Геометрія (профільний рівень) Істер 10 клас Нова програма

Геометрія (профільний рівень) Істер 10 клас Нова програма

Название учебника: Геометрія (профільний рівень) Істер 10 клас Нова програма
 
Автор: Істер О.С.
 
Издательство: Генеза
 
Год: 2018
 
Язык: украинский
 
  • Содержание
  • Скачать
  • Читать онлайн
  • Комментарии
Шановні десятикласниці та десятикласники!
Шановні вчительки та вчителі!
Розділ 1. ВСТУП ДО СТЕРЕОМЕТРІЇ
§ 1. Основні поняття стереометрії. Аксіоми стереометрії та наслідки з них
§ 2. Початкові уявлення про многогранники.
Найпростіші задачі на побудову перерізів методом слідів
Домашня самостійна робота No 1
Завдання для перевірки знань до §§ 1-2
Вправи для повторення розділу 1
 
Розділ 2. ПАРАЛЕЛЬНІСТЬ ПРЯМИХ І ПЛОЩИН У ПРОСТОРІ
§ 3. Взаємне розміщення прямих у просторі
§ 4. Взаємне розміщення прямої і площини у просторі. Ознака паралельності прямої і площини
Домашня самостійна робота No 2
Завдання для перевірки знань до §§ 3-4
§ 5. Розміщення двох площин у просторі. Ознаки та властивості паралельних площин
§ 6. Паралельне проекціювання, його властивості. Зображення фігур у стереометрії 
§ 7. Побудова перерізів многогранників
Домашня самостійна робота No 3
Завдання для перевірки знань до §§ 5 -7
Вправи для повторення розділу 2
 
Розділ 3. ПЕРПЕНДИКУЛЯРНІСТЬ ПРЯМИХ І ПЛОЩИН У ПРОСТОРІ
§ 8. Перпендикулярність прямих у просторі. Перпендикулярність прямої і площини
§ 9. Перпендикуляр і похила. Теорема про три перпендикуляри
Домашня самостійна робота No 4
Завдання для перевірки знань до §§ 8-9
§ 10. Двогранний кут. Перпендикулярність площин
§11. Відстані у просторі
§ 12. Вимірювання кутів у просторі. Ортогональне проекціювання
Домашня самостійна робота No 5
Завдання для перевірки знань до §§ 10-12
Вправи для повторення розділу 3
Українці у світі

Розділ 4. КООРДИНАТИ, ВЕКТОРИ, ГЕОМЕТРИЧНІ ПЕРЕТВОРЕННЯ У ПРОСТОРІ
§ 13. Прямокутні координати у просторі
§ 14. Вектори у просторі. Дії над векторами
§ 15. Координати вектора. Дії над векторами, що задані координатами
Домашня самостійна робота No 6
Завдання для перевірки знань до §§ 13-15
Українці у світі
§ 16. Скалярний добуток векторів
§17. Найпростіші геометричні місця точок у просторі. Рівняння площини і сфери
§ 18. Координатний і векторний методи розв’язування задач
§ 19. Перетворення у просторі
Домашня самостійна робота No 7
Завдання для перевірки знань до §§ 16-19
Вправи для повторення розділу 4
Відповіді та вказівки до задач і вправ
Предметний покажчик

26-07-2018, 16:00 1 407