Разделы
Учебники для школы » 11 класс » 11 класс Новая программа » Українська мова (профільний рівень) Ворон 11 клас Нова програма

Українська мова (профільний рівень) Ворон 11 клас Нова програма

10.06.2019 - 15:25 1 126 0
Українська мова (профільний рівень) Ворон 11 клас Нова програма
Содержание Читать онлайн Скачать
Вступ. Мова. Індивід. СуспіЛЬство
§ 1. Мова як знакова система
§ 2. Роль мови у формуванні й самовираженні особистості
§ 3. Українська мова у світі. Українська діаспора. Українська мова в діалозі культур
Аудіодиктант (QR-код)
§ 4. Історія української лінгвістики. Видатні українські мовознавці
Контрольні запитання і завдання
Тестування (QR-код)
Риторика Як наука і мистецтво слова
§ 5. Риторика як наука. Основні поняття риторики. Ритор і оратор
§ 6. Поняття про сучасний риторичний текст
§ 7. Методи викладу матеріалу. Теза й аргументація
§ 8. Елокуція й елоквенція як учення про мовну форму промов
§ 9. Меморія як система усного запам’ятовування промов
§ 10. Акція. Риторична техніка
§ 11. Еристика як мистецтво суперечки. Етика полемічної майстерності
Аудіодиктант(QR-код)
З історії риторики й ораторського мистецтва
§ 12. Видатні оратори Давньої Греції і Давнього Риму
§ 13. Ораторське мистецтво в Україні
§ 14. Основи ораторського мистецтва. Види і жанри ораторського мистецтва. Академічне красномовство
§ 15. Юридичне (судове) красномовство
§ 16. Духовне красномовство (гомілетика), його жанри і характерні риси
§ 17. Соціально-побутове красномовство, його види
§ 18. Суспільно-політичне красномовство, його види
Контрольні запитання і завдання
Тестування (QR-код)
Поглиблення і систематизація найважливіших відомостей із синтаксису, пунктуації і стилістики
§ 19. Словосполучення як одиниця синтаксису. Типи словосполучень. Типи підрядного зв’язку у словосполученнях
§ 20. Речення як основна синтаксична і комунікативна одиниця. Граматична основа речення. Порядок слів у реченні як стильова ознака мовлення
§ 21. Тире між підметом і присудком у простому реченні
§ 22. Другорядні члени речення. Складні випадки кваліфікації другорядних членів речення
§ 23. Прикладка як різновид означення. Написання прикладок
§ 24. Порівняльний зворот, його функції в реченні
Контрольні запитання і завдання
Тестування (QR-код)
Пунктуація. Основні пунктограми у простому реченні
§ 25. Розділові знаки у простих реченнях, ускладнених звертаннями та вставними словами
§ 26. Розділові знаки у простих реченнях, ускладнених однорідними членами
§ 27. Розділові знаки у простих реченнях, ускладнених відокремленими членами
Контрольні запитання і завдання
Аудіодиктант (QR-код)

Складні і багатокомпонентні речення.
Основні пунктограми у складних реченнях
§ 28. Стилістичні особливості складних речень. Особливості структури та семантики сполучникових і безсполучникових речень
§ 29. Складносурядні речення
§ 30. Розділові знаки між частинами складносурядних речень
§ 31. Складнопідрядні речення
§ 32. Складнопідрядні речення з підрядними означальними
§ 33. Складнопідрядні речення з підрядними з’ясувальними
§ 34. Складнопідрядні речення з підрядними обставинними
§ 35. Складнопідрядні речення з кількома підрядними
§ 36. Безсполучникові складні речення
§ 37. Складні речення з різними видами зв’язку (багатокомпонентні речення)
§ 38. Період
Контрольні запитання і завдання
Тестування (QR-код)
Пряма і непряма мова. Основні пунктограми при прямій мові і цитуванні
§ 39. Пряма і непряма мова. Розділові знаки у реченні з прямою мовою
§ 40. Невласне пряма мова. Здогадана пряма мова. Напівпряма мова
§ 41. Діалог. Розділові знаки при діалозі
§ 42. Цитування
Контрольні запитання і завдання
Синтаксис і стилістика тексту
§ 43. Зміст і будова тексту. Складне синтаксичне ціле як семантико-синтаксична одиниця тексту
§ 44. Дискурс як комунікативний процес і як текст. Професійний дискурс
Аудіодиктант (QR-код)
Узагальнення і систематизація найважливіших відомостей з української мови
§ 45. Фонетика, орфоепія, орфографія української мови
§ 46. Лексикологія і фразеологія
§ 47. Морфеміка, словотвір, морфологія української мови. Будова слова і словотвір
§ 48. Частини мови
Тестування (QR-код)

РОЗВИТОК МОВЛЕННЯ
Види мовленнєвої діяльності. Навчальне читання мовчки
Відгук на виступ із промовою
Докладний письмовий переказ тексту публіцистичного стилю
Докладний усний переказ тексту художнього стилю із творчим завданням
Твір-роздум на морально-етичну тему
Розгорнута відповідь на уроці
Наукова доповідь
Науковий стиль мовлення. Реферат
Складання діалогів
Відгук про твір мистецтва
Зразки мовних розборів (QR-код)
Тлумачний словник
На этой странице вы можете бесплатно скачать Українська мова (профільний рівень) Ворон 11 клас Нова програма.
Комментарии
Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив
Открыть боковую панель
Комментарии
Eric
Eric 20.04.2022 - 15:29
Hey, this is Eric and I ran across in.ua a few minutes ago. Looks great… but now what? By that I mean, when someone like me finds your website – either through Search or just bouncing around – what
Анастасія Малинськая
Анастасія Малинськая 18.03.2022 - 12:27
Почему нету в ГДЗ вправи 394? Очень нужно
Eric
Eric 06.03.2022 - 12:25
Hi, Eric here with a quick thought about your website in.ua... I’m on the internet a lot and I look at a lot of business websites. Like yours, many of them have great content. But all too often,
Kylie
Kylie 06.03.2022 - 02:19
Hi, We're wondering if you'd be interested in a backlink to bookforschool.in.ua from our website that has a Moz Domain Authority of 50? We charge just $50 (USD) to be paid via Paypal,
Guest
Guest 13.12.2018 - 20:16
зделайте гдз пж