Розділи
Підручники для школи » 11 клас » Українська мова Голуб 11 клас Нова програма

Українська мова Голуб 11 клас Нова програма

10.06.2019 - 15:20 2 948 0
Українська мова Голуб 11 клас Нова програма
Зміст Читати онлайн Завантажити
§ 1. Мовна стійкість як ключова риса національномовної особистості
Практична риторика
§ 2. Засоби мовного вираження промови. Метафора
§ 3. Метонімія
§ 4. Роль метафори й метонімії в мовленні
§ 5. Риторичні фігури. Антитеза. Градація
§ 6. Повторення (анафора). Риторичне запитання
§ 7. Звернення. Порівняння
Повторення й узагальнення матеріалів розділу
Морфологічна норма
§ 8. Відмінкові закінчення прикметників
§ 9. Вищий і найвищий ступені порівняння прикметників. Синонімічні способи вираження різного ступеня ознаки
§ 10. Прикметники, що перейшли в іменники
§ 11. Прислівник. Ступені порівняння
§ 12. Складні випадки узгодження й відмінювання числівника
§ 13. Складні випадки відмінювання числівника
§ 14. Дієслівні форми
§ 15. Паралельні форми вираження наказового способу дієслів 1 та 2 особи множини. Складні випадки словозміни дієслів
§ 16. Активні й пасивні дієприкметники
Синтаксична норма
§ 17. Поняття синтаксичної норми. Синтаксична помилка
§ 18. Складні випадки синтаксичного узгодження й керування
§ 19. Уживання прийменників в і на з географічними назвами і просторовими іменниками
§ 20. Словосполучення з прийменником по
§ 21. Словосполучення з прийменниками в(у), при, за, із-за
§ 22. Уживання похідних сполучників
§ 23. Варіанти граматичного зв’язку підмета й присудка
§ 24. Пасивні конструкції з дієсловами на -ся
§ 25. Синтаксичні конструкції з формою на -но, -то
§ 26. Порядок слів у реченні
§ 27. Односкладні й неповні речення
§ 28. Прості ускладнені речення. Речення з однорідними членами, звертаннями, вставними словами
§ 29. Речення з відокремленими членами
§ 30. Правила побудови складних речень
Пунктуаційна норма
§ 31. Пунктуаційна помилка
§ 32. Тире між підметом і присудком у простому реченні
§ 33. Розділові знаки в простих реченнях, ускладнених звертаннями
§ 34. Розділові знаки в простих реченнях, ускладнених однорідними членами
§ 35. Розділові знаки в простих реченнях, ускладнених відокремленими означеннями
§ 36. Розділові знаки в простих реченнях, ускладнених відокремленими прикладками
§ 37. Розділові знаки в простих реченнях, ускладнених відокремленими обставинами
§ 38. Розділові знаки в простих реченнях, ускладнених вставними словами й реченнями
§ 39. Кома в складному реченні
§ 40. Крапка з комою в складному реченні
§ 41. Двокрапка в складному реченні
§ 42. Тире в складному реченні
§ 43. Розділові знаки при прямій мові
§ 44. Пунктуаційна норма (повторення й узагальнення)
Стилістична норма
§ 45. Стилістичні помилки
§ 46. Стилістичне використання багатозначних слів і омонімів, синонімів, антонімів і паронімів
§ 47. Стилістичні особливості слів іншомовного походження
§ 48. Стилістичне забарвлення лексики
§ 49. Книжна й розмовна лексика. Оцінна лексика
§ 50. Стилістична роль неологізмів і застарілої лексики
§ 51. Стилістичне забарвлення фразеологізмів. Виражальні можливості фразеологізмів
§ 52. Стилістичні особливості засобів словотвору
§ 53. Стилістичні особливості частин мови
§ 54. Вимоги до вживання синтаксичних одиниць у різних стилях
Практична риторика
§ 55. Інформаційні жанри. Представлення. Пояснення
§ 56. Інструкція. Повідомлення
§ 57. Діалогічні жанри. Бесіда. Телефонна розмова
§ 58. Листування
§ 59. Оцінювальні жанри. Похвала. Осуд
§ 60. Рецензія
§ 61. Характеристика
§ 62. Етикетні жанри. Привітання
§ 63. Вибачення
Додатки
Предметний покажчик
На цій сторінці ви можете безкоштовно завантажити Українська мова Голуб 11 клас Нова програма.
Коментарі
Натисніть на зображення, щоб оновити код, якщо він нерозбірливий
Відкрити бічну панель
Коментарі
Eric
Eric 28.11.2023 - 17:39
Dear in.ua Admin. this is Eric and I ran across in.ua a few minutes ago. Looks great… but now what? By that I mean, when someone like me finds your website – either through Search or just bouncing
Eric
Eric 27.11.2023 - 09:50
Dear in.ua Administrator! my name’s Eric and for just a second, imagine this… - Someone does a search and winds up at in.ua. - They hang out for a minute to check it out. I’m interested… but…
Porter
Porter 24.11.2023 - 03:43
Dear to in.ua Administrator. This is Porter, and I just found your site, in.ua. It really is got a lot going for it, but I have an idea to make it even more effective. Check out Web Visitors Into
Eric
Eric 21.11.2023 - 03:09
To the in.ua Webmaster! Cool website! My name’s Eric, and I just found your site - in.ua - while surfing the net. You showed up at the top of the search results, so I checked you out. Looks like
Eric
Eric 15.11.2023 - 15:51
Dear in.ua Admin. my name’s Eric and I just ran across your website at in.ua... I found it after a quick search, so your SEO’s working out… Content looks pretty good… One thing’s missing though…