Фізика (профільний рівень) Засєкіна 11 клас Нова програма

Фізика (профільний рівень) Засєкіна 11 клас Нова програма

Название учебника: Фізика (профільний рівень) Засєкіна 11 клас Нова програма
 
Автор: Засєкіна Т. M., Засєкін Д. О.
 
Издательство: Оріон
 
Год: 2019
 
Язык: украинский
 
Страниц: 304
 
  • Содержание
  • Скачать
  • Читать онлайн
  • Комментарии
Розділ 1. ЕЛЕКТРОДИНАМІКА
§ 1. Електричний струм. Закон Ома для однорідної ділянки кола
§ 2. Електрорушійна сила. Закон Ома для повного кола
§ 3. Робота й потужність електричного струму
§ 4. Правила Кірхгофа
§ 5. Електричний струм у металах
§ 6. Термоелектричні явища
§ 7. Електричний струм у напівпровідниках
§ 8. Напівпровідникові прилади та їх застосування
§ 9. Електричний струм у рідинах
§ 10. Електричний струм у газах
§ 11. Електричний струм у вакуумі
§ 12. Магнітна взаємодія. Закон Ампера
§ 13. Магнітне поле
§ 14. Дія магнітного поля на прямолінійний провідник і рамку зі струмом
§ 15. Дія магнітного поля на рухому заряджену частинку
§ 16. Магнітні властивості речовини
§ 17. Електромагнітна індукція
§ 18. Закон електромагнітної індукції
§ 19. Самоіндукція
§ 20. Енергія магнітного поля. Взаємозв’язок електричного і магнітного полів
Розділ 2. КОЛИВАННЯ ТАХВИЛІ
§ 21. Вільні електромагнітні коливання
§ 22. Затухаючі електромагнітні коливання
§ 23. Автоколивання
§ 24. Змінний струм
§ 25. Активний опір у колі змінного струму
§ 26. Конденсатор у колі змінного струму
§ 27. Котушка індуктивності в колі змінного струму
§ 28. Електричне коло змінного струму з активним і реактивним навантаженнями
§ 29. Робота і потужність змінного струму
§ ЗО. Резонанс у колі змінного струму
§ 31. Генератори. Трифазний струм
§ 32. Трансформатор
§ 33. Електромагнітні хвилі
§ 34. Властивості електромагнітних хвиль
§ 35. Використання електромагнітних хвиль
Розділ 3. ОПТИКА
§ 36. Світлові хвилі. Основні фотометричні величини
§ 37. Інтерференція світла
§ 38. Інтерференційні картини в тонких пластинках і плівках
§ 39. Дифракція світла
§ 40. Дисперсія світла
§ 41. Поляризація світла
§ 42. Відбиття світла. Дзеркала
§ 43. Заломлення світла
§ 44. Лінзи
§ 45. Оптичні прилади та системи
§ 46. Гіпотеза квантів Планка. Фотон
§ 47. Фотоефект
§ 48. Тиск світла
§ 49. Явища, що пояснюються квантовими властивостями світла
Розділ 4. КВАНТОВА ТА ЯДЕРНА ФІЗИКА
§ 50. Будова атома
§ 51. Теорія атома Гідрогену за Бором
§ 52. Спектри. Спектральний аналіз
§ 53. Хвильові властивості матерії
§ 54. Основні положення квантової механіки
§ 55. Фізичні основи побудови періодичної системи хімічних елементів
§ 56. Рентгенівське випромінювання
§ 57. Квантові генератори та їх застосування
§ 58. Атомне ядро
§ 59. Радіоактивність. Закон радіоактивного розпаду
§ 60. Ядерні реакції
§ 61. Методи реєстрації йонізуючого випромінювання
§ 62. Біологічна дія радіації та захист від йонізуючого випромінювання
§ 63. Елементарні частинки
Практикум
Відповіді
Предметний покажчик

10-06-2019, 13:48 495