Розділи
Підручники для школи » 11 клас » Правознавство (профільний рівень) Васильків 11 клас Нова програма

Правознавство (профільний рівень) Васильків 11 клас Нова програма

10.06.2019 - 11:22 919 0
Правознавство (профільний рівень) Васильків 11 клас Нова програма
Зміст Читати онлайн Завантажити
Блок ІІ. ОСНОВИ ПУБЛІЧНОГО ПРАВА УКРАЇНИ
Розділ 1. АДМІНІСТРАТИВНЕ ПРАВО УКРАЇНИ
Тема 1. Загальна характеристика адміністративного права України
§ 1.1. Адміністративне право та адміністративні правовідносини
§ 1.2. Публічна адміністрація. Переконання і примус в адміністративному праві
Тема 2. Публічна служба
§ 2.1. Публічна та державна служба
§ 2.2. Державна та муніципальна служба
Тема 3. Адміністративне правопорушення
§ 3.1. Адміністративне правопорушення: поняття, ознаки, склад, види
Тема 4. Адміністративна відповідальність
§ 4.1. Адміністративна відповідальність та адміністративне стягнення
Тема 5. Адміністративний процес
§ 5.1. Звернення громадян та електронні петиції
§ 5.2. Адміністративне провадження
§ 5.3. Адміністративне судочинство
Практичне заняття 1. Стадії провадження у справах про адміністративні правопорушення
Завдання для формування та перевірки ключових і предметних компетентностей. Тести – QR-код
Розділ 2. ФІНАНСОВЕ ПРАВО УКРАЇНИ
Тема 6. Загальна характеристика фінансового права України. 
Вступ до бюджетного права України
§ 6.1. Загальна характеристика фінансового права України
§ 6.2. Вступ до бюджетного права України
Тема 7. Податкова система України
§ 7.1. Система оподаткування. Платники податків і зборів, їх права та обов’язки
§ 7.2. Податки та збори
§ 7.3. Податкова політика. Відповідальність за порушення податкового законодавства
Тема 8. Законодавство про банки та банківську діяльність
§ 8.1. Банківська система
§ 8.2. Банківська діяльність
Завдання для формування та перевірки ключових і предметних компетентностей. Тести – QR-код

Розділ 3. КРИМІНАЛЬНЕ ПРАВО УКРАЇНИ
Тема 9. Загальна характеристика кримінального права України
§ 9.1. Кримінальне право: поняття, принципи, джерела
Тема 10. Кримінальне правопорушення
§ 10.1. Кримінальне правопорушення: поняття, ознаки, склад, види, мотиви
§ 10.2. Мотиви та наслідки скоєння кримінальних правопорушень. Причиново-наслідковий зв’язок
§ 10.3. Стадії вчинення кримінального правопорушення
§ 10.4. Співучасть у вчиненні кримінального правопорушення
Тема 11. Кримінальна відповідальність
§ 11.1. Кримінальна відповідальність
Тема 12. Кримінальне покарання
§ 12.1. Поняття і види кримінальних покарань
§ 12.2. Призначення покарання
§ 12.3. Звільнення від покарання та його відбування
§ 12.4. Амністія. Помилування. Судимість
Тема 13. Особливості кримінальної відповідальності та покарання неповнолітніх
Тема 14. Відповідальність за окремі види кримінальних правопорушень
§ 14.1. Відповідальність за окремі види кримінальних правопорушень, встановлена Особливою частиною Кримінального
кодексу України
Практичне заняття 2. Розв’язання правових ситуацій на основі положень ККУ – QR-код
Розділ 4. ВСТУП ДО КРИМІНАЛЬНОГО ПРОЦЕСУ УКРАЇНИ
Тема 15.Кримінальний процес
§ 15.1. Загальні засади та учасники кримінального провадження
§ 15.2. Досудове розслідування у кримінальному процесі
§ 15.3. Судове провадження у кримінальному процесі
Практичне заняття 3. Захист підозрюваного, обвинуваченого (підсудного)
Завдання для формування та перевірки ключових і предметних компетентностей. Тести – QR-код

Блок ІІІ. ОСНОВИ ПРИВАТНОГО ПРАВА УКРАЇНИ
Розділ 5. ЦИВІЛЬНЕ ПРАВО УКРАЇНИ
Тема 16. Загальна характеристика цивільного права та цивільних правовідносин
§ 16.1. Цивільне право
§ 16.2. Цивільні правовідносини: поняття, структура, види
Тема 17. Суб’єкти цивільних правовідносин
§ 17.1. Фізичні особи як суб’єкти цивільно-правових відносин
§ 17.2. Юридичні особи та держава як суб’єкти цивільно-правових відносин
Тема 18. Правочини
§ 18.1. Ознаки та умови дійсності правочинів. Реституція
Тема 19. Представництво і довіреність
§ 19.1. Представництво
§ 19.2. Довіреність
Тема 20. Загальна характеристика права власності та інші речові права
§ 20.1. Право власності: поняття, зміст, способи набуття і припинення
Тема 21. Форми та види власності
§ 21.1. Форми власності. Суб’єкти та об’єкти права власності. Види власності
Тема 22. Право інтелектуальної власності
§ 22.1. Право інтелектуальної власності. Патентування
§ 22.2. Авторське право та суміжні права
Тема 23. Цивільно-правова відповідальність
§ 23.1. Види цивільно-правової відповідальності. Відшкодування збитків
§ 23.2. Особливості цивільно-правової відповідальності
Тема 24. Загальні положення цивільного процесу
§ 24.1. Цивільний процес
Тема 25. Захист цивільних прав і охоронюваних інтересів
§ 25.1. Види і способи захисту цивільних прав. QR-код
§ 25.2. Захист права власності. QR-код
Практичне заняття 4. Звернення до суду у цивільних справах. QR-код
Тема 26. Зобов’язання у цивільному праві
§ 26.1. Зобов’язання: виникнення, припинення, способи забезпечення
Тема 27. Цивільно-правові договори
§ 27.1. Цивільно-правовий договір: ознаки, умови, види, умови дійсності, стадії укладення. QR-код
§ 27.2. Характеристика окремих видів договорів. QR-код
Тема 28. Основи спадкового права
§ 28.1. Спадщина і спадкування
Практичне заняття 5. Оформлення спадкових прав. QR-код
Практичне заняття 6. Набуття права власності
Завдання для формування та перевірки ключових і предметних компетентностей. Тести. QR-код

Розділ 6. ГОСПОДАРСЬКЕ ПРАВО УКРАЇНИ
Тема 29. Загальна характеристика господарського права України
§ 29.1. Господарське право. Суб’єкти господарювання і суб’єкти господарського права
Тема 30. Суб'єкти господарювання
§ 30.1. Суб’єкти господарювання (громадянин, підприємство)
§ 30.2.Господарське товариство
Практичне заняття 7. Реєстрація юридичної особи, фізичної особи-підприємця. QR-код
Тема 31. Господарські договори
§ 31.1. Господарський договір: поняття, ознаки, види, форма, порядок укладення
Тема 32. Господарсько-правова відповідальність. Господарський процес
§ 32.1. Господарсько-правове правопорушення і господарсько-правова відповідальність
Завдання для формування та перевірки ключових і предметних компетентностей. Тести. QR-код

Розділ 7. ТРУДОВЕ ПРАВО УКРАЇНИ
Тема 33. Правове регулювання трудових відносин в Україні
§ 33.1. Право на працю. Трудове право. Трудові правовідносини
§ 33.2. Колективний договір
Тема 34. Трудовий договір
§ 34.1. Трудовий договір. Контракт
§ 34.2. Укладення трудового договору
§ 34.3. Припинення трудового договору
Тема 35. Робочий час і час відпочинку
§ 35.1. Робочий час
§ 35.2. Час відпочинку. QR-код
Тема 36. Трудова дисципліна. Дисциплінарна відповідальність.
Матеріальна відповідальність працівників за шкоду, заподіяну підприємству, установі, організації
§ 36.1. Трудова дисципліна
§ 36.2. Дисциплінарна відповідальність
§ 36.3. Матеріальна відповідальність. QR-код
Тема 37. Індивідуальні та колективні трудові спори
§ 37.1. Види трудових спорів. Індивідуальні трудові спори. QR-код
§ 37.2. Колективні спори. Страйк
Тема 38. Оплата праці. Охорона праці
§ 38.1. Гарантії прав працівників на заробітну плату. Охорона праці
Практичне заняття 8. Судовий захист трудових прав. QR-код
Завдання для формування та перевірки ключових і предметних компетентностей. Тести. QR-код

Розділ 8. СІМЕЙНЕ ПРАВО УКРАЇНИ
Тема 39. Загальна характеристика сімейного права
§ 39.1. Сімейне право. Сім’я
Тема 40. Шлюб. Права та обов’язки подружжя
§ 40.1. Шлюб. Укладання і реєстрація шлюбу. Шлюбний договір
§ 40.2. Права подружжя, власність подружжя. Право на утримання
§ 40.3. Визнання шлюбу недійсним. Припинення і розірвання шлюбу. QR-код

Тема 41. Взаємні права та обов’язки батьків і дітей
§ 41.1. Права та обов’язки батьків і дітей. QR-код
§ 41.2. Позбавлення батьківських прав: підстави та правові наслідки
Тема 42. Влаштування дітей, позбавлених батьківського піклування
§ 42.1. Усиновлення. QR-код
§ 42.2. Опіка та піклування. QR-код
§ 42.3. Патронат над дітьми. Прийомна сім’я. Дитячий будинок сімейного типу
Практичне заняття 9. Шлюб неповнолітніх. QR-код
Практичне заняття 10. Судовий захист прав подружжя. QR-код
Завдання для формування та перевірки ключових і предметних компетентностей. Тести. QR-код

Розділ 9. ЗЕМЕЛЬНЕ ПРАВО УКРАЇНИ
Тема 43. Загальна характеристика земельного права
§ 43.1. Земельне право і принципи земельного законодавства
Тема 44. Право власності на землю
§ 44.1. Земельна ділянка та право власності на неї
§ 44.2. Добросусідство. Користування чужою ділянкою. QR-код
§ 44.3. Користування землею. QR-код
Тема 45. Набуття та реалізація права на землю. Захист власності на землю
§ 45.1. Набуття та реалізація права на землю
§ 45.2. Припинення права власності на землю
Практичне заняття 11. Відповідальність за порушення земельного законодавства. QR-код
Завдання для формування та перевірки ключових і предметних компетентностей. Тести. QR-код
Предметний покажчик
Додаткові підручники, посібники та довідкова література
На цій сторінці ви можете безкоштовно завантажити Правознавство (профільний рівень) Васильків 11 клас Нова програма.
Коментарі
Натисніть на зображення, щоб оновити код, якщо він нерозбірливий
Відкрити бічну панель
Коментарі
j
j 03.04.2024 - 23:05
ddddddddddddddddddd
клоп
клоп 03.04.2024 - 17:08
нечего не нажимается:(
Роман
Роман 28.01.2024 - 15:18
Дуже класно дякую 👍🦾
Оксана
Оксана 07.11.2023 - 22:37
Підручник видання 2021 року має 208 сторінок, навіщо ви викладаєте замість нього файл підручника 2016 року?
Помогите
Помогите 09.09.2023 - 14:30
Можно пожалуйста ответы на этот учебник?