Інформатика (профільний рівень) Руденко 11 клас Нова програма

Інформатика (профільний рівень) Руденко 11 клас Нова програма

Название учебника: Інформатика (профільний рівень) Руденко 11 клас Нова програма
 
Автор: Руденко В. Д., Речич Н. В., Потієнко В. О.
 
Издательство: Ранок
 
Год: 2019
 
Язык: украинский
 
Страниц: 256
 
  • Содержание
  • Скачать
  • Читать онлайн
  • Комментарии
РОЗДІЛ 1. БАЗИ ДАНИХ
1. Загальні відомості про бази даних
1.1. Поняття бази даних і системи управління базами даних
1.2. Поняття моделі даних
1.3. Основні відомості про системe управління базами даних Access
2. Таблиці
2.1. Створення й уведення структури таблиць
2.2. Ключові поля, індекси, зв’язування таблиць
2.3. Введення, пошук і редагування даних у таблиці
2.4. Сортування і фільтрування записів. Операції над таблицями
3. Запити
3.1. Загальні відомості про запити
3.2. Запити на вибірку даних
3.3. Запити з функціями і з полями, що обчислюються
3.4. Запити з параметрами. Перехресні запити
3.5. Запити на змінення даних
4. Інтерфейс користувача. Основи мови SQL. Імпорт та експорт даних
4.1. Створення інтерфейсу користувача для введения даних у базу даних
4.2. Основи мови запитів SQL
4.3. Імпорт і експорт об’єктів баз даних

РОЗДІЛ 2. АЛГОРИТМИ
5. Алгоритми і числа
5.1. Методи проектування і подання алгоритмів
5.2. Поняття про кодування і складність алгоритмів
5.3. Основні поняття теорії чисел
6. Алгоритми сортування і пошуку даних
6.1. Алгоритми сортування даних
6.2. Алгоритми пошуку даних
7. Обробка рядків
7.1. Основні відомості про рядки і операції над ними
7.2. Функції і методи опрацювання рядків
7.3. Приклади програм обробки рядків
8. Графи
8.1. Основні поняття і терміни теорії графів
8.2. Способи подання графів у комп’ютері
8.3. Пошук у глибину і ширину
8.4. Визначення найкоротшого шляху у графі
9. Динамічне програмування і жадібні алгоритми
9.1. Динамічне програмування
9.2. Жадібні алгоритми
10. Основи обчислювальної геометрії
10.1. Базові поняття
10.2. Операції над векторами
10.3. Обчислення площі багатокутника
10.4. Побудова опуклої оболонки

РОЗДІЛ 3. ВЕБ-ТЕХНОЛОГІЇ
11.1. Основні тренди у веб- дизайні
11.2. Види сайтів та цільова аудиторія
11.3. Інформаційна структура сайта
11.4. Системи керування вмістом
11.5. Адміністрування сайта
11.6. Інструменти веб-розробника
11.7. Мова гіпертекстової розмітки
11.8. Каскадні таблиці стилів
11.9. Проектування та верстка веб-сторінок
11.10. Адаптивна верстка
11.11. Кросбраузерність
11.12. Графіка для веб-середовища
11.13. Анімаційні ефекти
11.14. Мультимедіа на веб-сторінках
11.15. Об’єктна модель документа
11.16. Веб-програмування та інтерактивні сторінки
11.17. Хостинг сайта
11.18. Веб-сервер та база даних
11.19. Взаємодія «клієнт-сервер»
11.20. Валідація сайта та збереження даних форм
11.21. Прикладний програмний інтерфейс
11.22. Правила ергономічного розміщення відомостей на веб-сторінці
11.23. Пошукова оптимізація та просування веб-сайтів

РОЗДІЛ 4. ПАРАДИГМИ ТА ТЕХНОЛОГІЇ ПРОГРАМУВАННЯ
12.1. Уніфікований процес розробки програмного забезпечення
12.2. Інструменти для проектної роботи, системи комунікації та контролю версій
12.3. Мова візуального моделювання архітектури програмного забезпечення
12.4. Діаграми UML. Діаграми прецедентів
12.5. Моделювання даних і архітектури програмного забезпечення
12.6. Діаграми діяльностей та послідовностей
12.7. Проектування інтерфейсу користувача
12.8. Тестування та оцінювання програмного забезпечення
12.9. Системна архітектура. Апаратні та програмні рішення
Комп’ютерний словник
Алфавітний покажчик

10-06-2019, 11:56 1 030