Хімія Савчин 11 клас Нова програма

Хімія Савчин 11 клас Нова програма

Название учебника: Хімія Савчин 11 клас Нова програма
 
Автор: Савчин М. М.
 
Издательство: Грамота
 
Год: 2019
 
Язык: украинский
 
Страниц: 240
 
  • Содержание
  • Скачать
  • Читать онлайн
  • Комментарии
Тема 1. Періодичний закон і періодична система хімічних елементів
§ 1. Періодичний закон у світлі сучасних уявлень про електронну будову атомів
§ 2. Будова електронних оболонок атомів хімічних елементів. Електронні та графічні електронні формули атомів s, p, d-елементів
§ 3. Явище періодичної зміни властивостей елементів та їхніх сполук на основі уявлень про електронну будову атомів
Повторюємо й узагальнюємо тему 1 «Періодичний закон і періодична система хімічних елементів»
Тема 2. Хімічний зв’язок і будова речовин
§ 4. Види хімічних зв’язків: йонний зв’язок
§ 5. Види хімічних зв’язків: ковалентний зв’язок
§ 6. Види хімічних зв’язків: водневий зв’язок
§ 7. Види хімічних зв’язків: металічний зв’язок
§ 8. Кристалічний та аморфний стани твердих речовин
§ 9. Залежність фізичних властивостей речовин від їхньої будови
Повторюємо й узагальнюємо тему 2 «Хімічний зв’язок і будова речовин»
Тема 3. Хімічні реакції
§ 10. Необоротні й оборотні хімічні процеси
§ 11. Хімічна рівновага. Принцип Ле Шательє
§ 12. Гідроліз солей
§ 13. Поняття про гальванічний елемент як джерело електричного струму
§ 14. Розрахункові задачі на обчислення за хімічними рівняннями відносного виходу продукту реакції
Повторюємо й узагальнюємо тему 3 «Хімічні реакції»
Тема 4. Неорганічні речовини та їхні властивості
§ 15. Неметали. Загальна характеристика неметалів, їхні фізичні властивості
§ 16. Алотропія. Алотропні модифікації неметалічних елементів
§ 17. Адсорбція
§ 18. Окисні й відновні властивості неметалів
§ 19. Застосування неметалів. Біологічне значення неметалічних елементів
§ 20. Оксиди неметалічних елементів, їхній вміст в атмосфері
§ 21. Сполуки неметалічних елементів з Гідрогеном
§ 22. Кислоти
§ 23. Особливості взаємодії нітратної та концентрованої сульфатної кислот з металами
§ 24. Обчислення кількості речовини, маси або об’єму продукту за рівнянням хімічної реакції, якщо один з реагентів узято в надлишку
Повторюємо й узагальнюємо відомості про неметалічні елементи та їхні сполуки
§ 25. Загальна характеристика металів. Фізичні властивості металів на основі їхньої будови
§ 26. Алюміній: фізичні та хімічні властивості
§ 27. Залізо: фізичні та хімічні властивості
§ 28. Застосування металів та їхніх сплавів
§ 29. Основи. Властивості та застосування гідроксидів Натрію та Кальцію
§ 30. Біологічне значення металічних елементів
§ 31. Середні солі
§ 32. Кислі солі. Якісні реакції на деякі йони
§ 33. Солі, їхнє поширення в природі та застосування
§ 34. Дослідження якісного складу солей
§ 35. Практична робота 1. Дослідження якісного складу солей
Повторюємо й узагальнюємо відомості про металічні елементи та їхні сполуки
§ 36. Поняття про жорсткість води та способи її усунення
§ 37. Мінеральні добрива. Поняття про кислотні та лужні ґрунти
§ 38. Сучасні силікатні матеріали
§ 39. Генетичні зв’язки між основними класами неорганічних сполук
§ 40. Практична робота 2. Генетичні зв’язки між неорганічними речовинами
Повторюємо й узагальнюємо відомості з підтеми 3 теми 4 «Неорганічні речовини та їхні властивості»
Тема 5. Хімія та прогрес людства
§ 41. Роль хімії у створенні нових матеріалів, розвитку нових напрямів технологій
§ 42. Роль хімії в розв’язанні продовольчої проблеми
§ 43. Роль хімії в розв’язанні сировинної проблеми
§ 44. Роль хімії в розв’язанні енергетичної проблеми
§ 45. Роль хімії в розв’язанні екологічної проблеми
§ 46. «Зелена» хімія: сучасні завдання перед хімічною наукою та хімічною технологією
§ 47. Видатні українські вчені-хіміки та хіміки-педагоги
Повторюємо й узагальнюємо відомості з теми 5 «Хімія та прогрес людства»
Відповіді до завдань і розрахункових задач
Додатки
Термінологічний словник
Іменний покажчик
Предметний покажчик

10-06-2019, 14:03 1 320