Інформатика Бондаренко 6 клас

Інформатика Бондаренко 6 клас

Название учебника: Інформатика Бондаренко 6 клас
 
Автор: Бондаренко О. О., Ластовецький В. В., Пилипчук О. П., Шестопалов Є. А.
 
Издательство: Ранок
 
Год: 2019
 
Язык: украинский
 
Страниц: 160
 
  • Содержание
  • Скачать
  • Читать онлайн
  • Комментарии
Розділ 1. Комп’ютерна графіка
§ 1. Основні поняття комп’ютерної графіки. Растрова графіка
§ 2. Багатошарові растрові зображення
§ 3. Векторна графіка
§ 4. Криві. Робота з контурами
§ 5. Копіювання об’єктів
Практична робота 1. Створення простих векторних зображень
§ 6. Текстові об’єкти
§ 7. Складені векторні зображення
Практична робота 2. Створення складених векторних зображень
Розділ 2. Комп’ютерні презентації
§ 8. Системи опрацювання комп’ютерних презентацій
§ 9. Етапи створення презентації
§ 10. Оформлення презентації
§ 11. Анімаційні ефекти
§ 12. Мультимедійний вміст у презентаціях
§ 13. Керування показом презентації
Практична робота 3. Проектування та розробка власної презентації
Практична робота 4. Розробка презентації з елементами мультимедіа
Розділ 3. Алгоритми та програми
3.1. Основи об’єктно-орієнтованого програмування
§ 14. Класи та об’єкти в програмуванні
§ 15. Властивості об’єктів
§ 16. Події. Методи
Практична робота 5. Створення програмних об’єктів
§ 17. Створення графічного інтерфейсу
§ 18. Опрацювання подій
§ 19. Організація діалогу з користувачем
Практична робота 6. Створення програм з графічним інтерфейсом
3.2. Алгоритми з повтореннями та розгалуженнями. Функції
§ 20. Вкладені алгоритмічні структури розгалуження
§ 21. Вкладені алгоритмічні структури повторення
§ 22. Розв’язування задач за допомогою вкладених циклів
Практична робота 7. Створення програм з розгалуженнями і повтореннями
§ 23. Розв’язування задач методом поділу на підзадачі
§ 24. Обчислення з використанням функцій користувача
Практична робота 8. Створення програм з використанням функцій користувача
Комп’ютерний словник
Алфавітний покажчик

21-06-2019, 15:25 2 455