Математика (алгебра і початки аналізу та геометрія) Нелін 10 клас Нова програма

Математика (алгебра і початки аналізу та геометрія) Нелін 10 клас Нова програма

Название учебника: Математика (алгебра і початки аналізу та геометрія) Нелін 10 клас Нова програма
 
Автор: Нелін Є. П.
 
Издательство: Ранок
 
Год: 2018
 
Язык: украинский
 
  • Содержание
  • Скачать
  • Читать онлайн
  • Комментарии
Як користуватися підручником

АЛГЕБРА І ПОЧАТКИ АНАЛІЗУ
Розділ 1. Функції, їхні властивості та графіки

§ 1. Числові функції та їх властивості
§ 2. Застосування властивостей функцій до розв’язування рівнянь і нерівностей
§ 3. Корінь n-го степеня. Арифметичний корінь n-го степеня, його властивості
§ 4. Степінь з раціональним показником та його властивості
§ 5. Степенева функція, її властивості та графік
Тест No 1
Навчальний проект
Теми навчальних проектів

Розділ 2. Тригонометричні функції

§ 6. Радіанне вимірювання кутів
§ 7. Тригонометричні функції кута і числового аргумента
§ 8. Властивості тригонометричних функцій
§ 9. Графіки функцій синуса, косинуса, тангенса і котангенса та їх властивості
§ 10. Співвідношення між тригонометричними функціями одного аргумента
§ 11. Формули додавання та наслідки з них
§ 12. Найпростіші тригонометричні рівняння
Тест No 2
Навчальний проект
Теми навчальних проектів

Розділ 3. Похідна та її застосування
§ 13. Похідна функції
§ 14. Правила обчислення похідних. Похідна складної функції
§ 15. Похідні елементарних функцій
§ 16. Застосування похідної до дослідження проміжків зростання і спадання та екстремумів функцій
§ 17. Загальна схема дослідження функції для побудови її графіка
§ 18. Найбільше і найменше значення функції
Тест No 3
Теми навчальних проектів
Відомості з історії

ГЕОМЕТРІЯ

Розділ 1. Паралельність прямих і площин у просторі
§ 1. Аксіоми стереометрії та найпростіші наслідки з них
§ 2. Методи розв’язування геометричних задач
§ 3. Найпростіші задачі на побудову перерізів многогранників
§ 4. Розміщення двох прямих у просторі: прямі, що перетинаються, паралельні прямі, мимобіжні прямі
§ 5. Паралельність прямої та площини
§ 6. Паралельність двох площин
§ 7. Паралельне проектування. Зображення плоских і просторових фігур у стереометрії
Тест No 1
Навчальний проект
Теми навчальних проектів
 
Розділ 2. Перпендикулярність прямих і площин у просторі

§ 8. Кут між прямими в просторі. Перпендикулярні прямі
§ 9. Перпендикулярність прямої та площини
§ 10. Перпендикуляр і похила. Теорема про три перпендикуляри
§ 11. Кут між прямою та площиною
§ 12. Двогранний кут. Кут між площинами
§ 13. Перпендикулярність площин
§ 14. Ортогональне проектування
§ 15. Відстані між фігурами
Тест No 2
Теми навчальних проектів

Розділ 3. Координати, вектори, геометричні перетворення у просторі

§ 16. Прямокутна система координат у просторі
§ 17. Вектори у просторі
§ 18. Перетворення у просторі та їх властивості
Тест No 3
Теми навчальних проектів
Відповіді до вправ
Алгебра і початки аналізу
Геометрія
Предметний покажчик

5-07-2018, 16:17 1 123