Правознавство (профільний рівень) Васильків 11 клас Нова програма

Правознавство (профільний рівень) Васильків 11 клас Нова програма

Название учебника: Правознавство (профільний рівень) Васильків 11 клас Нова програма
 
Автор: Васильків І. Д., Бурак В. Я., Марін О. К., Волошкевич Г. А., Попова Н. О., Хлипавка Л. М., Іващенко В. А, Кравчук В. М.
 
Издательство: Астон
 
Год: 2019
 
Язык: украинский
 
Страниц: 312
 
  • Содержание
  • Скачать
  • Читать онлайн
  • Комментарии
Блок ІІ. ОСНОВИ ПУБЛІЧНОГО ПРАВА УКРАЇНИ
Розділ 1. АДМІНІСТРАТИВНЕ ПРАВО УКРАЇНИ
Тема 1. Загальна характеристика адміністративного права України
§ 1.1. Адміністративне право та адміністративні правовідносини
§ 1.2. Публічна адміністрація. Переконання і примус в адміністративному праві
Тема 2. Публічна служба
§ 2.1. Публічна та державна служба
§ 2.2. Державна та муніципальна служба
Тема 3. Адміністративне правопорушення
§ 3.1. Адміністративне правопорушення: поняття, ознаки, склад, види
Тема 4. Адміністративна відповідальність
§ 4.1. Адміністративна відповідальність та адміністративне стягнення
Тема 5. Адміністративний процес
§ 5.1. Звернення громадян та електронні петиції
§ 5.2. Адміністративне провадження
§ 5.3. Адміністративне судочинство
Практичне заняття 1. Стадії провадження у справах про адміністративні правопорушення
Завдання для формування та перевірки ключових і предметних компетентностей. Тести – QR-код
Розділ 2. ФІНАНСОВЕ ПРАВО УКРАЇНИ
Тема 6. Загальна характеристика фінансового права України. 
Вступ до бюджетного права України
§ 6.1. Загальна характеристика фінансового права України
§ 6.2. Вступ до бюджетного права України
Тема 7. Податкова система України
§ 7.1. Система оподаткування. Платники податків і зборів, їх права та обов’язки
§ 7.2. Податки та збори
§ 7.3. Податкова політика. Відповідальність за порушення податкового законодавства
Тема 8. Законодавство про банки та банківську діяльність
§ 8.1. Банківська система
§ 8.2. Банківська діяльність
Завдання для формування та перевірки ключових і предметних компетентностей. Тести – QR-код

Розділ 3. КРИМІНАЛЬНЕ ПРАВО УКРАЇНИ
Тема 9. Загальна характеристика кримінального права України
§ 9.1. Кримінальне право: поняття, принципи, джерела
Тема 10. Кримінальне правопорушення
§ 10.1. Кримінальне правопорушення: поняття, ознаки, склад, види, мотиви
§ 10.2. Мотиви та наслідки скоєння кримінальних правопорушень. Причиново-наслідковий зв’язок
§ 10.3. Стадії вчинення кримінального правопорушення
§ 10.4. Співучасть у вчиненні кримінального правопорушення
Тема 11. Кримінальна відповідальність
§ 11.1. Кримінальна відповідальність
Тема 12. Кримінальне покарання
§ 12.1. Поняття і види кримінальних покарань
§ 12.2. Призначення покарання
§ 12.3. Звільнення від покарання та його відбування
§ 12.4. Амністія. Помилування. Судимість
Тема 13. Особливості кримінальної відповідальності та покарання неповнолітніх
Тема 14. Відповідальність за окремі види кримінальних правопорушень
§ 14.1. Відповідальність за окремі види кримінальних правопорушень, встановлена Особливою частиною Кримінального
кодексу України
Практичне заняття 2. Розв’язання правових ситуацій на основі положень ККУ – QR-код
Розділ 4. ВСТУП ДО КРИМІНАЛЬНОГО ПРОЦЕСУ УКРАЇНИ
Тема 15.Кримінальний процес
§ 15.1. Загальні засади та учасники кримінального провадження
§ 15.2. Досудове розслідування у кримінальному процесі
§ 15.3. Судове провадження у кримінальному процесі
Практичне заняття 3. Захист підозрюваного, обвинуваченого (підсудного)
Завдання для формування та перевірки ключових і предметних компетентностей. Тести – QR-код

Блок ІІІ. ОСНОВИ ПРИВАТНОГО ПРАВА УКРАЇНИ
Розділ 5. ЦИВІЛЬНЕ ПРАВО УКРАЇНИ
Тема 16. Загальна характеристика цивільного права та цивільних правовідносин
§ 16.1. Цивільне право
§ 16.2. Цивільні правовідносини: поняття, структура, види
Тема 17. Суб’єкти цивільних правовідносин
§ 17.1. Фізичні особи як суб’єкти цивільно-правових відносин
§ 17.2. Юридичні особи та держава як суб’єкти цивільно-правових відносин
Тема 18. Правочини
§ 18.1. Ознаки та умови дійсності правочинів. Реституція
Тема 19. Представництво і довіреність
§ 19.1. Представництво
§ 19.2. Довіреність
Тема 20. Загальна характеристика права власності та інші речові права
§ 20.1. Право власності: поняття, зміст, способи набуття і припинення
Тема 21. Форми та види власності
§ 21.1. Форми власності. Суб’єкти та об’єкти права власності. Види власності
Тема 22. Право інтелектуальної власності
§ 22.1. Право інтелектуальної власності. Патентування
§ 22.2. Авторське право та суміжні права
Тема 23. Цивільно-правова відповідальність
§ 23.1. Види цивільно-правової відповідальності. Відшкодування збитків
§ 23.2. Особливості цивільно-правової відповідальності
Тема 24. Загальні положення цивільного процесу
§ 24.1. Цивільний процес
Тема 25. Захист цивільних прав і охоронюваних інтересів
§ 25.1. Види і способи захисту цивільних прав. QR-код
§ 25.2. Захист права власності. QR-код
Практичне заняття 4. Звернення до суду у цивільних справах. QR-код
Тема 26. Зобов’язання у цивільному праві
§ 26.1. Зобов’язання: виникнення, припинення, способи забезпечення
Тема 27. Цивільно-правові договори
§ 27.1. Цивільно-правовий договір: ознаки, умови, види, умови дійсності, стадії укладення. QR-код
§ 27.2. Характеристика окремих видів договорів. QR-код
Тема 28. Основи спадкового права
§ 28.1. Спадщина і спадкування
Практичне заняття 5. Оформлення спадкових прав. QR-код
Практичне заняття 6. Набуття права власності
Завдання для формування та перевірки ключових і предметних компетентностей. Тести. QR-код

Розділ 6. ГОСПОДАРСЬКЕ ПРАВО УКРАЇНИ
Тема 29. Загальна характеристика господарського права України
§ 29.1. Господарське право. Суб’єкти господарювання і суб’єкти господарського права
Тема 30. Суб'єкти господарювання
§ 30.1. Суб’єкти господарювання (громадянин, підприємство)
§ 30.2.Господарське товариство
Практичне заняття 7. Реєстрація юридичної особи, фізичної особи-підприємця. QR-код
Тема 31. Господарські договори
§ 31.1. Господарський договір: поняття, ознаки, види, форма, порядок укладення
Тема 32. Господарсько-правова відповідальність. Господарський процес
§ 32.1. Господарсько-правове правопорушення і господарсько-правова відповідальність
Завдання для формування та перевірки ключових і предметних компетентностей. Тести. QR-код

Розділ 7. ТРУДОВЕ ПРАВО УКРАЇНИ
Тема 33. Правове регулювання трудових відносин в Україні
§ 33.1. Право на працю. Трудове право. Трудові правовідносини
§ 33.2. Колективний договір
Тема 34. Трудовий договір
§ 34.1. Трудовий договір. Контракт
§ 34.2. Укладення трудового договору
§ 34.3. Припинення трудового договору
Тема 35. Робочий час і час відпочинку
§ 35.1. Робочий час
§ 35.2. Час відпочинку. QR-код
Тема 36. Трудова дисципліна. Дисциплінарна відповідальність.
Матеріальна відповідальність працівників за шкоду, заподіяну підприємству, установі, організації
§ 36.1. Трудова дисципліна
§ 36.2. Дисциплінарна відповідальність
§ 36.3. Матеріальна відповідальність. QR-код
Тема 37. Індивідуальні та колективні трудові спори
§ 37.1. Види трудових спорів. Індивідуальні трудові спори. QR-код
§ 37.2. Колективні спори. Страйк
Тема 38. Оплата праці. Охорона праці
§ 38.1. Гарантії прав працівників на заробітну плату. Охорона праці
Практичне заняття 8. Судовий захист трудових прав. QR-код
Завдання для формування та перевірки ключових і предметних компетентностей. Тести. QR-код

Розділ 8. СІМЕЙНЕ ПРАВО УКРАЇНИ
Тема 39. Загальна характеристика сімейного права
§ 39.1. Сімейне право. Сім’я
Тема 40. Шлюб. Права та обов’язки подружжя
§ 40.1. Шлюб. Укладання і реєстрація шлюбу. Шлюбний договір
§ 40.2. Права подружжя, власність подружжя. Право на утримання
§ 40.3. Визнання шлюбу недійсним. Припинення і розірвання шлюбу. QR-код

Тема 41. Взаємні права та обов’язки батьків і дітей
§ 41.1. Права та обов’язки батьків і дітей. QR-код
§ 41.2. Позбавлення батьківських прав: підстави та правові наслідки
Тема 42. Влаштування дітей, позбавлених батьківського піклування
§ 42.1. Усиновлення. QR-код
§ 42.2. Опіка та піклування. QR-код
§ 42.3. Патронат над дітьми. Прийомна сім’я. Дитячий будинок сімейного типу
Практичне заняття 9. Шлюб неповнолітніх. QR-код
Практичне заняття 10. Судовий захист прав подружжя. QR-код
Завдання для формування та перевірки ключових і предметних компетентностей. Тести. QR-код

Розділ 9. ЗЕМЕЛЬНЕ ПРАВО УКРАЇНИ
Тема 43. Загальна характеристика земельного права
§ 43.1. Земельне право і принципи земельного законодавства
Тема 44. Право власності на землю
§ 44.1. Земельна ділянка та право власності на неї
§ 44.2. Добросусідство. Користування чужою ділянкою. QR-код
§ 44.3. Користування землею. QR-код
Тема 45. Набуття та реалізація права на землю. Захист власності на землю
§ 45.1. Набуття та реалізація права на землю
§ 45.2. Припинення права власності на землю
Практичне заняття 11. Відповідальність за порушення земельного законодавства. QR-код
Завдання для формування та перевірки ключових і предметних компетентностей. Тести. QR-код
Предметний покажчик
Додаткові підручники, посібники та довідкова література

10-06-2019, 11:22 343