Хімія Григорович 11 клас Нова програма

Хімія Григорович 11 клас Нова програма

Название учебника: Хімія Григорович 11 клас Нова програма
 
Автор: Григорович О. В.
 
Издательство: Ранок
 
Год: 2019
 
Язык: украинский
 
Страниц: 224
 
  • Содержание
  • Скачать
  • Читать онлайн
  • Комментарии
Тема 1. Періодичний закон і періодична система хімічних елементів
§ 1. Повторення основних понять про будову атома
§ 2. Розподіл електронів в електронній оболонці атомів s-, p- та d-елементів
§ 3. Особливості будови атомів у збудженому електронному стані. Валентність. Ступінь окиснення
§ 4. Властивості хімічних елементів та їхніх сполук на основі уявлень про електронну будову атомів
 
Тема 2. Хімічний зв’язок і будова речовини
§ 5. Природа хімічного зв’язку. Йонний зв’язок
§ 6. Ковалентний зв’язок
§ 7. Водневий зв’язок
§ 8. Металічний зв’язок
§ 9. Кристалічний і аморфний стани твердих речовин
§ 10. Залежність фізичних властивостей речовин від їхньої будови

Тема 3. Хімічні реакції
§ 11. Хімічна рівновага
§ 12. Розв’язання задач з урахуванням відносного виходу продукту реакції від теоретично можливого
§ 13. Кислотність розчинів солей. Гідроліз солей
Лабораторний дослід No 1
§ 14. Хімічні джерела електричного струму

Тема 4. Неорганічні речовини і їхні властивості
§ 15. Загальна характеристика неметалічних елементів та неметалів
§ 16. Галогени. Хлор
§ 17. Гідроген хлорид. Хлоридна кислота
§ 18. Розв’язання задач за рівняннями реакцій, якщо один із реагентів узято в надлишку
§ 19. Оксиген. Кисень і озон
§ 20. Сульфур. Сірка
§ 21. Гідроген сульфід. Сульфідна кислота
§ 22. Сульфатна кислота
§ 23. Нітроген. Азот
§ 24. Амоніак
§ 25. Нітратна кислота
§ 26. Фосфор
§ 27. Мінеральні добрива
§ 28. Карбон
§ 29. Оксиди неметалічних елементів в атмосфері
§ 30. Силіцій(IV) оксид. Сучасні силікатні матеріали
Лабораторний дослід No 2
§ 31. Загальна характеристика металічних елементів та металів
§ 32. Застосування металів і сплавів
§ 33. Натрій. Натрій гідроксид. Луги
§ 34. Кальцій. Кальцій гідроксид. Жорсткість води
§ 35. Алюміній
§ 36. Ферум. Залізо
§ 37. Виявлення йонів у розчинах
Лабораторні досліди No3–8
Практична робота No 1
§ 38. Узагальнення знань про властивості неорганічних сполук основних класів. Генетичні зв’язки
Практична робота No2

Тема 5. Хімія і прогрес людства
§ 39. Зелена хімія
§ 40. Значення хімії для сучасного суспільства

10-06-2019, 13:58 2 356