Громадянська освіта (інтегрований курс) Бакка 10 клас Нова програма

Громадянська освіта (інтегрований курс) Бакка 10 клас Нова програма

Название учебника: Громадянська освіта (інтегрований курс) Бакка 10 клас Нова програма
 
Автор: Бакка Т. В., Марголіна Л. В., Мелещенко Т. В.
 
Издательство: Оріон
 
Год: 2018
 
Язык: украинский
 
  • Содержание
  • Скачать
  • Читать онлайн
  • Комментарии
РОЗДІЛ I. ОСОБИСТІСТЬ І ЇЇ ІДЕНТИЧНІСТЬ
У кожній людині Сонце. Тільки дайте йому світити.
Сократ
Тема 1. Я — людина. Самоідентифікація
§ 1. Індивід. Особа. Особистість. Громадянин
§ 2. Ідентичність. Формування самоідентичності
Особиста гідність і совість
Тема 2. Соціалізація особистості
§ 3. Поняття соціалізації. Етапи соціалізації
§ 4. Сім’я. Соціалізація в сім’ї
§ 5. Соціалізація серед однолітків. Молодіжні субкультури
Тема 3. Самореалізація людини
§ 6. Розвиток особистості. Життєві цінності й пріоритети
§ 7. Особистісний розвиток: мобільність, адаптивність, креативність
ЗНАЄМО. РОЗУМІЄМО. ДІЄМО

РОЗДІЛ II. ПРАВА І СВОБОДИ ЛЮДИНИ
Людина робить сама себе людиною,
по-перше, поважаючи в собі людину в іншій особі.
Іммануїл Кант, німецький філософ
Тема 1. Людська гідність і права людини
§ 8. Людська гідність. Охорона й захист людської гідності
Тема 2. Еволюція прав людини
§ 9. Права і свободи людини. Покоління прав людини
§ 10. Класифікація прав людини. Майбутнє прав людини
Тема 3. Людина і держава
§ 11. Верховенство права. Відповідальність держави за дотримання, гарантування та захист прав і свобод людини
Тема 4. Права дитини
§ 12. Поняття прав дитини. Захист прав дитини
Тема 5. Механізми захисту прав людини
§ 13. Порушення прав людини. Національні та міжнародні механізми захисту прав людини
ЗНАЄМО. РОЗУМІЄМО. ДІЄМО

РОЗДІЛ III. ЛЮДИНА В СОЦІОКУЛЬТУРНОМУ ПРОСТОРІ
Ми — це народу одвічне лоно,
Ми — океанна вселюдська сім’я.
І тільки тих поважають мільйони,
Хто поважає мільйони «я».
Василь Симоненко
Тема 1. Соціокультурна багатоманітність
§ 14. Суспільство. Соціальна згуртованість і соціальні цінності
§ 15. Етнічна, конфесійна, гендерна різноманітність. Рівність
Тема 2. Ефективна комунікація
§ 16. Роль спілкування в житті людини й суспільства
Тема 3. Стереотипи та упередження. Дискримінація. Конфлікти
§ 17. Стереотипи, упередження, забобони. Шляхи подолання стереотипів
§ 18. Основні форми та прояви дискримінації. Засоби захисту від дискримінації
§ 19. Конфлікти та способи їх подолання
ЗНАЄМО. РОЗУМІЄМО. ДІЄМО
 
РОЗДІЛ IV. ДЕМОКРАТИЧНЕ СУСПІЛЬСТВО ТА ЙОГО ЦІННОСТІ
Демократія — це не влада більшості, а захист меншості.
Альбер Камю
Тема 1. Демократична держава
§ 20. Демократія. Демократичні інститути. Цінності демократії
§ 21. Вибори. Принципи виборчого права. Референдум
§ 22. Політичні партії. Громадські організації і їх вплив на демократію
Тема 2. Громадянське суспільство
§ 23. Громадянське суспільство та правова держава
Тема 3. Громада
§ 24. Поняття громади. Роль громади в житті людини, суспільства, держави
§ 25. Захист громадою своїх прав. Громадське врядування
Тема 4. Громадянська участь у житті суспільства
§ 26. Роль громадянина в демократизації суспільства. Культура громадянськості
Тема 5. Школа — простір демократії
§ 27. Шкільна громада. Шкільне самоврядування
Тема 6. Дитячі й молодіжні громадські об’єднання
§ 28. Свобода асоціацій. Дитячі й молодіжні об’єднання та рухи
ЗНАЄМО. РОЗУМІЄМО. ДІЄМО

РОЗДІЛ V. СВІТ ІНФОРМАЦІЇ ТА МАС-МЕДІА
Колись [...] інформація була нашою здобиччю.
Тепер ми — здобич інформації.
Ліна Костенко
Тема 1. Комунікація, інформація, медіа
§ 29. Мас-медіа (медіа). Роль інформації та медіа в сучасному світі
§ 30. Різновиди медіа та їх розвиток. Вплив мас-медіа на формування громадської думки
Тема 2. Медіа і демократія. Свобода, етика і відповідальність
§ 31. Свобода слова і свобода мас-медіа
§ 32. Замовні матеріали («джинса»). Суспільні медіа. Шкільні медіа
Тема 3. Маніпулятивний вплив медіа
§ 33. Маніпуляції в медіапросторі. Фейкова інформація
§ 34. Пропаганда. «Мова ворожнечі»
Тема 4. Критичне сприйняття та протидія маніпуляціям мас-медіа
§ 35. Достовірність інформації в мас-медіа. Критичний аналіз медіатекстів
Тема 5. Інтернет
§ 36. Цифрова ідентичність. Соціальні мережі. Права людини в Інтернеті
ЗНАЄМО. РОЗУМІЄМО. ДІЄМО

РОЗДІЛ VI. ВЗАЄМОДІЯ ГРОМАДЯН І ДЕРЖАВИ
В ДОСЯГНЕННІ СУСПІЛЬНОГО ДОБРОБУТУ
Без економічної свободи ніякої іншої свободи бути не може.
Маргарет Тетчер
Тема 1. Соціальні цілі економіки
§ 37. Економіка як сфера життя людей
Тема 2. Сталий розвиток
§ 38. Раціональне й ефективне використання ресурсів
§ 39. Сталий розвиток як спосіб збереження довкілля
Тема 3. Ринкова економіка
§ 40. Принципи ринкової економіки. Конкуренція. Попит і пропозиція. Ринкова ціна
Тема 4. Економіка домогосподарства
§ 41. Домашнє господарство. Бюджет домогосподарств
§ 42. Поняття про раціональне споживання. Права споживачів
Тема 5. Підприємництво
§ 43. Підприємницька діяльність. Правовий захист бізнесу
Тема 6. Ринок праці
§ 44. Учасники ринку праці. Професії. Заробітна плата
Тема 7. ЛОбіювання інтересів ТА корупція
§ 45. Поняття лобізму. Сутність корупції
§ 46. Корупціогенні ризики. Причини та наслідки корупції в економіці та політиці. Шляхи подолання корупції
ЗНАЄМО. РОЗУМІЄМО. ДІЄМО

РОЗДІЛ VII. УКРАЇНА, ЄВРОПА, СВІТ
Хочу до вас звертатися словами Йосипа Сліпого:
«Бажайте великого. Треба бажати цього, щоб робити самого себе».
Ми повинні показати свій намір і свою віру в те, що ми хочемо цього.
Кожне покоління має своє революцію, і ви маєте щастя зробити це сьогодні.
Не відступайтеся від своїх бажань, і тоді будемо жити добре!
Тарас Прохасько
Тема 1. Інтеграція та глобалізація
§ 47. Інтеграція та глобалізація. Витоки й процес європейської інтеграції
§ 48. Міграція. Європейська політика сусідства. Східне партнерство
Тема 2. Міжнародні відносини та міжнародне право
§ 49. Міжнародні відносини. Міжнародне право
§ 50. Система безпеки. Урядові й неурядові міжнародні організації
Тема 3. Україна — член європейського та світового співтовариства
§ 51. Світове співробітництво України
§ 52. Європейський вибір України
ЗНАЄМО. РОЗУМІЄМО. ДІЄМО

6-07-2018, 15:28 2 801