Всесвітня історія. Історія України (інтегрований курс) Голованов 6 клас 2019

Всесвітня історія. Історія України (інтегрований курс) Голованов 6 клас 2019

Название учебника: Всесвітня історія. Історія України (інтегрований курс) Голованов 6 клас 2019
 
Автор: Голованов С. О.
 
Издательство: Астон
 
Год: 2019
 
Язык: украинский
 
Страниц: 224
 
  • Содержание
  • Скачать
  • Читать онлайн
  • Комментарии
§ 1. Повторення вивченого в 5 класі. Особливості Стародавнього світу
Практична робота No 1 «Відлік часу в історії»
РОЗДІЛ І. ПЕРВІСНІ СПІЛЬНОТИ. АРХЕОЛОГІЧНІ КУЛЬТУРИ
§ 2. Виникнення людини
§ 3. Становлення людства
§ 4. Господарство первісних людей
§ 5. Розвиток господарства. Неолітична революція
§ 6. Духовна культура та вірування людей
Практична робота No 2 «Основні стоянки й пам’ятки первісних людей на території України»
§ 7. Трипільська археологічна культура на території України
§ 8. Початок формування держави та цивілізації
РОЗДІЛ ІІ. СТАРОДАВНІ ЦИВІЛІЗАЦІЇ АЗІЇ ТА АФРИКИ
Тема 1. СТАРОДАВНІЙ ЄГИПЕТ
§ 9. Цивілізація долини Нілу
§ 10. Єгипетська держава
§ 11. Розквіт могутності Єгипетської держави
§ 12. Релігія, міфологія та культура Стародавнього Єгипту
Практична робота No 3 «Міфи та релігія Стародавнього Єгипту» (у додатку за QR-кодом)
Тема 2. ЦИВІЛІЗАЦІЇ ПЕРЕДНЬОЇ ТА ЦЕНТРАЛЬНОЇ АЗІЇ.
§ 13. Найдавніші держави Дворіччя. Стародавній Вавилон
§ 14. Фінікія та її сусіди в давнину
§ 15. Месопотамія в І тис. до н. е.
Культура та релігія народів Передньої Азії (на розсуд учителя в додатку за QR-кодом)
Тема 3. СТАРОДАВНІ ІНДІЯ ТА КИТАЙ
§ 16. Стародавня Індія
§ 17. Релігія та культура Стародавньої Індії
§ 18. Стародавній Китай
§ 19. Релігія та культура Стародавнього Китаю
Практична робота No 4 «Писемність, освіта і наукові знання в Стародавньому Китаї»
РОЗДІЛ ІІІ. АНТИЧНА ЦИВІЛІЗАЦІЯ ТА ЇЇ СУСІДИ
§ 20. Особливості цивілізацій Стародавнього Сходу й античної греко-римської цивілізації
Тема 1. СТАНОВЛЕННЯ АНТИЧНОЇ ГРЕЦЬКОЇ ЦИВІЛІЗАЦІЇ
§ 21. Природа та населення Стародавньої Греції
§ 22. Мінойська й Ахейська палацові цивілізації
§ 23. Греція у VIII–VI ст. до н. е.
§ 24. Завершення становлення держави в Афінах
Практична робота No 4 «Спартанський поліс. Побут і виховання спартанців»
§ 25. Велика грецька колонізація
§ 26. Кіммерійці та скіфи на території сучасної України
Практична робота No 5 «Геродот про скіфів. Історичні джерела про Скіфський похід Дарія І»
Тема 2. АНТИЧНА ГРЕЦЬКА ЦИВІЛІЗАЦІЯ КЛАСИЧНОЇ ДОБИ
§ 27. Греко-перські війни
§ 28. Розквіт афінської демократії
Практична робота No 6 «Господарювання та повсякденне життя в Давній Греції»
§ 29. Втрата Грецією незалежності
§ 30. Досягнення грецької культури
Практична робота No 7 «Архітектура та скульптура в Давній Греції»
Практична робота No 8 «Міфологія та релігія давніх греків»
Тема 3. ДОБА ЕЛЛІНІЗМУ
§ 31. Східний похід Александра Македонського
Практична робота No 9 «Особистість і діяльність Александра Великого за історичними джерелами»
§ 32. Утворення та розквіт елліністичних держав у IV–II ст. до н. е. Елліністична культура
Тема 4. СТАРОДАВНІЙ РИМ У VIII–I ст. до н. е.
§ 33. Природні умови Італії та виникнення Рима
§ 34. Римська республіка V ст. до н. е. – середини ІІІ ст. до н. е.
§ 35. Воєнна експансія Риму й утворення Римсько-Середземноморської держави
Римська армія (на розсуд учителя в додатку за QR-кодом)
§ 36. Римське суспільство в середині ІІІ ст. до н. е. – середині ІІ ст. до н. е.
§ 37. Римляни та їхнє життя
§ 38. Римська республіка в ІІ–І ст. до н. е.
§ 39. Руйнування та падіння республіканського ладу в Римі
Тема 5. ПАДІННЯ РЕСПУБЛІКИ І РАННЯ ІМПЕРІЯ
§ 40. Встановлення імперії в Римі
§ 41. Римська імперія в І–ІІ ст. н. е.
§ 42. Місто Рим і життя його мешканців
§ 43. Виникнення християнства
Тема 6. ПІЗНЯ РИМСЬКА ІМПЕРІЯ
§ 44. Римська імперія в ІІ–ІІІ ст.
§ 45. Пізня Римська імперія в ІV–V ст.
Християнська церква (на розсуд учителя в додатку за QR-кодом)
§ 46. Падіння Західної Римської імперії
Культура Давнього Риму (на розсуд учителя в додатку за QR-кодом)
РОЗДІЛ ІV. ВНЕСОК ДАВНІХ ЦИВІЛІЗАЦІЙ, КУЛЬТУР, НАРОДІВ В ІСТОРІЮ ЛЮДСТВА
§ 47. Антична цивілізація та Україна
§ 48. Суспільне й господарське життя, духовний світ давніх слов’ян
§ 49. Слов’яни під час Великого переселення народів
§ 50. Витоки сучасних цивілізацій
Словник термінів. Відповіді на кросворди та ребуси (у додатку за QR-кодом)
Табличка-пам’ятка з римськими числами
Хронологічна таблиця

21-06-2019, 15:10 105