Правознавство (профільний рівень) Наровлянський 11 клас Нова програма

Правознавство (профільний рівень) Наровлянський 11 клас Нова програма

Название учебника: Правознавство (профільний рівень) Наровлянський 11 клас Нова програма
 
Автор: Наровлянський О. Д.
 
Издательство: Грамота
 
Год: 2019
 
Язык: украинский
 
Страниц: 272
 
  • Содержание
  • Скачать
  • Читать онлайн
  • Комментарии
Блок 2. ОСНОВИ ПУБЛІЧНОГО ПРАВА УКРАЇНИ
РОЗДІЛ 2. АДМІНІСТРАТИВНЕ ПРАВО УКРАЇНИ
Тема 1. Загальна характеристика адміністративного права України
§ 1. Характеристика адміністративного права
Тема 2. Публічна служба
§ 2. Поняття та види публічної служби
Теми 3–4. Адміністративне правопорушення (проступок). Адміністративна відповідальність
§ 3–4. Адміністративне правопорушення (проступок) та адміністративна відповідальність
Тема 5. Адміністративний процес
§ 5–6. Адміністративне провадження (адміністративний процес)
Практичне заняття No 1. Стадії провадження в справах про адміністративні правопорушення (проступки)
Розділ 3. ФІНАНСОВЕ ПРАВО УКРАЇНИ
Тема 6. загальна характеристика фінансового права України. вступ до бюджетного права України
§ 7. Основи фінансового права
§ 8. Доходи та видатки державного бюджету
Тема 7. Податкова система України
§ 9–10. Податкова система
Тема 8. Законодавство про банки та банківську діяльність
§ 11. Банківське право України
Повторення та узагальнення
Розділ 4. КРИМІНАЛЬНЕ ПРАВО УКРАЇНИ
Тема 9. загальна характеристка кримінального права України
§ 12. Поняття «кримінальне право» та принципи кримінального права
Тема 10. Злочин
§ 13. Поняття та склад злочину
§14. Стадії скоєння злочину. Співучасть
Тема 11. Кримінальна відповідальність
§ 15–16. Кримінальна відповідальність
Тема 12. Кримінальне покарання
§ 17. Кримінальне покарання
§ 18. Порядок призначення покарань
Тема 13. Особливості кримінальної відповідальності та покарання неповнолітніх
§ 19. Особливості кримінальної відповідальності та покарання неповнолітніх
Тема 14. Відповідальність за окремі види злочинів
§ 20–21. Окремі види злочинів
Практичне заняття No 2. Розв’язання правових ситуацій
Розділ 5. ВСТУП ДО КРИМІНАЛЬНОГО ПРОЦЕСУ України
Тема 15. Кримінальний процес
§ 22. Засади й учасники кримінального провадження
§ 23. Досудове розслідування. Судове провадження
Практичне заняття No 3. Захист підозрюваного, обвинуваченого, підсудного
Блок 3. ОСНОВИ ПРИВАТНОГО ПРАВА УКРАЇНИ
Розділ 1. ЦИВІЛЬНЕ ПРАВО УКРАЇНИ
Тема 1. Загальна характеристика цивільного права та цивільних правовідносин
§ 24. Цивільне право та цивільні правовідносини
Тема 2. Суб’єкти цивільних правовідносин
§ 25. Суб’єкти цивільних правовідносин
Тема 3. Правочини
§ 26. Правочин
Тема 4. представництво та довіреність
§ 27. Представництво та довіреність
Тема 5. загальна характеристика права власності та інші речові права
§ 28. Загальна характеристика права власності
Тема 6. Форми та види власності
§ 29. Форми власності
Тема 7. Право інтелектуальної власності
§ 30. Право інтелектуальної власності
Тема 8. Цивільно-правова відповідальність
§ 31. Цивільно-правова відповідальність
Тема 9. Загальні положення цивільного процесу
§ 32. Цивільний процес
Тема 10. Захист цивільних прав та охоронюваних інтересів
§ 33. Захист цивільних прав
Практичне заняття No 4. Звернення до суду в цивільних справах
Тема 11. Зобов’язання в цивільному праві
§ 34. Зобов’язання в цивільному праві
Тема 12. Цивільно-правові договори
§ 35. Цивільно-правові договори
Тема 13. Основи спадкового права
§ 36. Спадкове право
Практичне заняття No 5. Спадкування
Повторення та узагальнення
Розділ 2. ГОСПОДАРСЬКЕ ПРАВО УКРАЇНИ
Теми 14–15. загальна характеристика господарського права України. Суб’єкти господарювання
§ 37. Господарське право
§ 38. Господарське товариство
Практичне заняття No 6. Рольова гра «Створюємо господарське товариство»
Практичне заняття No 7. Реєстрація юридичної особи, фізичної особи-підприємця
Тема 16. Господарські договори
§ 39. Господарські договори
Тема 17. Господарсько-правова відповідальність. Господарський процес
§ 40. Господарсько-правова відповідальність
§ 41. Господарський процес
Розділ 3. ТРУДОВЕ ПРАВО УКРАЇНИ
Тема 18. Правове регулювання трудових відносин в Україні
§ 42. Основи трудового права України
Тема 19. Трудовий договір
§ 43. Трудовий договір
§ 44. Припинення трудового договору
Тема 20. Робочий час
§ 45. Тривалість робочого часу
§ 46. Час відпочинку
Тема 21. Трудова дисципліна. Дисциплінарна відповідальність. матеріальна відповідальність працівників за шкоду, заподіяну підприємству, установі, організації
§ 47. Трудова дисципліна. Дисциплінарна та матеріальна відповідальність
Тема 22. індивідуальні та колективні трудові спори
§ 48. Індивідуальні та колективні трудові спори
Тема 23. Оплата праці. охорона праці
§ 49. Оплата праці
Практичне заняття No 8. Судовий захист трудових прав
Розділ 4. СІМЕЙНЕ ПРАВО УКРАЇНИ
Тема 24. Загальна характеристика сімейного права
§ 50. Основи сімейного права
Тема 25. Шлюб. Права й обов’язки подружжя
§ 51–52. Шлюб
Тема 26. взаємні права й обов’язки батьків і дітей
§ 53–54. Взаємні права й обов’язки батьків і дітей
Тема 27. Улаштування дітей, позбавлених батьківського піклування
§ 55. Улаштування дітей, позбавлених батьківського піклування
Практичне заняття No 9. Судовий захист прав подружжя
Розділ 5. Земельне ПРАВО УКРАЇНИ
Теми 28–29. загальна характеристика земельного права. Право власності на землю
§ 56. Загальна характеристика земельного права
Тема 30. Набуття та реалізація права на землю. Захист права власності на землю
§ 57. Набуття та реалізація права на землю. Захист права власності на землю
Термінологічний словник

10-06-2019, 11:21 112