Математика Бевз 11 клас Нова програма

Математика Бевз 11 клас Нова програма

Название учебника: Математика Бевз 11 клас Нова програма
 
Автор: Бевз Г. П., Бевз В. Г.
 
Издательство: Освіта
 
Год: 2019
 
Язык: украинский
 
Страниц: 272
 
  • Содержание
  • Скачать
  • Читать онлайн
  • Комментарии
РОЗДІЛ 1. ПОКАЗНИКОВІ ТА ЛОГАРИФМІЧНІ ФУНКЦІЇ
§ 1. Степеневі та показникові функції
§ 2. Показникові рівняння та нерівності
§ 3. Логарифми та логарифмічні функції
§ 4. Логарифмічні рівняння та нерівності
Самостійна робота 1
Скарбничка досягнень і набутих компетентностей
Історичні відомості
Тематичні тести
РОЗДІЛ 2. ІНТЕГРАЛ ТА ЙОГО ЗАСТОСУВАННЯ
§ 5. Первісна
§ 6. Площа підграфіка
§ 7. Визначений інтеграл
§ 8. Застосування визначених інтегралів
Самостійна робота 2
Скарбничка досягнень і набутих компетентностей
Історичні відомості
Тематичні тести
РОЗДІЛ 3. ЕЛЕМЕНТИ ТЕОРІЇ ЙМОВІРНОСТЕЙ ТА МАТЕМАТИЧНОЇ СТАТИСТИКИ
§ 9. Множини та підмножини
§ 10. Комбінаторика та правило добутку
§ 11. Розміщення, перестановки та комбінації
§ 12. Елементи статистики
§ 13. Графічні подання інформації про вибірки
§ 14. Випадкові події та їх імовірності
§ 15. Відносна частота події та випадкові величини
Самостійна робота 3
Скарбничка досягнень і набутих компетентностей
Історичні відомості
Тематичні тести
РОЗДІЛ 4. МНОГОГРАННИКИ
§ 16. Многогранник та його елементи. Опуклі многогранники
§ 17. Призми
§ 18. Піраміди
§ 19. Правильні многогранники
Самостійна робота 4
Скарбничка досягнень і набутих компетентностей
Історичні відомості
Тематичні тести
РОЗДІЛ 5. ТІЛА ОБЕРТАННЯ. ОБ’ЄМИ ТА ПЛОЩІ ПОВЕРХОНЬ ГЕОМЕТРИЧНИХ ТІЛ
§ 20. Тіла обертання
§ 21. Конуси
§ 22. Куля і сфера
Самостійна робота 5
§ 23. Комбінації геометричних фігур
§ 24. Об’єм призми та циліндра
§ 25. Об’єм піраміди, конуса та кулі
Самостійна робота 6
Скарбничка досягнень і набутих компетентностей
Історичні відомості
Тематичні тести
ДОДАТКИ
Додаткові завдання
Числові вирази і функції, рівняння та нерівності
Прямі та площини в просторі
Похідна та інтеграл
Геометричні тіла
Задачі для кмітливих
Теми для завдань творчого характеру
Жінки-математики
Довідковий матеріал
Відповіді та вказівки до задач і вправ
Предметний покажчик

15-06-2019, 08:03 592