Математика Бевз 2 клас Нова Українська Школа

Математика Бевз 2 клас Нова Українська Школа

Название учебника: Математика Бевз 2 клас Нова Українська Школа
 
Автор: Бевз В. Г., Васильєва Д. В.
 
Издательство: Освіта
 
Год: 2019
 
Язык: украинский
 
Страниц: 144
 
  • Содержание
  • Скачать
  • Читать онлайн
  • Комментарии
Передмова
Математика у природі
Математика у житті
Подорож до міста «Скарбничка моїх досягнень»
Крок 1. Просторові відношення
Крок 2. Цифри і числа. Дії та їх компоненти
Крок 3. Порівняння чисел
Крок 4. Вирази. Рівності. Нерівності
Крок 5. Геометричні фігури
Крок 6. Двоцифрові числа. Розряди чисел
Крок 7. Час. Вимірювання часу
Крок 8. Робота з даними
Крок 9. Довжина. Вимірювання довжини
Крок 10. Взаємозв’язок між додаванням і відніманням
Крок 11. Грошові розрахунки
Крок 12. Математичні задачі та дослідження
Крок 13. Математичні задачі та дослідження
Розвивальні завдання

Подорож до міста
«Додавання та віднімання в межах 20»
Крок 1. Склад числа 10. Переставний закон додавання
Крок 2. Додавання частинами. Додавання до числа 9
Крок 3. Додавання одноцифрових чисел до числа 8
Крок 4. Додавання чисел до числа 7
Крок 5. Набуваємо досвіду
Крок 6. Додавання чисел до числа б
Крок 7. Додавання у межах 20
Крок 8. Віднімання одноцифрових чисел від числа 11
Крок 9. Віднімання чисел від чисел 12 і 13
Крок 10. Віднімання чисел від чисел 14 і 15
Крок 11. Віднімання чисел від чисел 16 і 17
Крок 12. Віднімання чисел від чисел 18 і 19
Крок 13. Віднімання чисел у межах 20
Крок 14. Таблиця додавання та віднімання у межах 20
Крок 15. Набуваємо досвіду
Повторення. Розвивальні завдання
Подорож до міста «Вирази. Рівності. Нерівності»
Крок 1. Числові вирази. Прості задачі
Крок 2. Порядок дій. Дужки
Крок 3. Периметр многокутника
Крок 4. Порівняння числових виразів
Крок 5. Буквені вирази
Крок 6. Виконання дій у виразах
Крок 7. Рівності. Знаходження невідомого зменшуваного
Крок 8. Задачі на дві дії
Крок 9. Рівняння. Знаходження невідомого від’ємника
Крок 10. Набуваємо досвіду
Повторення. Розвивальні завдання

Подорож до міста
«Додавання та віднімання в межах 100»

Крок 1. Додавання та віднімання двоцифрових чисел
Крок 2. Додавання суми до числа
Крок 3. Додавання одноцифрового числа до двоцифрового (загальний випадок)
Крок 4. Додавання двоцифрового числа до двоцифрового
Крок 5. Додавання та віднімання чисел за числовим променем
Крок 6. Віднімання числа від суми
Крок 7. Віднімання одноцифрового числа від двоцифрового
Крок 8. Задачі на знаходження третього числа за сумою двох даних чисел
Крок 9. Віднімання двоцифрового числа від двоцифрового
Повторення. Розвивальні завдання
Подорож до міста «Геометричні фігури та величини»

Крок 1. Геометричні фігури. Об’ємні та плоскі
Крок 2. Відрізок. Довжина відрізка. Ламана.
Порівняння
Крок 3. Конус. Трикутник. Периметр
Крок 4. Розв’язуємо задачі
Крок 5. Циліндр. Прямокутник. Периметр
Крок 6. Квадрат. Куб
Крок 7. Куля. Коло і круг
Крок 8. Розв’язуємо задачі
Повторення
Розвивальні завдання
Подорож до міста «Множення та ділення»
Крок 1. Підготовка до ознайомлення з множенням
Крок 2. Сутність дії множення.

Прості задачі на множення
Крок 3. Компоненти та результат дії множення
Крок 4. Множення на 1. Переставний закон множення
Крок 5. Складання таблиці множення числа 2
Крок 6. Обчислення. Множення числа 0
Крок 7. Сутність дії ділення. Знак ділення
Крок 8. Компоненти та результат дії ділення
Крок 9. Зв’язок ділення та множення.

Збільшення та зменшення числа в 2 рази
Крок 10. Складання таблиці ділення на число 2
Крок 11. Множення та ділення на 1.

Ділення рівних чисел
Крок 12. Порядок дій
Повторення. Розвивальні завдання
Подорож до міста «Табличне множення та ділення»
Крок 1. Множення числа 4 і на 4
Крок 2. Ділення на 4
Крок 3. Таблиці множення числа 4 та ділення на 4
Крок 4. Сутність множення числа 3 і на 3
Крок 5. Порядок дій у виразах з дужками
Крок 6. Сутність ділення на 3
Крок 7. Таблиці множення числа 3 та ділення на 3
Крок 8. Застосування таблиць множення та ділення на 3
Крок 9. Таблиці множення та ділення на число 5
Крок 10. Застосування таблиць множення та ділення на 5
Крок 11. Таблиці множення та ділення на число 10
Крок 12. Міліметр — одиниця вимірювання довжини
Повторення. Розвивальні завдання
Подорож до міста «Математичні задачі та дослідження»
Крок 1. Прості задачі на множення
Крок 2. Таблиці множення та ділення на б і 7
Крок 3. Задачі на кратне порівняння
Крок 4. Таблиці множення та ділення на 8 і 9
Крок 5. Складені задачі на множення
Крок 6. Таблиці множення та ділення
Крок 7. Складені задачі на ділення
Крок 8. Математичні задачі та дослідження
Крок 9. Застосування таблиці множення до розв’язування задач
Повторення. Розвивальні завдання

Подорож до міста «Величини»
Крок 1. Довжина. Одиниці вимірювання довжини
Крок 2. Математичні задачі та дослідження
Крок 3. Маса. Одиниці вимірювання маси
Крок 4. Математичні задачі та дослідження
Крок 5. Місткість. Одиниці вимірювання місткості
Крок 6. Математичні задачі та дослідження
Крок 7. Вартість. Одиниці вимірювання вартості
Крок 8. Математичні задачі та дослідження
Крок 9. Час. Одиниці вимірювання часу
Крок 10. Математичні задачі та дослідження
Повторення

Подорож до міста «Я вже вмію і знаю»
Крок 1. Дії та їх компоненти.
Істинні та хибні твердження
Крок 2. Числові та буквені вирази. Рівності
Крок 3. Час. Одиниці вимірювання часу
Крок 4. Числовий промінь. Нерівності
Крок 5. Порядок дій. Задачі
Крок 6. Робота з даними
Крок 7. Плоскі геометричні фігури. Довжина
Крок 8. Буквені вирази.
Знаходження невідомих компонентів дій
Крок 9. Об’ємні геометричні фігури. Задачі
Крок 10. Величини та одиниці їх вимірювання
Крок 11. Математичні задачі та дослідження
Розвивальні завдання

10-06-2019, 14:51 691