Розділи
Підручники для школи » 11 клас » Економіка (профільний рівень) Криховець-Хом’як 11 клас Нова програма

Економіка (профільний рівень) Криховець-Хом’як 11 клас Нова програма

10.06.2019 - 13:18 849 0
Економіка (профільний рівень) Криховець-Хом’як 11 клас Нова програма
Зміст Читати онлайн Завантажити
РОЗДІЛ III. ПІДПРИЄМСТВО ТА ПІДПРИЄМНИЦЬКА ДІЯЛЬНІСТЬ
Тема 1. Особливості підприємницької діяльності. Робота підприємства
§ 1. Підприємництво як особливий вид діяльності: функції підприємця
§ 2. Дохід і ризик у підприємництві
§ 3. Інтереси підприємця, громади та суспільства: відмінності та сучасні способи гармонізації. Соціальна відповідальність
підприємця
§ 4. Види підприємництва
§ 5. Підприємство як економічний суб’єкт. Класифікація підприємств
Тема 2. Організація підприємницької діяльності та основні показники діяльності підприємства
§ 6. Виробнича функція: економічний зміст та графічна інтерпретація
§ 7. Основні види економічних витрат. Бухгалтерська та економічна оцінка діяльності фірми
§ 8. Бухгалтерські витрати виробництва. Витрати виробництва і дохід підприємства. Механізм ціноутворення на підприємстві
§ 9. Визначення оптимального обсягу виробництва фірми. Максимізація прибутку з точки зору мікроаналізу
Тема 3. Організація фінансової діяльності підприємства
§ 10. Фінансування підприємства. Джерела фінансування
§ 11. Баланс підприємства і звіт про фінансові результати як джерело інформації про успішність діяльності підприємства.
Прибутковість і рентабельність
§ 12. Взаємозв’язки підприємства з банками і страховими компаніями. Діяльність підприємства на фондовому ринку
Тема 4. Управління підприємством
§ 13. Основні складники управління
§ 14. Суть і значення бізнес-планування
§ 15. Основи управління проектами
§ 16. Маркетинг у діяльності підприємця
РОЗДІЛ IV. НАЦІОНАЛЬНА ЕКОНОМІКА ТА РОЛЬ УРЯДУ В ЇЇ ФУНКЦІОНУВАННІ
Тема 5. Основні прояви цілісності національної економіки
§ 17. Загальна рівновага національної економіки. Сукупний попит і сукупна пропозиція.
§ 18. Міжнародна система національного рахівництва. ВВП як показник результатів національного виробництва. Номінальний і реальний ВВП
§ 19. Циклічність як форма руху національної економіки
Тема 6. Безробіття як наслідок порушення макроекономічної рівноваги
§ 20. Безробіття як результат порушення рівноваги на ринку праці
§ 21. Наслідки від безробіття для національної економіки та суспільства. Закон Оукена
§ 22. Особливості безробіття в Україні та напрямки його регулювання
Тема 7. Інфляція як макроекономічне явище
§ 23. Інфляція як наслідок порушення загальної рівноваги
§ 24. Види та наслідки інфляції
§ 25. Антиінфляційні заходи уряду. Зв’язок інфляції та безробіття
§ 26. Інфляція в Україні
Тема 8. Роль уряду в регулюванні національної економіки
§ 27. Невдачі (обмеження) уряду як причина державного регулювання економіки. Пряме і непряме державне регулювання економіки
§ 28. Держава в перерозподілі ресурсів і доходів. Соціальні гарантії та соціальний захист населення.
§ 29. Суспільні блага та роль уряду в їх створенні
§ 30. Позитивні та негативні зовнішні економічні ефекти
§ 31. Невдачі уряду та суспільний вибір
Тема 9. Державні фінанси національної економіки. Державний бюджет
§ 32. Фінансова та бюджетна система країни. Бюджет та його види. Доходи державного бюджету
§ 33. Податкова система та класифікація податків
§ 34. Видатки державного бюджету: основні елементи та призначення
§ 35. Збалансування державного бюджету. Дефіцит (профіцит) бюджету
§ 36. Державний борг та боргова політика
§ 37. Місцеві бюджети, місцеві податки та реформа децентралізації
§ 38. Міністерство фінансів України та його завдання
Тема 10. Грошово-кредитне регулювання економіки. Стійкість національних грошей
§ 39. Зміст грошово-кредитної (монетарної) політики: цілі та інструменти
§ 40. Попит на гроші і пропозиція грошової маси
§ 41. Національна банківська система. Центральний банк країни та забезпечення стійкості національних грошей, стабільності цін та потреб у кредитних ресурсах
§ 42. Комерційні банки і забезпечення кредитними ресурсами. Політика «дорогих» та «дешевих» грошей.
§ 43. Криза фінансової системи України та макропруденційна політика НБУ
РОЗДІЛ V. СВІТОВА ЕКОНОМІКА ТА ІНТЕГРАЦІЙНІ ПРОЦЕСИ
Тема 11. Світове господарство та національна економіка
§ 44. Основні етапи становлення світового господарства та форми міжнародних економічних відносин
§ 45. Міжнародна економічна інтеграція: суб’єкти, особливості та наслідки
§ 46. Глобалізація: сутність, переваги та загрози
Тема 12. Світова торгівля та міжнародна валютна система
§ 47. Світова торгівля: форми та переваги. Торговельний баланс
§ 48. Міжнародне регулювання торговельних відносин
§ 49. Міжнародна валютна система та етапи її розвитку. Валютний курс
Тема 13. Міжнародна міграція робочої сили
§ 50. Міжнародна міграція робочої сили: зміст, причини та наслідки
§ 51. Характерні риси сучасної міжнародної трудової міграції
Тема 14. Міжнародний рух капіталу. Участь у міжнародних фінансово-кредитних організаціях та науково-технічному
співробітництві
§ 52. Міжнародний рух капіталів: необхідність та форми
§ 53. Міжнародне підприємництво та науково-технічне співробітництво країн. Участь України в науково-технічному співробітництві
Література
На цій сторінці ви можете безкоштовно завантажити Економіка (профільний рівень) Криховець-Хом’як 11 клас Нова програма.
Коментарі
Натисніть на зображення, щоб оновити код, якщо він нерозбірливий
Відкрити бічну панель
Коментарі
Роман
Роман 28.01.2024 - 15:18
Дуже класно дякую 👍🦾
Оксана
Оксана 07.11.2023 - 22:37
Підручник видання 2021 року має 208 сторінок, навіщо ви викладаєте замість нього файл підручника 2016 року?
Помогите
Помогите 09.09.2023 - 14:30
Можно пожалуйста ответы на этот учебник?
Вікторія
Вікторія 26.08.2023 - 18:54
Чи можна додати календарне планування для шкіл з румунською мовою навчання для1-4 класу з української та румунської мови?