Українська мова Заболотний 10 клас (навчання російською мовою) Нова програма

Українська мова Заболотний 10 клас (навчання російською мовою) Нова програма

Название учебника: Українська мова Заболотний 10 клас (навчання російською мовою) Нова програма
 
Автор: Заболотний О.В., Заболотний В.В.
 
Издательство: Генеза
 
Год: 2018
 
Язык: украинский
 
  • Содержание
  • Скачать
  • Читать онлайн
  • Комментарии
Мовна ситуація в сучасній Україні.
Культура мовлення – важлива складова загальної культури людини
§ 1. Стилістика тексту
§ 2. Поняття норми в сучасній українській літературній мові

ФОНЕТИЧНІ Й ОРФОЕПІЧНІ НОРМИ

§ 3. Вимова звуків
§ 4. Наголошування слів
§ 5. Чергування звуків. Спрощення
§ 6. Стилістичні засоби фонетики

ЛЕКСИЧНІ НОРМИ

§ 7. Слово і контекст. Лексична сполучуваність слів
§ 8. Уживання паронімів
§ 9. Синоніми й антоніми
§ 10. Стилістичні засоби лексикології та фразеології

МОРФОЛОГІЧНІ НОРМИ

§ 11. Рід і число іменників
§ 12. Кличний відмінок. Синонімія деяких відмінкових конструкцій
§ 13. Ступені порівняння прикметників
§ 14. Числівники кількісні й порядкові. Узгодження числівника з іменником
§ 15. Роль і функції займенників у тексті. Відмінювання займенників
§ 16. Особливості вживання дієслів
§ 17. Особливості вживання дієприкметників і дієприслівників
§ 18. Уживання прислівників. Ступені порівняння прислівників
§ 19. Службові частини мови
§ 20. Стилістичні засоби морфології та словотвору

СИНТАКСИЧНІ НОРМИ

§ 21. Словосполучення
§ 22. Речення. Підмет і присудок як головні члени речення. Синонімія форм присудка
§ 23. Другорядні члени речення. Порядок слів у реченні
§ 24. Синонімія двоскладних й односкладних речень. Неповні речення
§ 25. Вставні слова, словосполучення, речення
§ 26. Пряма й непряма мова. Діалог. Цитата
§ 27. Складне речення

ПРАВОПИСНІ НОРМИ

§ 28. Розділові знаки в простому реченні
§ 29. Розділові знаки в складному реченні
§ 30. Апостроф. Знак м’якшення
§ 31. Подвоєні букви
§ 32. Написання слів іншомовного походження

§ 33. Уживання великої букви
§ 34. Написання складних слів
§ 35. Написання не, ні з різними частинами мови

УРОКИ РОЗВИТКУ МОВЛЕННЯ

Тема 1. Культура мовлення і спілкування
Тема 2. Ведення діалогу відповідно до запропонованої ситуації
Тема 3. Переказ-переклад
Тема 4. Есе на актуальну тему
Тема 5. Тематичні виписки й тези прочитаного
Тема 6. Конспектування висловлень, що сприймаються на слух
Тема 7. Усне повідомлення про події
Тема 8. Письмовий твір на морально-етичну тему
Тема 9. Анотація. Бібліографія
Тема 10. Письмовий відгук про твір мистецтва
Тема 11. Складання діалогів для спілкування в умовах ведення дискусії
Тема 12. Нарис у публіцистичному стилі
Тема 13. Переклад
Тема 14. Виступ на зборах, семінарі
Тема 15. Письмовий твір-роздум
Тема 16. Ділові папери: доручення, розписка
Тема 17. Інтерв’ю

ДОДАТКИ

Додаток 1. Словник паронімів
Додаток 2. Орфографічний словник
Додаток 3. Словник наголосів
Додаток 4. Відповіді до тестових завдань
Додаток 5. Пояснення щодо виконання деяких видів завдань


26-07-2018, 16:40 1 216