Математика Істер 11 клас Нова програма

Математика Істер 11 клас Нова програма

Название учебника: Математика Істер 11 клас Нова програма
 
Автор: Істер О. С.
 
Издательство: Генеза
 
Год: 2019
 
Язык: украинский
 
Страниц: 304
 
  • Содержание
  • Скачать
  • Читать онлайн
  • Комментарии
Частина І. АЛГЕБРА І ПОЧАТКИ АНАЛІЗУ
Розділ 1. Показникова та логарифмічна функції
§ 1. Степінь з довільним дійсним показником. Показникова функція, її властивості та графіки
Перевірте свою компетентність! Завдання № 1
§ 2. Показникові рівняння
Перевірте свою компетентність! Завдання № 2
§ 3. Показникові нерівності
Перевірте свою компетентність! Завдання № 3
§ 4. Логарифми та їх властивості
Перевірте свою компетентність! Завдання № 4
§ 5. Логарифмічна функція, її властивості та графік
Перевірте свою компетентність! Завдання № 5
§ 6. Логарифмічні рівняння
Перевірте свою компетентність! Завдання № 6
§ 7. Логарифмічні нерівності
Перевірте свою компетентність! Завдання № 7
Домашня самостійна робота № 1
Завдання для перевірки знань до §§ 1-7
Україна у світі
Розділ 2. Інтеграл і його застосування
§ 8. Первісна та її властивості
Перевірте свою компетентність! Завдання № 8
§ 9. Таблиця первісних. Правила знаходження первісних
Перевірте свою компетентність! Завдання № 9
§ 10. Визначений інтеграл, його фізичний і геометричний зміст
Перевірте свою компетентність! Завдання № 10
§ 11. Обчислення визначених інтегралів. Основні властивості визначених інтегралів
Перевірте свою компетентність! Завдання № 11
§ 12. Обчислення площ плоских фігур, інші застосування визначеного інтеграла у фізиці
Перевірте свою компетентність! Завдання № 12
Домашня самостійна робота № 2
Завдання для перевірки знань до §§ 8-12
Розділ 3. Елементи теорії ймовірностей і математичної статистики
§ 13. Множина та її елементи
Перевірте свою компетентність! Завдання № 13
§ 14. Елементи комбінаторики. Розміщення, перестановки, комбінації
Перевірте свою компетентність! Завдання № 14
§ 15. Випадковий дослід і випадкова подія.
Відносна частота події. Ймовірність події
Перевірте свою компетентність! Завдання № 15
§ 16. Класичне означення ймовірності
Перевірте свою компетентність! Завдання № 16
§ 17. Елементи математичної статистики
Перевірте свою компетентність! Завдання № 17
Домашня самостійна робота № 3
Завдання для перевірки знань до §§ 13-17
Українки в математиці
Частина ІІ. ГЕОМЕТРІЯ
Розділ 1. Многогранники
§ 1. Многогранники. Призма
Перевірте свою компетентність! Завдання № 1
§ 2. Паралелепіпед
Перевірте свою компетентність! Завдання № 2
§ 3. Піраміда
Перевірте свою компетентність! Завдання № 3
§ 4. Правильні многогранники
Перевірте свою компетентність! Завдання № 4
Домашня самостійна робота № 1
Завдання для перевірки знань до §§ 1-4
Розділ 2. Тіла обертання
§ 5. Тіла обертання. Циліндр
Перевірте свою компетентність! Завдання № 5
§ 6. Конус
Перевірте свою компетентність! Завдання № 6
§ 7. Куля та сфера
Перевірте свою компетентність! Завдання № 7
Домашня самостійна робота № 2
Завдання для перевірки знань до §§ 5-7
Розділ 3. Об’єми і площі поверхонь геометричних тіл
§ 8. Об’єм тіла. Об’єм призми та паралелепіпеда
Перевірте свою компетентність! Завдання № 8
§ 9. Об’єм піраміди
Перевірте свою компетентність! Завдання № 9
§ 10. Об’єми тіл обертання
Перевірте свою компетентність! Завдання № 10
§ 11. Площі поверхонь тіл обертання
Перевірте свою компетентність! Завдання № 11
Домашня самостійна робота № 3
Завдання для перевірки знань до §§ 8-1
Відповіді та вказівки до задач і вправ
Предметний покажчик

15-06-2019, 08:08 1 119