Алгебра і початки аналізу (профільний рівень) Мерзляк 11 клас Нова програма

Алгебра і початки аналізу (профільний рівень) Мерзляк 11 клас Нова програма

Название учебника: Алгебра і початки аналізу (профільний рівень) Мерзляк 11 клас Нова програма
 
Автор: Мерзляк А. Г., Номіровський Д. А., Полонський В. Б., Якір М. С.
 
Издательство: Гімназія
 
Год: 2019
 
Язык: украинский
 
Страниц: 352
 
  • Содержание
  • Скачать
  • Читать онлайн
  • Комментарии
§ 1. Показникова та логарифмічна функції
1. Степінь з довільним дійсним показником.
Показникова функція
2. Показникові рівняння
3. Показникові нерівності
4. Логарифм і його властивості
5. Логарифмічна функція та її властивості
6. Логарифмічні рівняння
7. Логарифмічні нерівності
8. Похідні показникової та логарифмічної функцій
• Моя любов — Україна і математика
• Завдання першої Київської математичної олімпіади (1935 р.)
Завдання No 1 «Перевірте себе» в тестовій формі
Головне в параграфі 1
§ 2. Інтеграл і його застосування
9. Первісна
10. Правила знаходження первісної
11. Площа криволінійної трапеції. Визначений інтеграл
12. Обчислення об’ємів тіл
• «Розумом він перевершив рід людський»
Завдання No 2 «Перевірте себе» в тестовій формі
Головне в параграфі 2
§ 3. Елементи комбінаторики, теорії ймовірностей і математичної статистики
13. Комбінаторні правила суми та добутку
14. Перестановки, розміщення, комбінації
15. Аксіоми теорії ймовірностей
16. Умовна ймовірність
17. Незалежні події
18. Випадкова величина
19. Математичне сподівання випадкової величини
20. Статистичний аналіз даних
• Краса та розум України
Завдання No 3 «Перевірте себе» в тестовій формі
Головне в параграфі 3
§ 4. Рівняння і нерівності. Узагальнення та систематизація
21. Про появу сторонніх коренів і втрату розв’язків рівнянь
22. Основні методи розв’язування рівнянь
23. Основні методи розв’язування нерівностей
24. Методи розв’язування систем рівнянь
§ 5. Повторення курсу алгебри
25. Вправи для повторення курсу алгебри
26. Завдання для повторення курсу алгебри в тестовій формі
Завдання No 4 «Перевірте себе» в тестовій формі
Завдання No 5 «Перевірте себе» в тестовій формі
Завдання No 6 «Перевірте себе» в тестовій формі
Завдання No 7 «Перевірте себе» в тестовій формі
Завдання No 8 «Перевірте себе» в тестовій формі
Завдання No 9 «Перевірте себе» в тестовій формі
Завдання No 10 «Перевірте себе» в тестовій формі
Завдання No 11 «Перевірте себе» в тестовій формі
Дружимо з комп’ютером
Відповіді та вказівки до вправ
Предметний покажчик

17-06-2019, 17:11 781