Математика (алгебра і початки аналізу та геометрія) Бевз 10 клас Нова програма

Математика (алгебра і початки аналізу та геометрія) Бевз 10 клас Нова програма

Название учебника: Математика (алгебра і початки аналізу та геометрія) Бевз 10 клас Нова програма
 
Автор: Бевз Г. П., Бевз В. Г.
 
Издательство: Освіта
 
Год: 2018
 
Язык: украинский
 
  • Содержание
  • Скачать
  • Читать онлайн
  • Комментарии
РОЗДІЛ 1. ФУНКЦІЇ, ЇХНІ ВЛАСТИВОСТІ ТА ГРАФІКИ
§ 1. Числові функції
§ 2. Властивості функції
Самостійна робота 1
§ 3. Корені n-го степеня
§ 4. Степені з раціональними показниками
§ 5. Степеневі функції
Самостійна робота 2
Творчі завдання
Скарбничка досягнень і набутих компетентностей
 
РОЗДІЛ 2. ТРИГОНОМЕТРИЧНІ ФУНКЦІЇ
§ 6. Синус, косинус, тангенс і котангенс кута
§ 7. Тригонометричні функції числового аргументу
§ 8. Основні тригонометричні формули
§ 9. Формули зведення
§ 10. Властивості та графіки тригонометричних функцій
§ 11. Періодичні функції і гармонічні коливання
§ 12. Формули додавання та наслідки з них
§ 13. Тригонометричні рівняння
Самостійна робота 3
Творчі завдання
Скарбничка досягнень і набутих компетентностей
 
РОЗДІЛ 3. ПОХІДНА ТА ЇЇ ЗАСТОСУВАННЯ
§ 14. Приріст аргументу і функції в точці
§ 15. Дотична до графіка функції. Похідна
§ 16. Диференціювання функцій 6
Самостійна робота 4
§ 17. Застосування похідної для дослідження функцій
§ 18. Найбільші та найменші значення функції
§ 19. Похідна як швидкість
Самостійна робота 5
Творчі завдання
Скарбничка досягнень і набутих компетентностей

РОЗДІЛ 4. ПАРАЛЕЛЬНІСТЬ ПРЯМИХ І ПЛОЩИН У ПРОСТОРІ
§ 20. Основні поняття стереометрії
§ 21. Аксіоми стереометрії
§ 22. Наслідки з аксіом стереометрії
Самостійна робота 6
§ 23. Прямі у просторі
§ 24. Паралельне проектування
§ 25. Зображення фігур у стереометрії
§ 26. Паралельність прямої і площини
§ 27. Паралельність площин
Самостійна робота 7
Скарбничка досягнень і набутих компетентностей
 
РОЗДІЛ 5. ПЕРПЕНДИКУЛЯРНІСТЬ ПРЯМИХ І ПЛОЩИН У ПРОСТОРІ
§ 28. Кут між прямими. Перпендикулярність прямих
§ 29. Перпендикулярність прямої і площини
§ 30. Перпендикуляр і похила до площини
§ 31. Перпендикулярні площини
§ 32. Відстані у просторі
§ 33. Вимірювання кутів у просторі
Самостійна робота 8
Скарбничка досягнень і набутих компетентностей
 
РОЗДІЛ 6. КООРДИНАТИ І ВЕКТОРИ У ПРОСТОРІ
§ 34. Координати у просторі
§ 35. Симетрія у просторі
§ 36. Вектори у просторі
§ 37. Застосування векторів
Самостійна робота 9
Творчі завдання
Скарбничка досягнень і набутих компетентностей
Відповіді
Покажчик

26-07-2018, 16:19 1 527