Разделы
Учебники для школы » 11 класс » 11 класс Новая программа » Українська мова (профільний рівень) Ворон 11 клас Нова програма

Українська мова (профільний рівень) Ворон 11 клас Нова програма

10.06.2019 - 15:25 954 0
Українська мова (профільний рівень) Ворон 11 клас Нова програма
Содержание Читать онлайн Скачать
Вступ. Мова. Індивід. СуспіЛЬство
§ 1. Мова як знакова система
§ 2. Роль мови у формуванні й самовираженні особистості
§ 3. Українська мова у світі. Українська діаспора. Українська мова в діалозі культур
Аудіодиктант (QR-код)
§ 4. Історія української лінгвістики. Видатні українські мовознавці
Контрольні запитання і завдання
Тестування (QR-код)
Риторика Як наука і мистецтво слова
§ 5. Риторика як наука. Основні поняття риторики. Ритор і оратор
§ 6. Поняття про сучасний риторичний текст
§ 7. Методи викладу матеріалу. Теза й аргументація
§ 8. Елокуція й елоквенція як учення про мовну форму промов
§ 9. Меморія як система усного запам’ятовування промов
§ 10. Акція. Риторична техніка
§ 11. Еристика як мистецтво суперечки. Етика полемічної майстерності
Аудіодиктант(QR-код)
З історії риторики й ораторського мистецтва
§ 12. Видатні оратори Давньої Греції і Давнього Риму
§ 13. Ораторське мистецтво в Україні
§ 14. Основи ораторського мистецтва. Види і жанри ораторського мистецтва. Академічне красномовство
§ 15. Юридичне (судове) красномовство
§ 16. Духовне красномовство (гомілетика), його жанри і характерні риси
§ 17. Соціально-побутове красномовство, його види
§ 18. Суспільно-політичне красномовство, його види
Контрольні запитання і завдання
Тестування (QR-код)
Поглиблення і систематизація найважливіших відомостей із синтаксису, пунктуації і стилістики
§ 19. Словосполучення як одиниця синтаксису. Типи словосполучень. Типи підрядного зв’язку у словосполученнях
§ 20. Речення як основна синтаксична і комунікативна одиниця. Граматична основа речення. Порядок слів у реченні як стильова ознака мовлення
§ 21. Тире між підметом і присудком у простому реченні
§ 22. Другорядні члени речення. Складні випадки кваліфікації другорядних членів речення
§ 23. Прикладка як різновид означення. Написання прикладок
§ 24. Порівняльний зворот, його функції в реченні
Контрольні запитання і завдання
Тестування (QR-код)
Пунктуація. Основні пунктограми у простому реченні
§ 25. Розділові знаки у простих реченнях, ускладнених звертаннями та вставними словами
§ 26. Розділові знаки у простих реченнях, ускладнених однорідними членами
§ 27. Розділові знаки у простих реченнях, ускладнених відокремленими членами
Контрольні запитання і завдання
Аудіодиктант (QR-код)

Складні і багатокомпонентні речення.
Основні пунктограми у складних реченнях
§ 28. Стилістичні особливості складних речень. Особливості структури та семантики сполучникових і безсполучникових речень
§ 29. Складносурядні речення
§ 30. Розділові знаки між частинами складносурядних речень
§ 31. Складнопідрядні речення
§ 32. Складнопідрядні речення з підрядними означальними
§ 33. Складнопідрядні речення з підрядними з’ясувальними
§ 34. Складнопідрядні речення з підрядними обставинними
§ 35. Складнопідрядні речення з кількома підрядними
§ 36. Безсполучникові складні речення
§ 37. Складні речення з різними видами зв’язку (багатокомпонентні речення)
§ 38. Період
Контрольні запитання і завдання
Тестування (QR-код)
Пряма і непряма мова. Основні пунктограми при прямій мові і цитуванні
§ 39. Пряма і непряма мова. Розділові знаки у реченні з прямою мовою
§ 40. Невласне пряма мова. Здогадана пряма мова. Напівпряма мова
§ 41. Діалог. Розділові знаки при діалозі
§ 42. Цитування
Контрольні запитання і завдання
Синтаксис і стилістика тексту
§ 43. Зміст і будова тексту. Складне синтаксичне ціле як семантико-синтаксична одиниця тексту
§ 44. Дискурс як комунікативний процес і як текст. Професійний дискурс
Аудіодиктант (QR-код)
Узагальнення і систематизація найважливіших відомостей з української мови
§ 45. Фонетика, орфоепія, орфографія української мови
§ 46. Лексикологія і фразеологія
§ 47. Морфеміка, словотвір, морфологія української мови. Будова слова і словотвір
§ 48. Частини мови
Тестування (QR-код)

РОЗВИТОК МОВЛЕННЯ
Види мовленнєвої діяльності. Навчальне читання мовчки
Відгук на виступ із промовою
Докладний письмовий переказ тексту публіцистичного стилю
Докладний усний переказ тексту художнього стилю із творчим завданням
Твір-роздум на морально-етичну тему
Розгорнута відповідь на уроці
Наукова доповідь
Науковий стиль мовлення. Реферат
Складання діалогів
Відгук про твір мистецтва
Зразки мовних розборів (QR-код)
Тлумачний словник
На этой странице вы можете бесплатно скачать Українська мова (профільний рівень) Ворон 11 клас Нова програма.
Комментарии
Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив