довжини. Побудова відрізка заданої довжини10
Рівняння. Задачі на знаходження невідомого зменшуваного, невідомого від’ємника. Коло і круг Співвідношення між одиницями довжини. Порівняння іменованих чисел. Дії з іменованими числами12
Додавання і віднімання чисел у межах 100 з переходом через розряд. Залежність результатів додавання й віднімання від зміни одного з компонентів дій. Задачі на збільшення (зменшення) числа на кілька одиниць, сформульовані у непрямій формі. Периметр многокутника13
Перевірка додавання відніманням. Обчислення значень виразів зі змінними. Обернені задачі. Одиниці вимірювання маси — кілограм, центнер15
Додавання двоцифрових чисел з переходом через розряд. Додавання суми до числа. Задачі на 2 дії (додавання і віднімання), які є комбінаціями простих задач вивчених видів. Одиниці вимірювання часу — доба, тиждень, місяць, рік. Порівняння іменованих чисел. Дії з іменованими числами16
Віднімання двоцифрових чисел з переходом через розряд. Віднімання суми від числа. Задачі на різницеве порівняння. Співвідношення між одиницями вимірювання величин. Порівняння іменованих чисел. Визначення часу за годинником17
Додавання і віднімання двоцифрових чисел з переходом через розряд. Задачі на 2 дії (додавання і віднімання), які є комбінаціями простих задач вивчених видів. Дії з іменованими числами19
Табличне множення і ділення. Взаємозв’язок між множенням і діленням. Назви компонентів і результату дії множення. Переставний закон множення. Обчислення значень числових виразів, які містять кілька арифметичних дій одного ступеня. Прості і складені задачі на табличне множення. Периметр квадрата20
Табличне множення і ділення. Назви компонентів і результату дії ділення. Числові рівності та нерівності. Задачі на збільшення (зменшення) числа у кілька разів. Задачі на кратне порівняння двох чисел. Периметр прямокутника21
Рівняння на знаходження невідомих компонентів дій множення і ділення. Задачі на знаходження невідомих — множника, діленого, дільника. Залежність результатів множення і ділення від зміни одного з компонентів дій23
Властивості множення і ділення (множення на 1 і на 0; ділення на 1; ділення нуля). Обчислення значень числових виразів, які містять кілька арифметичних дій одного або різних ступенів без дужок і з дужками. Задачі на 2-3 дії різних ступенів, які є комбінаціями простих задач вивчених видів24
Обчислення значень числових виразів, які містять кілька арифметичних дій одного або різних ступенів без дужок і з дужками. Множення і ділення числа на 10. Ділення рівних чисел. Задачі на 2-3 дії різних ступенів, які є комбінаціями простих задач вивчених видів26

РОЗДІЛ 2. НУМЕРАЦІЯ ЧИСЕЛ У КОНЦЕНТРІ «ТИСЯЧА». УСНЕ ТА ПИСЬМОВЕ ДОДАВАННЯ ЧИСЕЛ У МЕЖАХ 1000

Сотня. Усна та письмова нумерація чисел у межах 1000
Трицифрове число. Утворення трицифрового числа (101-199). Читання і запис трицифрових чисел. Задачі на 2-3 дії різних ступенів, які є комбінаціями простих задач вивчених видів28
Трицифрове число. Утворення трицифрового числа. Читання і запис трицифрових чисел. Лічильна одиниця — сотня. Лічба сотнями. Порівняння сотень. Додавання і віднімання сотнями. Задачі на 2-3 дії різних ступенів, які є комбінаціями простих задач вивчених видів30
Місце числа у натуральному ряді. Попереднє і наступне число у натуральному ряді. Порівняння чисел на основі порядку їх слідування у натуральному ряді. Задачі на 2-3 дії різних ступенів, які є комбінаціями простих задач вивчених видів32
Читання і запис чисел у розрядній таблиці. Розряд сотень. Позиційне значення цифри в записі трицифрового числа. Порівняння чисел на основі їх десяткового складу. Розрядні числа. Додавання і віднімання на основі розрядного складу числа. Задачі на 2-3 дії різних ступенів, які є комбінаціями простих задач вивчених видів33
Читання і запис чисел у розрядній таблиці. Розрядний склад числа. Запис числа у вигляді суми розрядних доданків. Загальна кількість одиниць, десятків, сотень у трицифровому числі. Одиниця вимірювання довжини — міліметр. Співвідношення між одиницями вимірювання довжини. Порівняння іменованих чисел, поданих в одиницях вимірювання довжини. Задачі на 2-3 дії, які включають збільшення, зменшення числа: на кілька одиниць, у кілька разів35
Додавання і віднімання на основі розрядного складу числа. Одиниця вимірювання довжини — кілометр. Співвідношення між одиницями вимірювання довжини. Ознайомлення з групами взаємопов’язаних величин, які перебувають у пропорційній залежності: загальна довжина, довжина одного відрізка, кількість відрізків. Задачі на 2-3 дії різних ступенів, які є комбінаціями простих задач вивчених видів37
Додавання і віднімання на основі розрядного складу числа. Додавання і віднімання іменованих чисел. Прості задачі, що містять групу взаємопов’язаних величин. Периметр прямокутника (квадрата)39
Одиниця вимірювання маси — тонна. Співвідношення між одиницями вимірювання маси. Порівняння іменованих чисел, поданих в одиницях маси. Ознайомлення з групами взаємопов’язаних величин, які перебувають у пропорційній залежності: загальна маса, маса одного предмета, кількість предметів. Задачі на зведення до одиниці40
Усне додавання і віднімання чисел у межах 1000
Додавання і віднімання числа 1 (170 + 1, 187 – 1). Попереднє і наступне число у натуральному ряді. Істинні й хибні числові рівності, нерівності. Задачі на дві дії першого ступеня42
Додавання на основі десяткового складу числа. Знаходження значення виразу при заданих значеннях змінної. Задачі на дві дії першого ступеня43
Віднімання на основі десяткового складу числа. Ознайомлення з групами взаємопов’язаних величин, які перебувають у пропорційній залежності: загальний виробіток, продуктивність праці, час роботи44
Додавання і віднімання на основі десяткового складу числа. Рівняння, у яких права частина подана числовим виразом. Розширена задача на спосіб зведення до одиниці46
Порівняння сотень, додавання і віднімання сотнями. Уявлення про нерівності зі змінною. Складені задачі на 2-4 дії, які є комбінацією вивчених видів простих задач48
Додавання і віднімання способом округлення. Складені задачі на 2-4 дії, які є комбінацією вивчених видів простих задач49
Додавання круглих чисел. Розширена задача на спосіб зведення до одиниці. Розв’язування задачі виразом, арифметичними діями з поясненням50
Віднімання круглих чисел. Задачі на знаходження трьох чисел за їх сумою та сумами двох доданків52
Додавання і віднімання круглих чисел. Задачі на знаходження трьох чисел за їх сумою та сумами двох доданків. Розв’язування нерівностей53
Додавання круглих чисел на основі правила додавання числа до суми. Задачі, що містять величини, які перебувають у пропорційній залежності: загальний виробіток, продуктивність праці, час роботи55
Віднімання круглих чисел на основі правила віднімання числа від суми. Прості та складені іменовані числа. Порівняння іменованих чисел. Задачі, які є комбінацією вивчених видів простих задач56
Додавання круглих чисел на основі правила додавання числа до суми. Розв’язування рівнянь. Складені задачі на 2-4 дії, які є комбінацією вивчених видів простих задач57
Віднімання круглих чисел на основі правила віднімання суми від числа. Розв’язування рівнянь. Задачі на обчислення довжини сторони прямокутника за відомим периметром і довжиною іншої його сторони59
Додавання та віднімання вивчених видів. Задачі на знаходження трьох чисел за їх сумою та сумами двох доданків61
Додавання та віднімання вивчених видів. Складені задачі на 2-4 дії, які є комбінацією вивчених видів простих задач63
Письмове додавання й віднімання чисел у межах 1000
Алгоритм виконання письмового додавання. Письмове додавання двоцифрових і трицифрових чисел без переходу через розряд. Розпізнавання кола і круга за істотними ознаками. Творча робота над задачею64
Алгоритм виконання письмового віднімання. Письмове віднімання двоцифрових і трицифрових чисел без переходу через розряд. Задачі, що містять числові дані в таблиці. Задачі на знаходження периметра прямокутника66
Письмове додавання двоцифрових і трицифрових чисел з переходом через розряд. Коротка форма коментування письмового додавання. Складання задач на дві дії за даним виразом. Істинні та хибні висловлювання68
Письмове додавання двоцифрових і трицифрових чисел з переходом через розряд. Складені задачі на збільшення (зменшення) суми двох чисел на кілька одиниць70
Письмове віднімання двоцифрових і трицифрових чисел з переходом через розряд. Коротка форма коментування письмового віднімання. Рівняння, в яких один із компонентів є числовим виразом. Розв’язування простих задач способом складання рівняння72
Письмове віднімання двоцифрових і трицифрових чисел з переходом через розряд (виду 100 – 17). Складені задачі на збільшення (зменшення) суми двох чисел на кілька одиниць74
Письмове додавання і віднімання двоцифрових і трицифрових чисел (з переходом через розряд). Прості та складені задачі на визначення тривалості події, часу початку і часу закінчення події75
Перевірка правильності виконання дій додавання й віднімання двоцифрових і трицифрових чисел. Знаходження числового значення виразу при заданих значеннях змінної. Визначення тривалості події, часу початку і часу закінчення події. Розв’язування задачі виразом, арифметичними діями з поясненням76
Закріплення письмових прийомів додавання й віднімання чисел у межах 1000. Взаємозв’язок між діями додавання й віднімання. Розв’язування рівнянь. Складені задачі на збільшення (зменшення) суми двох чисел на кілька одиниць. Розв’язування задачі виразом, арифметичними діями з поясненням78
Усне та письмове додавання двоцифрових і трицифрових чисел. Розпізнавання геометричних фігур на кресленні. Порівняння іменованого числа та суми іменованих чисел. Задачі на знаходження периметра квадрата. Задачі на знаходження трьох чисел за їх сумою та сумами двох доданків79
Усне та письмове додавання двоцифрових і трицифрових чисел. Рівняння, в яких один із компонентів є числовим виразом. Складені задачі на 2-4 дії, які є комбінацією вивчених видів простих задач81

РОЗДІЛ 3. УСНЕ МНОЖЕННЯ І ДІЛЕННЯ ЧИСЕЛ У МЕЖАХ 1000. ВЛАСТИВОСТІ МНОЖЕННЯ І ДІЛЕННЯ

Переставний закон множення. Задачі на кратне порівняння добутків83
Сполучний закон множення. Розв’язування простих задач способом складання рівнянь85
Переставний і сполучний закони множення. Задачі на величини, які перебувають у пропорційній залежності: вартість, ціна, кількість86
Властивості множення і ділення на 1. Складені задачі на 2-3 дії, які є комбінацією вивчених видів простих задач88
Властивості множення на нуль, нуля на число. Ділення нуля на число. Задачі на кратне порівняння двох часток90
Ділення числа на рівне йому число. Задачі на різницеве порівняння двох часток. Творча робота над задачею91
Множення та ділення на 10. Задачі на знаходження четвертого пропорційного92
Множення і ділення на 10. Задачі на кратне порівняння двох добутків. Обернені до них задачі93
Множення на 100. Розв’язування простих задач способом складання рівнянь94
Ділення на 100. Задачі на подвійне зведення до одиниці95
Множення та ділення на 10 і 100. Числові рівності та нерівності. Істинні та хибні рівності й нерівності. Складені задачі на 2-4 дії, які є комбінацією вивчених видів простих задач97
Множення круглого числа на одноцифрове (40 · 2, 400 · 2). Складені задачі на 2-3 дії, які є комбінацією вивчених видів простих задач98
Ділення круглого числа на одноцифрове (40 : 2, 400 : 2). Складені задачі на 2-3 дії, які є комбінацією вивчених видів простих задач100
Ділення з остачею. Сутність ділення з остачею. Алгоритм виконання ділення з остачею. Задачі на різницеве порівняння двох часток101
Ділення з остачею. Властивість остачі. Задачі на подвійне зведення до одиниці103
Ділення з остачею. Перевірка ділення з остачею. Задачі на кратне порівняння двох добутків104
Розподільний закон множення відносно додавання. Порядок виконання дій у виразах. Складені задачі на 2-4 дії, які є комбінацією вивчених видів простих задач106
Множення двоцифрового числа на одноцифрове (24 · 3). Задачі з даними, які перебувають у пропорційній залежності: вартість, ціна, кількість108
Множення одноцифрового числа на двоцифрове (3 ·24). Правило множення числа на суму. Задачі з даними, що перебувають у пропорційній залежності: вартість, ціна, кількість110
Множення трицифрового числа на одноцифрове (240 · 3). Розв’язування рівнянь. Пропорційна залежність величин: загальна маса, маса одного предмета, кількість предметів111
Множення трицифрового числа на одноцифрове (242 ·3). Рівняння, в яких один із компонентів є числовим виразом. Задачі на знаходження четвертого пропорційного112
Множення одноцифрового числа на трицифрове (3 · 240). Розв’язування простих задач способом складання рівняння113
Множення одноцифрового числа на трицифрове (3 · 242). Розв’язування задач вивчених типів114
Залежність результату множення від зміни одного з компонентів дії. Розв’язування задач вивчених типів115
Вивчені випадки множення двоцифрового і трицифрового числа на одноцифрове та множення одноцифрового числа на двоцифрове і трицифрове. Розв’язування задач вивчених типів117
Правило ділення суми на число. Задачі на ділення суми на число118
Ділення двоцифрового числа на одноцифрове (26 : 2). Задачі на подвійне зведення до одиниці119
Ділення двоцифрового числа на одноцифрове (48 : 3). Розв’язування простих задач способом складання рівняння120
Ділення двоцифрового числа на одноцифрове (39 : 3, 42 : 3). Задачі на подвійне зведення до одиниці122
Ділення трицифрового числа на одноцифрове (112 : 7). Задачі з буквеними даними123
Вивчені випадки ділення двоцифрового і трицифрового числа на одноцифрове. Рівняння, в яких один із компонентів є числовим виразом. Задачі з даними, які перебувають у пропорційній залежності: вартість, ціна, кількість124
Ділення круглого числа на одноцифрове число (120 : 3). Задачі на розкриття змісту ділення125
Ділення круглого числа на кругле (420 : 20). Задачі з даними, які перебувають у пропорційній залежності: вартість, ціна, кількість126
Ділення круглого числа на кругле способом добору (90 : 30). Розв’язування задач вивчених типів127
Ділення круглого числа на кругле способом добору (800 : 200). Задачі на знаходження четвертого пропорційного128
Ділення круглого числа на кругле способом добору (180 : 60). Задачі на знаходження четвертого пропорційного130
Вивчені випадки ділення круглого числа на кругле способом добору. Складені задачі на 2-4 дії, які є комбінацією вивчених видів простих задач131
Ділення на двоцифрове число способом добору (51 : 17). Задачі на знаходження четвертого пропорційного132
Ділення на двоцифрове число способом добору. Задачі на знаходження суми двох доданків з даними, позначеними буквами133
Правило ділення числа на добуток двох чисел. Складені задачі на 2-4 дії першого та другого ступенів134
Ділення на двоцифрове число способом послідовного ділення (64 : 16). Задачі на ділення суми на число135
Ділення на двоцифрове число способом послідовного ділення. Задачі на знаходження четвертого пропорційного136
Вивчені випадки ділення на двоцифрове число. Побудова прямокутника за допомогою креслярських інструментів. Складені задачі на 2-4 дії, які є комбінацією вивчених видів простих задач137
Залежність результатів множення і ділення від зміни одного з компонентів дії. Складені задачі на 2-4 дії, які є комбінацією вивчених видів простих задач138
Знаходження значень числових виразів, що містять кілька арифметичних дій одного чи різних ступенів без дужок і з дужками. Пропорційна залежність величин: загальна місткість, місткість однієї посудини, кількість посудин139
Вивчені випадки множення і ділення. Знаходження значень числових виразів, що містять кілька арифметичних дій одного чи різних ступенів без дужок і з дужками. Складені задачі на 2-4 дії, які є комбінацією вивчених видів простих задач141

РОЗДІЛ 4. ЧАСТИНИ

Поняття частини. Утворення частин способом ділення цілого на рівні частини й виділення однієї з них. Поняття про дріб, чисельник і знаменник дробу. Знаходження частини від числа. Складені задачі на 2-4 дії, які є комбінацією вивчених видів простих задач142
Утворення і запис частин. Визначення кількості частин у цілому. Складені задачі на 2-4 дії, які є комбінацією вивчених видів простих задач145
Поняття «чисельник», «знаменник». Риска дробу як знак ділення. Розв’язування складених задач на 2-4 дії, які є комбінацією вивчених видів простих задач147
Порівняння частин. Побудова кола (круга). Розв’язування складених задач на 2-4 дії, які є комбінацією вивчених видів простих задач148
Знаходження частини від числа. Одиниці вимірювання довжини, маси, часу. Задачі на знаходження частини від числа, які пов’язані з іменованими числами150
Знаходження частини від числа. Задачі на знаходження частини від числа152
Знаходження числа за його частиною. Задачі на знаходження числа за його частиною153
Знаходження числа за його частиною. Задачі на знаходження числа за його частиною155
Повторення і закріплення вивченого про частини. Розв’язування складених задач на 2-4 дії, які є комбінацією вивчених видів простих задач157

РОЗДІЛ 5. ПОВТОРЕННЯ ВИВЧЕНОГО ЗА РІК

Повторення нумерації трицифрових чисел. Задачі на збільшення (зменшення) числа на кілька одиниць. Порівняння іменованих чисел, поданих в одиницях довжини159
Читання і запис чисел у нумераційній таблиці. Розрядний склад числа. Запис числа у вигляді суми розрядних доданків. Загальна кількість одиниць, десятків, сотень у трицифровому числі. Задачі на 2-3 дії, які містять збільшення, зменшення числа на кілька одиниць160
Усне додавання і віднімання трицифрових чисел. Задачі на знаходження суми трьох доданків162
Усне додавання і віднімання трицифрових чисел. Задачі на різницеве порівняння163
Взаємозв'язок між додаванням і відніманням. Рівняння. Розв’язування задач за допомогою рівнянь164
Додавання і віднімання іменованих чисел. Задачі, які пов’язані з пропорційними величинами: загальна маса, маса одного предмета, кількість предметів. Задачі на зведення до одиниці165
Додавання та віднімання вивчених видів. Задачі на знаходження трьох чисел за їх сумою та сумами двох доданків167
Письмове додавання і віднімання двоцифрових і трицифрових чисел (з переходом через розряд). Периметр прямокутника168
Усне письмове додавання двоцифрових і трицифрових чисел. Рівняння в яких один із компонентів є числовим виразом. Складені задачі на 2-4 дії, які є комбінацією вивчених видів простих задач169
Множення і ділення трицифрових чисел. Закони та властивості множення й ділення. Задачі на кратне порівняння двох добутків171
Вивчені випадки усного позатабличного множення і ділення двоцифрового і трицифрового чисел на одноцифрове число та множення одноцифрового числа на двоцифрове і трицифрове числа. Розв’язування задач вивчених типів. Обернені задачі172
Ділення з остачею. Властивість остачі. Задачі на подвійне зведення до одиниці173
Прийоми раціональних обчислень. Складені задачі на 2-4 дії, які є комбінаціями вивчених видів простих задач175
Повторення і закріплення вивченого про частини. Знаходження частини від числа. Задачі на знаходження частини від числа176
Знаходження числа за його частиною. Задачі на знаходження числа за його частиною178
«Цікаві задачі»180
На цій сторінці ви можете безкоштовно завантажити Математика 3 клас Рівкінд.
Коментарі
Натисніть на зображення, щоб оновити код, якщо він нерозбірливий
Відкрити бічну панель
Коментарі
Eric
Eric 15.02.2024 - 07:47
To the in.ua Webmaster! I just found your site, quick question… My name’s Eric, I found in.ua after doing a quick search – you showed up near the top of the rankings, so whatever you’re doing for
Eric
Eric 15.02.2024 - 01:41
Dear in.ua Owner! My name’s Eric and I just came across your website - in.ua - in the search results. Here’s what that means to me… Your SEO’s working. You’re getting eyeballs – mine at least.
Amelia
Amelia 04.02.2024 - 16:44
Hi there, We run a YouTube growth service, which increases your number of subscribers both safely and practically. - We guarantee to gain you 700-1500+ subscribers per month. - People subscribe
Danielle
Danielle 29.01.2024 - 22:54
Hi, We'd like to introduce to you our explainer video service, which we feel can benefit your site bookforschool.in.ua. Check out some of our existing videos here:
Роман
Роман 28.01.2024 - 15:18
Дуже класно дякую 👍🦾