Математика Нелін 11 клас Нова програма

Математика Нелін 11 клас Нова програма

Название учебника: Математика Нелін 11 клас Нова програма
 
Автор: Нелін Є. П., Долгова О. Є.
 
Издательство: Ранок
 
Год: 2019
 
Язык: украинский
 
Страниц: 304
 
  • Содержание
  • Скачать
  • Читать онлайн
  • Комментарии
АЛГЕБРА І ПОЧАТКИ АНАЛІЗУ
Розділ 1. Показникова та логарифмічна функції
§ 1. Показникова функція, її властивості та графік
§ 2. Розв’язування показникових рівнянь та нерівностей
§ 3. Логарифм числа. Властивості логарифмів
§ 4. Логарифмічна функція, її властивості та графік
§ 5. Розв’язування логарифмічних рівнянь та нерівностей
Теми навчальних проектів
Завдання для підготовки до оцінювання. Тест No 1
Відомості з історії

Розділ 2. Інтеграл та його застосування
§ 6. Первісна та її властивості
§ 7. Визначений інтеграл та його застосування
Теми навчальних проектів
Відомості з історії
Завдання для підготовки до оцінювання. Тест No 2
 
Розділ 3. Елементи комбінаторики, теорії ймовірностей і математичної статистики
§ 8. Елементи комбінаторики
§ 9. Основні поняття теорії ймовірностей
§ 10. Поняття про статистику. Характеристики рядів даних
Видатні постаті в математиці
Завдання для підготовки до оцінювання. Тест No 3
Теми навчальних проектів

ГЕОМЕТРІЯ
Розділ 1. Многогранники
§ 1. Многогранник і його елементи. Призма
§ 2. Паралелепіпед. Прямокутний паралелепіпед
§ 3. Побудова перерізів призми й задачі, пов’язані з перерізами
§ 4. Піраміда
§ 5. Розташування висоти в деяких видах пірамід
§ 6. Правильні многогранники
Відомості з історії
Завдання для підготовки до оцінювання. Тест No 1
Теми навчальних проектів

Розділ 2. Тіла обертання
§ 7. Циліндр
§ 8. Конус
§ 9. Куля і сфера
Завдання для підготовки до оцінювання. Тест No 2
Теми навчальних проектів
Відомості з історії

Розділ 3. Об’єми та площі поверхонь геометричних тіл
§ 10. Поняття об’єму тіл. Об’єми призми й циліндра
§ 11. Об’єм похилої призми. Об’єми піраміди і конуса
§ 12. Об’єм кулі
§ 13. Площа поверхні
Завдання для підготовки до оцінювання. Тест No 3
Теми навчальних проектів
Видатні постаті в математиці
Відповіді до вправ
Предметний покажчик

15-06-2019, 08:10 752