Хімія Лашевська 11 клас Нова програма

Хімія Лашевська 11 клас Нова програма

Название учебника: Хімія Лашевська 11 клас Нова програма
 
Автор: Лашевська Г. А., Лашевська А. А.
 
Издательство: Генеза
 
Год: 2019
 
Язык: украинский
 
Страниц: 192
 
  • Содержание
  • Скачать
  • Читать онлайн
  • Комментарии
Тема 1. Періодичний закон і періодична система хімічних елементів
§ 1. Принцип «мінімальної енергії». Електронні формули атомів V-, S-, G-елементів та їхні графічні варіанти
§ 2. Збуджений стан атома. Валентні стани елементів. Можливі ступені окиснення неметалічних елементів другого і третього періодів
§ 3. Явище періодичної зміни властивостей елементів і їхніх сполук на основі уявлень про електронну будову атомів
Тема 2. Хімічний звязок та будова речовини
§ 4. Ковалентний зв’язок. Донорно-акцепторний механізм утворення ковалентного зв’язку
§ 5. Йонний зв’язок
§ 6. Водневий зв’язок
§ 7. Металічний зв’язок
§ 8. Кристалічний і аморфний стани твердих речовин. Залежність фізичних властивостей речовин від їхньої будови
Тема 3. Хімічні реакції
§ 9. Необоротні та оборотні хімічні процеси. Хмічна рівновага. Принцип Ле Шательє
§ 10. Гідроліз солей
§ 11. Про гідроліз докладніше
§ 12. Поняття про гальванічний елемент як хімічне джерело електричного струму
§ 13. Обчислення за хімічними рівняннями відносного виходу продукту реакції
Тема 4. Неорганічні речовини та їхні властивості
§ 14. Обчислення кількості речовини, маси або об’єму продукту за рівнянням хімічної реакції, якщо один з реагентів взято в надлишку
§ 15. Неметали. Загальна характеристика неметалів
§ 16. Фізичні властивості неметалів. Алотропія
§ 17. Фізичні властивості та алотропія Карбону, Сульфуру, Фосфору
§ 18. Явище адсорбції
§ 19. Окисні та відновні властивості неметалів
§ 20. Сполуки неметалічних елементів з Гідрогеном. Особливості водних розчинів цих сполук, їхнє застосування
§ 21. Оксиди неметалічних елементів, їхній уміст в атмосфері. Кислотні дощі
§ 22. Кислоти
§ 23. Загальна характеристика металів. Фізичні властивості металів, зумовлені їхньою будовою
§ 24. Алюміній та залізо: фізичні й хімічні властивості
§ 25. Застосування металів та їхніх сплавів
§ 26. Основи. Властивості, застосування гідроксидів натрію та Кальцію
§ 27. Солі, їхня поширеність у природі. Середні та кислі солі
§ 28. Поняття про твердість (жорсткість) води та способи її усунення
§ 29. Силікатні матеріали
§ 30. Мінеральні добрива
§ 31. Поняття про кислі та лужні грунти
§ 32. Якісні реакції на деякі йони
Практична робота 1. Дослідження якісного складу солей
§ 33. Біологічне значення металічних елементів
§ 34. Біологічне значення неметалічних елементів
§ 35. Генетичні зв’язки між основними класами неорганічних сполук
Практична робота 2. Генетичні зв’язки між неорганічними речовинами
Тема 5. Хімія і прогрес людства
§ 36. Роль хімії у створенні нових матеріалів, розвитку нових напрямів технологій
§ 37. Роль хімії в розв’язанні продовольчої, сировинної, енергетичної, екологічної проблем
§ 38. Роль хімії в розв’язуванні екологічної проблеми. «Зелена» хімія: сучасні завдання перед хімічною наукою та хімічною технологією
Підсумки
Предметний покажчик
Іменний покажчик
ДОДАТОК
Таблиця 1. Агрегатний стан (ст. у.) та фізичні властивості деяких неметалів
Таблиця 2. Порівняльна характеристика кисню та озону
Таблиця 3. Алотропні модифікації Карбону – матеріали нового покоління
Таблиця 4. Порівняльна характеристика ромбічної та моноклінної сірки
Таблиця 5. Розчинність кислот, основ, амфотерних гідроксидів, солей у воді за 20–25 °С
Таблиця 6. Ряд активності металів
Відповіді. Тест-контроль

10-06-2019, 14:00 354