Математика (алгебра і початки аналізу та геометрія) Бурда 10 клас Нова програма

Математика (алгебра і початки аналізу та геометрія) Бурда 10 клас Нова програма

Название учебника: Математика (алгебра і початки аналізу та геометрія) Бурда 10 клас Нова програма
 
Автор: Бурда М. І., Колесник Т. В., Мальований Ю. І, Тарасенкова Н. А.
 
Издательство: Оріон
 
Год: 2018
 
Язык: украинский
 
  • Содержание
  • Скачать
  • Читать онлайн
  • Комментарии
Частина І. Алгебра і початки аналізу
Розділ 1. Функції, їхні властивості та графіки
§ 1. Числові функції та їхні властивості
§ 2. Корінь n-го степеня. Арифметичний корінь n-го степеня та його властивості
§ 3. Степінь з раціональним показником
§ 4. Степенева функція та її властивості
Перевірте, як засвоїли матеріал Контрольні запитання
Тестові завдання до розділу 1
 
Розділ 2. Тригонометричні функції
§ 5. Тригонометричні функції довільного кута
§ 6. Область визначення, множина значень і знаки тригонометричних функцій кута
§ 7. Радіанна міра кута
§ 8. Тригонометричні функції числового аргументу
§ 9. Формули зведення
§ 10. Основні співвідношення між тригонометричними функціями одного й того самого аргументу
§ 11. Формули додавання для косинуса
§ 12. Формули додавання для синуса
§ 13. Формули додавання для тангенса і котангенса
§ 14. Тригонометричні функції подвійного аргументу
§ 15. Основні властивості тригонометричних функцій
§ 16. Графіки функцій у = sin x та y = cos x
§ 17. Графіки функцій y = tg x та y = сtg x
§ 18. Рівняння sin x = a
§ 19. Рівняння cos x = a
§ 20. Рівняння tg x = a та ctg x = a
Перевірте, як засвоїли матеріал
Контрольні запитання
Тестові завдання до розділу 2
 
Розділ 3. Похідна та її застосування
§ 21. Задачі, що приводять до поняття похідної
§ 22. Похідна функції, її механічний і геометричний зміст
§ 23. Основні правила диференціювання функцій
§ 24. Ознаки сталості, зростання і спадання функцій
§ 25. Екстремуми функцій
§ 26. Застосування похідної до розв’язування прикладних задач
Перевірте, як засвоїли матеріал
Контрольні запитання
Тестові завдання до розділу 3

Частина ІІ. Геометрія
Розділ 4. Паралельність прямих та площин
§ 27. Що вивчають у стереометрії
§ 28. Аксіоми стереометрії
§ 29. Взаємне розміщення двох прямих у просторі
§ 30. Взаємне розміщення прямої та площини
§ 31. Взаємне розміщення двох площин
§ 32. Властивості паралельних площин
§ 33. Паралельне проектування
Перевірте, як засвоїли матеріал
Контрольні запитання
Тестові завдання до розділу 4
 
Розділ 5. Перпендикулярність прямих і площин
§ 34. Перпендикулярність прямої та площини
§ 35. Перпендикуляр і похила до площини
§ 36. Теорема про три перпендикуляри
§ 37. Залежність між паралельністю і перпендикулярністю прямих та площин
§ 38. Перпендикулярні площини
Перевірте, як засвоїли матеріал
Контрольні запитання
Тестові завдання до розділу 5
 
Розділ 6. Координати та вектори
§ 39. Прямокутні координати в просторі
§ 40. Вектори у просторі
§ 41. Симетрія у просторі
Перевірте, як засвоїли матеріал
Контрольні запитання
Тестові завдання до розділу 6
Відповіді та вказівки
Предметний покажчик

5-07-2018, 16:18 654