Алгебра і початки аналізу (профільний рівень) Бевз 10 клас Нова програма

Алгебра і початки аналізу (профільний рівень) Бевз 10 клас Нова програма

Название учебника: Алгебра і початки аналізу (профільний рівень) Бевз 10 клас Нова програма
 
Автор: Бевз Г. П., Бевз В. Г., Владімірова Н. Г.
 
Издательство: Освіта
 
Год: 2018
 
Язык: украинский
 
  • Содержание
  • Скачать
  • Читать онлайн
  • Комментарии
Розділ 1. ФУНКЦІЇ, МНОГОЧЛЕНИ, РІВНЯННЯ І НЕРІВНОСТІ
§ 1. Множини та операції над ними
§ 2. Числові функції
§ 3. Властивості функції
§ 4. Ділення многочленів
§ 5. Метод інтервалів
§ 6. Задачі з параметрами
§ 7. Математична індукція 
Скарбничка досягнень 
Перевіряємо набуті компетентності
Тестові завдання No1
Типові завдання до контрольної роботи No1
Розділ 2. СТЕПЕНЕВА ФУНКЦІЯ
§ 8. Корені n-го степеня
§ 9. Функція y = n x та її графік
§ 10. Ірраціональні рівняння 
§ 11. Ірраціональні нерівності
§ 12. Степені з раціональними показниками
§ 13. Степеневі функції 
Скарбничка досягнень 
Перевіряємо набуті компетентності
Тестові завдання No 2
Типові завдання до контрольної роботи No 2
Розділ 3. ТРИГОНОМЕТРИЧНІ ФУНКЦІЇ
§ 14. Синус, косинус, тангенс і котангенс кута 
§ 15. Тригонометричні функції числових аргументів
§ 16. Основні тригонометричні формули
§ 17. Формули зведення 
§ 18 Властивості та графіки тригонометричних функцій
§ 19. Формули додавання 
§ 20. Формули подвійного і половинного аргументів
§ 21. Формули суми і різниці тригонометричних функцій
Скарбничка досягнень
Перевіряємо набуті компетентності
Тестові завдання No 3
Типові завдання до контрольної роботи No 3

Розділ 4. ТРИГО НОМЕТРИЧНІ РІВНЯННЯ І НЕРІВНОСТІ
§ 22. Обернені тригонометричні функції
§ 23. Найпростіші тригонометричні рівняння
§ 24. Основні способи розв’язування тригонометричних рівнянь
§ 25. Найпростіші тригонометричні нерівності 
Скарбничка досягнень
Перевіряємо набуті компетентності
Тестові завдання No 4
Типові завдання до контрольної роботи No 4
Розділ 5. ГРАНИЦЯ ТА НЕПЕРЕРВНІСТЬ ФУНКЦІЇ.
ПОХІДНА ТА ЇЇ ЗАСТОСУВАННЯ
§ 26. Границя і неперервність функції
§ 27. Асимптоти функції
§ 28. Дотична до графіка функції і похідна
§ 29. Техніка диференціювання
§ 30. Похідні тригонометричних функцій 
§ 31. Похідна складеної функції
§ 32. Зростання і спадання функції
§ 33. Екстремуми функції
§ 34. Найбільше і найменше значення функції
§ 35. Застосування другої похідної до дослідження функцій
та побудови їх графіків
§ 36. Похідна як швидкість
Скарбничка досягнень
Перевіряємо набуті компетентності
Тестові завдання No 5
Типові завдання до контрольної роботи No 5
Відповіді та вказівки до задач і вправ
Предметний покажчик

26-07-2018, 15:50 1 233