Розділи
Підручники для школи » 10 клас » Українська мова Заболотний 10 клас (навчання російською мовою) Нова програма

Українська мова Заболотний 10 клас (навчання російською мовою) Нова програма

26.07.2018 - 16:40 1 908 0
Українська мова Заболотний 10 клас (навчання російською мовою) Нова програма
Зміст Читати онлайн Завантажити
Мовна ситуація в сучасній Україні.
Культура мовлення – важлива складова загальної культури людини
§ 1. Стилістика тексту
§ 2. Поняття норми в сучасній українській літературній мові

ФОНЕТИЧНІ Й ОРФОЕПІЧНІ НОРМИ

§ 3. Вимова звуків
§ 4. Наголошування слів
§ 5. Чергування звуків. Спрощення
§ 6. Стилістичні засоби фонетики

ЛЕКСИЧНІ НОРМИ

§ 7. Слово і контекст. Лексична сполучуваність слів
§ 8. Уживання паронімів
§ 9. Синоніми й антоніми
§ 10. Стилістичні засоби лексикології та фразеології

МОРФОЛОГІЧНІ НОРМИ

§ 11. Рід і число іменників
§ 12. Кличний відмінок. Синонімія деяких відмінкових конструкцій
§ 13. Ступені порівняння прикметників
§ 14. Числівники кількісні й порядкові. Узгодження числівника з іменником
§ 15. Роль і функції займенників у тексті. Відмінювання займенників
§ 16. Особливості вживання дієслів
§ 17. Особливості вживання дієприкметників і дієприслівників
§ 18. Уживання прислівників. Ступені порівняння прислівників
§ 19. Службові частини мови
§ 20. Стилістичні засоби морфології та словотвору

СИНТАКСИЧНІ НОРМИ

§ 21. Словосполучення
§ 22. Речення. Підмет і присудок як головні члени речення. Синонімія форм присудка
§ 23. Другорядні члени речення. Порядок слів у реченні
§ 24. Синонімія двоскладних й односкладних речень. Неповні речення
§ 25. Вставні слова, словосполучення, речення
§ 26. Пряма й непряма мова. Діалог. Цитата
§ 27. Складне речення

ПРАВОПИСНІ НОРМИ

§ 28. Розділові знаки в простому реченні
§ 29. Розділові знаки в складному реченні
§ 30. Апостроф. Знак м’якшення
§ 31. Подвоєні букви
§ 32. Написання слів іншомовного походження

§ 33. Уживання великої букви
§ 34. Написання складних слів
§ 35. Написання не, ні з різними частинами мови

УРОКИ РОЗВИТКУ МОВЛЕННЯ

Тема 1. Культура мовлення і спілкування
Тема 2. Ведення діалогу відповідно до запропонованої ситуації
Тема 3. Переказ-переклад
Тема 4. Есе на актуальну тему
Тема 5. Тематичні виписки й тези прочитаного
Тема 6. Конспектування висловлень, що сприймаються на слух
Тема 7. Усне повідомлення про події
Тема 8. Письмовий твір на морально-етичну тему
Тема 9. Анотація. Бібліографія
Тема 10. Письмовий відгук про твір мистецтва
Тема 11. Складання діалогів для спілкування в умовах ведення дискусії
Тема 12. Нарис у публіцистичному стилі
Тема 13. Переклад
Тема 14. Виступ на зборах, семінарі
Тема 15. Письмовий твір-роздум
Тема 16. Ділові папери: доручення, розписка
Тема 17. Інтерв’ю

ДОДАТКИ

Додаток 1. Словник паронімів
Додаток 2. Орфографічний словник
Додаток 3. Словник наголосів
Додаток 4. Відповіді до тестових завдань
Додаток 5. Пояснення щодо виконання деяких видів завдань

На цій сторінці ви можете безкоштовно завантажити Українська мова Заболотний 10 клас (навчання російською мовою) Нова програма.
Коментарі
Натисніть на зображення, щоб оновити код, якщо він нерозбірливий
Відкрити бічну панель
Коментарі
Eric
Eric 27.02.2024 - 19:56
Dear in.ua Administrator. Eric here with a quick thought about your website in.ua... I’m on the internet a lot and I look at a lot of business websites. Like yours, many of them have great content.
Eric
Eric 27.02.2024 - 13:15
Dear My name’s Eric and I just found your site in.ua Admin. It’s got a lot going for it, but here’s an idea to make it even MORE effective. Visit https://rushleadgeneration.com for a live demo
Eric
Eric 27.02.2024 - 08:40
Hello in.ua Administrator! I just found your site, quick question… My name’s Eric, I found in.ua after doing a quick search – you showed up near the top of the rankings, so whatever you’re doing for
Eric
Eric 15.02.2024 - 07:47
To the in.ua Webmaster! I just found your site, quick question… My name’s Eric, I found in.ua after doing a quick search – you showed up near the top of the rankings, so whatever you’re doing for
Eric
Eric 15.02.2024 - 01:41
Dear in.ua Owner! My name’s Eric and I just came across your website - in.ua - in the search results. Here’s what that means to me… Your SEO’s working. You’re getting eyeballs – mine at least.