Хімія Ярошенко 11 клас Нова програма

Хімія Ярошенко 11 клас Нова програма

Название учебника: Хімія Ярошенко 11 клас Нова програма
 
Автор: Ярошенко О. Г.
 
Издательство: Оріон
 
Год: 2019
 
Язык: украинский
 
Страниц: 208
 
  • Содержание
  • Скачать
  • Читать онлайн
  • Комментарии
Періодичний закон і періодична система хімічних елементів
§ 1. Електронні й графічні електронні формули атомів s-, p-, d-елементів. Принцип «мінімальної енергії»
§ 2. Явище періодичної зміни властивостей елементів і їхніх сполук на основі уявлень про електронну будову атомів
§ 3. Валентні стани елементів. Можливі ступені окиснення неметалічних елементів 2-го і 3-го періодів
Узагальнення
§ 4. Завдання різного рівня складності

Хімічний зв’язок і будова речовини
§ 5. Йонний і металічний хімічні зв’язки в речовинах
§ 6. Ковалентний хімічний зв’язок та донорно-акцепторний механізм його утворення (на прикладі катіона амонію)
§ 7. Кристалічний і аморфний стани твердих речовин. Залежність фізичних властивостей речовин від їхньої будови
Узагальнення
§ 8. Завдання різного рівня складності

Хімічні реакції
§ 9. Необоротні й оборотні хімічні реакції
§ 10. Умови зміщення хімічної рівноваги оборотних процесів на основі принципу Ле Шательє
§ 11. Обчислення за хімічними рівняннями відносного виходу продукту реакції
§ 12. Гідроліз солей
§ 13. Поняття про гальванічний елемент як хімічне джерело електричного струму
Узагальнення
§ 14. Завдання різного рівня складності
Неорганічні речовини і їхні властивості
§ 15. Неметали: загальна характеристика, фізичні властивості, застосування. Адсорбція
§ 16. Алотропія. Алотропні модифікації речовин неметалічних елементів
§ 17. Окисні та відновні властивості неметалів
§ 18. Сполуки неметалічних елементів з Гідрогеном. Особливості водних розчинів цих сполук, їх застосування
§ 19. Оксиди неметалічних елементів, їх уміст в атмосфері
§ 20. Кислоти, властивості і добування. Кислотні дощі
§ 21. Особливості взаємодії нітратної і концентрованої сульфатної кислот з металами
§ 22. Загальна характеристика металів. Фізичні властивості металів на основі їхньої будови
§ 23. Алюміній: фізичні й хімічні властивості
§ 24. Залізо: фізичні й хімічні властивості
§ 25. Застосування металів та їхніх сплавів
§ 26. Основи. Властивості, застосування гідроксидів Натрію і Кальцію
§ 27. Солі, їх поширення в природі. Середні та кислі солі
§ 28. Жорсткість води та способи її усунення
§ 29. Обчислення кількості речовини, маси або об’єму продукту за рівнянням хімічної реакції, якщо один із реагентів взято в надлишку
§ 30. Мінеральні добрива. Поняття про кислотні та лужні ґрунти
§ 31. Сучасні силікатні матеріали
§ 32. Біологічне значення металічних і неметалічних елементів
§ 33. Застосування хімічних знань у дослідницькій діяльності
Практична робота 1. Дослідження якісного складу солей
§ 34. Генетичні зв’язки між основними класами неорганічних сполук
§ 35. Застосування хімічних знань у дослідницькій діяльності
Практична робота 2. Генетичні зв’язки між неорганічними речовинами
Узагальнення
§ 36. Завдання різного рівня складності

Хімія і прогрес людства
§ 37. Роль хімії у створенні нових матеріалів, розвитку нових напрямків технологій
§ 38. Роль хімії у розв’язанні сировинної і продовольчої проблем
§ 39. Значення хімії у розв’язанні енергетичної й екологічної проблем. «Зелена» хімія
Узагальнення
ПРЕДМЕТНИЙ ПОКАЖЧИК
ДОДАТОК
Відповіді до розрахункових задач

10-06-2019, 14:04 912