Правознавство (профільний рівень) Філіпенко 11 клас Нова програма

Правознавство (профільний рівень) Філіпенко 11 клас Нова програма

Название учебника: Правознавство (профільний рівень) Філіпенко 11 клас Нова програма
 
Автор: Філіпенко Т. М., Сутковий В. Л.
 
Издательство: Генеза
 
Год: 2019
 
Язык: украинский
 
Страниц: 384
 
  • Содержание
  • Скачать
  • Читать онлайн
  • Комментарии
Тема 1. Адміністративне право України
§§ 1-2. Загальна характеристика адміністративного права України
§ 3. Державна служба
§ 4. Адміністративне правопорушення (проступок)
§ 5. Адміністративна відповідальність
§§ 6-7. Адміністративне провадження. Адміністративний процес
§ 8. Практичне заняття. Особливості адміністративної відповідальності неповнолітніх
§ 9. Практичне заняття. Звернення громадян
Тема 2. Фінансове право України
§ 10. Загальна характеристика фінансового права України. Бюджетне право України
§ 11. Податкова система України
§ 12. Податок. Збір. Мито
§ 13. Відповідальність за порушення податкового законодавства
§ 14. Законодавство про банки та банківську діяльність
Тема 3. Екологічне право України
§ 15. Загальна характеристика екологічного законодавства України
§ 16. Екологічні права та обов’язки громадян. Природокористування
§ 17. Оцінка впливу на довкілля
§ 18. Відповідальність за шкоду, завдану об’єктам тваринного та рослинного світу
Завдання для узагальнення за темами 1-3
Тема 4. Кримінальне право України
§ 19. Загальна характеристика кримінального права України
§§ 20-21. Злочин
§§ 22-23. Кримінальна відповідальність
§§ 24-25. Кримінальне покарання
§§ 26-27. Особливості кримінальної відповідальності неповнолітніх і покарання неповнолітніх
§§ 28-29. Відповідальність за окремі види злочинів
§ 30. Практичне заняття. Розв’язання правових ситуацій
Тема 5. Кримінальне процесуальне право України
§ 31. Кримінальний процесуальний кодекс України
§§ 32-33. Кримінальний процес
§ 34. Запобіжні заходи
§ 35. Практичне заняття. Захист підозрюваного, обвинуваченого, підсудного
Завдання для узагальнення за темами 4-5
Тема 6. Цивільне право України
§§ 36-37. Загальна характеристика цивільного права та цивільних правовідносин
§§ 38-39. Суб’єкти цивільних правовідносин
§§ 40-41. Правочини
§ 42. Представництво і довіреність
§§ 43-44. Загальна характеристика права власності та інші речові права
§§ 45-46. Форми та види власності
§ 47. Право інтелектуальної власності
§§ 48-49. Цивільно-правова відповідальність
§§ 50-51. Цивільний процес
§§ 52-53. Захист цивільних прав та охоронюваних інтересів
§ 54. Практичне заняття. Цивільний позов
Завдання для узагальнення
§§ 55-56. Зобов’язання у цивільному праві
§§ 57-58. Цивільно-правові договори
§ 59. Захист прав споживачів
§§ 60-61. Основи спадкового права
§ 62. Практичне заняття. Захист прав споживачів
§ 63. Практичне заняття. Прийняття спадщини
Завдання для узагальнення
Тема 7. Господарське право України
§ 64. Загальна характеристика господарського права України
§§ 65-66. Підприємництво в Україні
§ 67. Практичне заняття. Реєстрація СПД
§ 68. Господарські договори
§ 69. Господарсько-правова відповідальність
§ 70. Господарський процес
Завдання для узагальнення за темою 7
Тема 8. Трудове право України. Соціальний захист
§ 71. Правове регулювання трудових відносин в Україні
§ 72. Трудовий договір
§ 73. Робочий час і час відпочинку
§ 74. Трудова дисципліна. Дисциплінарна відповідальність. Матеріальна відповідальність працівників за шкоду, завдану підприємству, установі, організації
§ 75. Індивідуальні та колективні трудові спори
§ 76. Оплата праці. Охорона праці
§ 77. Соціальний захист в Україні
§ 78. Пенсії в Україні
§ 79. Практичне заняття. Судовий захист трудових прав . Завдання для узагальнення за темою 8
Тема 9. Сімейне право України
§ 80. Загальна характеристика сімейного права України
§§ 81-82. Шлюб. Права та обов’язки подружжя
§ 83. Взаємні права та обов’язки батьків і дітей
§ 84. Влаштування дітей, позбавлених батьківського піклування
§ 85. Практичне заняття. Шлюб неповнолітніх
§ 86. Практичне заняття. Судовий захист прав подружжя
Тема 10. Житлове право України
§ 87. Загальна характеристика житлового права України
§ 88. Житлові права та обов’язки
Тема 11. Земельне право України
§ 89. Загальна характеристика земельного права
§ 90. Право власності на землю
§§ 91-92. Набуття та реалізація права на землю. Плата за землю. Захист права власності на землю
§§ 93-94. Організаційно-правові форми сільськогосподарського виробництва
§ 95. Практичне заняття. Судовий захист прав землекористувачів
Завдання для узагальнення
Термінологічний словник

10-06-2019, 11:19 63