Розділи
Підручники для школи » 11 клас » Українська мова Глазова 11 клас Нова програма

Українська мова Глазова 11 клас Нова програма

10.06.2019 - 15:19 1 302 0
Українська мова Глазова 11 клас Нова програма
Зміст Читати онлайн Завантажити
МОВНА СТІЙКІСТЬ ЯК КЛЮЧОВА РИСА НАЦІОНАЛЬНОМОВНОЇ ОСОБИСТОСТІ
§ 1 Поняття мовної стійкості. Джерела, що живлять мовну стійкість 
Запитання і завдання для самоконтролю

МОРФОЛОГІЧНА НОРМА

§ 2 Прикметник. Відмінкові закінчення прикметників
§ 3 Вищий і найвищий ступені порівняння прикметників. Синонімічні способи вираження різного ступеня ознаки
§ 4 Прислівник. Ступені порівняння прислівників
§ 5 Прикметники, що перейшли в іменники
§ 6 Числівник. Складні випадки узгодження числівників з іменниками
§ 7 Складні випадки відмінювання числівників
§ 8 Дієслово. Дієслівні форми
§ 9 Паралельні форми вираження наказового способу дієслів І та ІІ особи множини
§ 10 Складні випадки словозміни дієслів дати, їсти, відповісти, бути
§ 11 Активні й пасивні дієприкметники
Запитання і завдання для самоконтролю

СИНТАКСИЧНА НОРМА
§ 12 Синтаксична помилка
§ 13 Складні випадки синтаксичного узгодження
§ 14 Складні випадки і варіанти синтаксичного керування
§ 15 Словосполучення з прийменниками в (у)
§ 16 Уживання прийменників в (у) і на з географічними назвами і просторовими іменниками
§ 17 Словосполучення з прийменниками при, за, із-за
§ 18 Словосполучення з прийменником по
§ 19 Уживання похідних сполучників
§ 20 Варіанти граматичного зв’язку підмета й присудка
§ 21 Пасивні конструкції з дієсловами на -ся
§ 22 Синтаксичні конструкції з дієслівними формами на -но, -то
§ 23 Порядок слів у реченні. Односкладні й неповні речення
§ 24 Прості ускладнені речення
§ 25 Правила будови складних речень. Логічні помилки у складних реченнях
Запитання і завдання для самоконтролю

ПУНКТУАЦІЙНА НОРМА
§ 26 Тире між підметом і присудком у простому реченні
§ 27 Розділові знаки у простих реченнях, ускладнених звертаннями
§ 28 Розділові знаки у простих реченнях, ускладнених вставними словами і реченнями
§ 29 Розділові знаки у простих реченнях, ускладнених однорідними членами речення
§ 30 Розділові знаки у простих реченнях, ускладнених відокремленими означеннями, прикладками, обставинами
§ 31 Кома і крапка з комою в складному реченні
§ 32 Двокрапка у складному реченні
§ 33 Тире у складному реченні
§ 34 Розділові знаки при прямій мові
Запитання і завдання для самоконтролю

СТИЛІСТИЧНА НОРМА
§ 35 Стилістичне використання багатозначних слів
§ 36 Стилістичне використання омонімів і паронімів
§ 37 Стилістичне використання синонімів
§ 38 Стилістичне використання антонімів
§ 39 Стилістичні особливості слів іншомовного походження
§ 40 Стилістичне забарвлення лексики. Книжна й розмовна лексика. Оцінна лексика
§ 41 Стилістична роль неологізмів і застарілої лексики
§ 42 Стилістичне забарвлення фразеологізмів. Виражальні можливості фразеологізмів
§ 43 Стилістичні особливості засобів словотвору
§ 44 Стилістичні особливості частин мови
§ 45 Вимоги до вживання синтаксичних одиниць у різних стилях
Запитання і завдання для самоконтролю

ПРАКТИЧНА РИТОРИКА
Засоби мовного вираження промови. Тропи
Метафора, її роль у мовленні
Засоби мовного вираження промови.
Риторичні фігури. Риторичне запитання, риторичне звертання
Риторичні фігури. Порівняння. Повтор
Антитеза, градація
Інформаційні жанри
Діалогічні жанри: бесіда
Діалогічні жанри: телефонна розмова
Діалогічні жанри: листування
Оцінювальні жанри: похвала, осуд
Оцінювальні жанри: характеристика
Оцінювальні жанри: рецензія
Етикетні жанри: привітання, вибачення

ДОДАТКИ

Тлумачний словничок
Словничок термінів
Словничок фразеологізмів
На цій сторінці ви можете безкоштовно завантажити Українська мова Глазова 11 клас Нова програма.
Коментарі
Натисніть на зображення, щоб оновити код, якщо він нерозбірливий
Відкрити бічну панель
Коментарі
Libby
Libby 01.10.2023 - 05:48
Hi there, We run an Instagram growth service, which increases your number of followers both safely and practically. - Guaranteed: We guarantee to gain you 400-1200+ followers per month. - Real,
Eric
Eric 28.09.2023 - 23:31
Hi in.ua Owner. Cool website! My name’s Eric, and I just found your site - in.ua - while surfing the net. You showed up at the top of the search results, so I checked you out. Looks like what
Eric
Eric 17.09.2023 - 20:19
Dear in.ua Admin! Cool website! My name’s Eric, and I just found your site - in.ua - while surfing the net. You showed up at the top of the search results, so I checked you out. Looks like what
Eric
Eric 16.09.2023 - 12:39
Hi in.ua Admin. this is Eric and I ran across in.ua a few minutes ago. Looks great… but now what? By that I mean, when someone like me finds your website – either through Search or just bouncing