Розділи
Підручники для школи » 10 клас » Українська мова Заболотний 10 клас (навчання російською мовою) Нова програма

Українська мова Заболотний 10 клас (навчання російською мовою) Нова програма

26.07.2018 - 16:40 1 845 0
Українська мова Заболотний 10 клас (навчання російською мовою) Нова програма
Зміст Читати онлайн Завантажити
Мовна ситуація в сучасній Україні.
Культура мовлення – важлива складова загальної культури людини
§ 1. Стилістика тексту
§ 2. Поняття норми в сучасній українській літературній мові

ФОНЕТИЧНІ Й ОРФОЕПІЧНІ НОРМИ

§ 3. Вимова звуків
§ 4. Наголошування слів
§ 5. Чергування звуків. Спрощення
§ 6. Стилістичні засоби фонетики

ЛЕКСИЧНІ НОРМИ

§ 7. Слово і контекст. Лексична сполучуваність слів
§ 8. Уживання паронімів
§ 9. Синоніми й антоніми
§ 10. Стилістичні засоби лексикології та фразеології

МОРФОЛОГІЧНІ НОРМИ

§ 11. Рід і число іменників
§ 12. Кличний відмінок. Синонімія деяких відмінкових конструкцій
§ 13. Ступені порівняння прикметників
§ 14. Числівники кількісні й порядкові. Узгодження числівника з іменником
§ 15. Роль і функції займенників у тексті. Відмінювання займенників
§ 16. Особливості вживання дієслів
§ 17. Особливості вживання дієприкметників і дієприслівників
§ 18. Уживання прислівників. Ступені порівняння прислівників
§ 19. Службові частини мови
§ 20. Стилістичні засоби морфології та словотвору

СИНТАКСИЧНІ НОРМИ

§ 21. Словосполучення
§ 22. Речення. Підмет і присудок як головні члени речення. Синонімія форм присудка
§ 23. Другорядні члени речення. Порядок слів у реченні
§ 24. Синонімія двоскладних й односкладних речень. Неповні речення
§ 25. Вставні слова, словосполучення, речення
§ 26. Пряма й непряма мова. Діалог. Цитата
§ 27. Складне речення

ПРАВОПИСНІ НОРМИ

§ 28. Розділові знаки в простому реченні
§ 29. Розділові знаки в складному реченні
§ 30. Апостроф. Знак м’якшення
§ 31. Подвоєні букви
§ 32. Написання слів іншомовного походження

§ 33. Уживання великої букви
§ 34. Написання складних слів
§ 35. Написання не, ні з різними частинами мови

УРОКИ РОЗВИТКУ МОВЛЕННЯ

Тема 1. Культура мовлення і спілкування
Тема 2. Ведення діалогу відповідно до запропонованої ситуації
Тема 3. Переказ-переклад
Тема 4. Есе на актуальну тему
Тема 5. Тематичні виписки й тези прочитаного
Тема 6. Конспектування висловлень, що сприймаються на слух
Тема 7. Усне повідомлення про події
Тема 8. Письмовий твір на морально-етичну тему
Тема 9. Анотація. Бібліографія
Тема 10. Письмовий відгук про твір мистецтва
Тема 11. Складання діалогів для спілкування в умовах ведення дискусії
Тема 12. Нарис у публіцистичному стилі
Тема 13. Переклад
Тема 14. Виступ на зборах, семінарі
Тема 15. Письмовий твір-роздум
Тема 16. Ділові папери: доручення, розписка
Тема 17. Інтерв’ю

ДОДАТКИ

Додаток 1. Словник паронімів
Додаток 2. Орфографічний словник
Додаток 3. Словник наголосів
Додаток 4. Відповіді до тестових завдань
Додаток 5. Пояснення щодо виконання деяких видів завдань

На цій сторінці ви можете безкоштовно завантажити Українська мова Заболотний 10 клас (навчання російською мовою) Нова програма.
Коментарі
Натисніть на зображення, щоб оновити код, якщо він нерозбірливий
Відкрити бічну панель
Коментарі
Eric
Eric 17.09.2023 - 20:19
Dear in.ua Admin! Cool website! My name’s Eric, and I just found your site - in.ua - while surfing the net. You showed up at the top of the search results, so I checked you out. Looks like what
Eric
Eric 16.09.2023 - 12:39
Hi in.ua Admin. this is Eric and I ran across in.ua a few minutes ago. Looks great… but now what? By that I mean, when someone like me finds your website – either through Search or just bouncing
Eric
Eric 13.09.2023 - 14:18
Dear in.ua Webmaster. My name’s Eric and I just ran across your website at in.ua... I found it after a quick search, so your SEO’s working out… Content looks pretty good… One thing’s missing
Помогите
Помогите 09.09.2023 - 14:30
Можно пожалуйста ответы на этот учебник?