Історія України Струкевич 11 клас Нова програма

Історія України Струкевич 11 клас Нова програма

Название учебника: Історія України Струкевич 11 клас Нова програма
 
Автор: Струкевич О. К., Дровозюк С. І.
 
Издательство: Грамота
 
Год: 2019
 
Язык: украинский
 
Страниц: 240
 
  • Содержание
  • Скачать
  • Читать онлайн
  • Комментарии
Розділ І
УКРАЇНА В ПОВОЄННИЙ ПЕРІОД
§ 1. Україна в системі міжнародних відносин
§ 2. Внутрішньополітична ситуація
§ 3. Економічна ситуація в УРСР і радянізація західноукраїнських областей
§ 4. Національно-визвольний рух у 1944–1950-х роках
§ 5. Особливості розвитку культури
Практичне заняття 1
Повсякденне життя повоєнних років
Узагальнення до розділу І «Україна в повоєннний період»
Розділ ІІ
УКРАЇНА В УМОВАХ ДЕСТАЛІНІЗАЦІЇ
§ 6. Внутрішньополітичні перетворення 50-х років ХХ ст.
§ 7. Господарське життя УРСР
§ 8. Початок нового українського протистояння радянському режиму
§ 9. Стан культури періоду десталінізації
Практичне заняття 2
Феномен шістдесятництва
Узагальнення до розділу ІІ «Україна в умовах десталінізації»
Розділ ІІІ
УКРАЇНА В ПЕРІОД СИСТЕМНОЇ КРИЗИ РАДЯНСЬКОГО ЛАДУ
§ 10. Зміни в системі влади
§ 11–12. Дисидентський рух в УРСР
§ 13. Наростання економічної кризи
§ 14. Культурне життя періоду системної кризи радянського ладу
Практичне заняття 3
Український «самвидав»: теми, ідеї, автори
Узагальнення до розділу ІІІ «Україна в період системної кризи радянського ладу»
Розділ ІV
ВІДНОВЛЕННЯ НЕЗАЛЕЖНОСТІ УКРАЇНИ
§ 15. Україна в умовах «перебудови» у СРСР
§ 16. Крах командної економіки
§ 17–18. Громадсько-політичне й духовне пробудження українського суспільства. Поява неформальних організацій
§ 19. Здобуття Україною незалежності
Практичне заняття 4
Злочини комуністичного режиму. Уроки для України сьогодні
Узагальнення до розділу IV «Відновлення незалежності України»
Розділ V
СТАНОВЛЕННЯ УКРАЇНИ ЯК НЕЗАЛЕЖНОЇ ДЕРЖАВИ
§ 20. Державотворчі процеси в Україні
§ 21. Формування ринкової економіки
§ 22. Соціальні, демографічні й етносоціальні процеси в українському суспільстві
§ 23. Україна на міжнародній арені
§ 24. Помаранчева революція
§ 25. Українські суспільство та держава у 2005–2013 рр..
Практичне заняття 5
Інтеграція України в європейський та світовий економічний простір: виклики й відповіді
Узагальнення до розділу V «Становлення України як незалежної держави»
Розділ VІ
ТВОРЕННЯ НОВОЇ УКРАЇНИ
§ 26. Революція гідності
§ 27. Збройна агресія РФ проти України
§ 28. Політичне, соціальне й економічне життя України у 2014 р. та наступні роки
§ 29. Особливості культурного розвитку сучасної України
Практичне заняття 6
Зовнішні та внутрішні загрози суверенітету України в умовах «гібридної війни»
Узагальнення до розділу VI «Творення нової України»

13-06-2019, 13:04 811