Розділи
Підручники для школи » 10 клас » Українська мова (профільний рівень) Ворон 10 клас Нова програма

Українська мова (профільний рівень) Ворон 10 клас Нова програма

26.07.2018 - 16:38 6 838 0
Українська мова (профільний рівень) Ворон 10 клас Нова програма
Зміст Читати онлайн Завантажити
ВСТУП. УКРАЇНСЬКА МОВА ЯК СУСПІЛЬНЕ ЯВИЩЕ
 
1. Мова — суспільне явище
2. Ознаки самобутності української мови
3. Розвиток української мови
4. Сучасна українська літературна мова як вища форма існування національної мови
5. Виникнення давніх діалектів. Сучасні територіальні діалекти
Контрольні запитання і завдання

ФОНЕТИКА УКРАЇНСЬКОЇ МОВИ ЯК УЧЕННЯ ПРО ЇЇ ЗВУКОВУ СИСТЕМУ

6. Місце фонетики та орфоепії в системі мови. З історії української фонетики
7. Звук і фонема. Класифікація голосних звуків
8. Класифікація приголосних звуків
9. Склад і наголос
Аудіодиктант(QR-код)
10. Фонетична транскрипція. Зміни голосних і приголосних у мовному потоці
11. Правопис ненаголошених голосних і сумнівних приголосних
12. Подвоєння та подовження приголосних звуків
13. Чергування голосних і приголосних звуків
14. Засоби милозвучності української мови
15. Стилістичні засоби фонетики
Контрольні запитання і завдання

УКРАЇНСЬКА ОРФОЕПІЯ ЯК УЧЕННЯ ПРО СИСТЕМУ ЗАГАЛЬНОПРИЙНЯТИХ ПРАВИЛ УКРАЇНСЬКОЇ ЛІТЕРАТУРНОЇ ВИМОВИ

16. Основні норми сучасної літературної вимови
17. Орфоепія і культура мовлення
18. Інтонаційні особливості українського мовлення
Контрольні запитання і завдання
Аудіодиктант(QR-код)

УКРАЇНСЬКА ГРАФІКА. УКРАЇНСЬКА ОРФОГРАФІЯ ЯК УЧЕННЯ ПРО СИСТЕМУ ЗАГАЛЬНОПРИЙНЯТИХ ПРАВИЛ НАПИСАННЯ СЛІВ

19. Українська графіка. Алфавіт
20. З історії та розвитку української орфографії. Принципи українського правопису
21. Складні випадки правопису м’якого знака та апострофа
22. Уживання великої букви
23. Написання складних слів
24. Складоподіл і правила переносу слів із рядка в рядок. Складноскорочені слова
25. Правопис іншомовних слів
Контрольні запитання і завдання

ЛЕКСИКОЛОГІЯ УКРАЇНСЬКОЇ МОВИ

26. Слово як основна одиниця мови
27. Однозначні та багатозначні слова. Пряме й переносне значення слова. Види тропів
28. Омоніми. Синоніми. Антоніми. Пароніми
29. Стилістичні можливості омонімів, паронімів, синонімів, антонімів
30. Лексика української мови за походженням
31. Активний і пасивний запас лексики
32. Стилістична диференціація лексики української мови
Контрольні запитання і завдання

ФРАЗЕОЛОГІЯ ЯК РОЗДІЛ МОВОЗНАВСТВА

33. Фразеологізми. Джерела української фразеології
Контрольні запитання і завдання

УКРАЇНСЬКА ЛЕКСИКОГРАФІЯ

34. Лексикографія. Види словників
Контрольні запитання і завдання

МОРФЕМІКА І СЛОВОТВІР УКРАЇНСЬКОЇ МОВИ ЯК УЧЕННЯ ПРО БУДОВУ І ТВОРЕННЯ СЛІВ

35. Морфемна будова слова
36. Орфограми в префіксах і суфіксах
37. Словотвір. Морфологічні і неморфологічні способи творення слів. Зміни приголосних при словотворі
38. Прості, складні і складені слова
39. Стилістичне використання засобів словотвору
Контрольні запитання і завдання

УКРАЇНСЬКА МОРФОЛОГІЯ ЯК РОЗДІЛ МОВОЗНАВСТВА ПРО ЧАСТИНИ МОВИ

40. Морфологія. Система частин мови
41. Іменник як частина мови
42. Відмінювання іменників
43. Прикметник. Ступені порівняння прикметників. Правопис складних прикметників
44. Числівник. Відмінювання числівників. Уживання числівників з іменниками
45. Займенник. Займенники і контекст
46. Дієслово як частина мови
47. Дієприкметник і дієприслівник — особливі форми дієслова
48. Прислівник
49. Службові частини мови. Вигук
50. НЕ і НІ з різними частинами мови
Контрольні запитання і завдання
Аудіодиктант (QR-код)
Мовні розбори (QR-код)

РОЗВИТОК МОВЛЕННЯ

Види мовленнєвої діяльності. Навчальне читання мовчки
Колоритно-стильові різновиди мовлення
Академічне есе
Повторення вивченого про стилі мовлення
Художній стиль мовлення. Докладний переказ тексту художнього стилю
Бібліографія. Анотація
Тематичні виписки як засіб засвоєння і запам’ятовування прочитаного й почутого
Конспект як різновид стислого переказу висловлювань, що сприймаються на слух
Твір-роздум на морально-етичну тему
Правильне й доречне вживання іншомовних слів в українській мові
Уживання фразеологізмів
Офіційно-діловий стиль. Ділові папери. Звіт про виконану роботу
Особливості вживання спільнокореневих слів
Стаття в газету на морально-етичну тему
Розмовний стиль. Бесіда як форма спілкування. Складання діалогів
Числівники на позначення часу
Відгук про твір мистецтва
Конспект прочитаного
Електорнний лист. Смс-повідомлення
Дискусія на морально-етичну тему
Тлумачний словник
На цій сторінці ви можете безкоштовно завантажити Українська мова (профільний рівень) Ворон 10 клас Нова програма.
Коментарі
Натисніть на зображення, щоб оновити код, якщо він нерозбірливий
Відкрити бічну панель
Коментарі
j
j 03.04.2024 - 23:05
ddddddddddddddddddd
клоп
клоп 03.04.2024 - 17:08
нечего не нажимается:(
Роман
Роман 28.01.2024 - 15:18
Дуже класно дякую 👍🦾
Оксана
Оксана 07.11.2023 - 22:37
Підручник видання 2021 року має 208 сторінок, навіщо ви викладаєте замість нього файл підручника 2016 року?
Помогите
Помогите 09.09.2023 - 14:30
Можно пожалуйста ответы на этот учебник?