Українська мова Авраменко 10 клас Нова програма

Українська мова Авраменко 10 клас Нова програма

Название учебника: Українська мова Авраменко 10 клас Нова програма
 
Автор: Авраменко О., Пахаренко В.
 
Издательство: Грамота
 
Год: 2018
 
Язык: украинский
 
  • Содержание
  • Скачать
  • Читать онлайн
  • Комментарии
Від автора

ВСТУП

§ 1. Лексикографія
§ 2. Типи словників
§ 3. Мовна норма

ЛЕКСИЧНА НОРМА

§ 4. Лексичне значення слова. Лексична помилка. Слово і контекст
§ 5. Слова власне українські й запозичені
§ 6. Лексичні та фразеологічні синоніми, антоніми. Синонімічне багатство мови
§ 7. Пароніми
§ 8. Порушення лексичної норми. Кальки з інших мов. Уживання слів у невластивому значенні
§ 9–10. Основні групи фразеологізмів. Багатозначність, синонімія й антонімія фразеологізмів
§ 11–12. Утвердження лексичної норми в словниках української мови. Есе

ПРАКТИЧНА РИТОРИКА

§ 13–14. Риторика як мистецтво. Мовленнєва ситуація
§ 15–16. Особистість мовця. Вимоги до оратора
§ 17–18. Контакт з аудиторією
§ 19–20. Підготовка тексту до виступу
§ 21–22. Стратегія і тактика мовленнєвої поведінки

ОРФОЕПІЧНА НОРМА

§ 23. Милозвучність
§ 24–25. Основні правила вимови звуків
§ 26–27. Основні правила наголошування слів
Короткий словник колоритної української лексики
 
ОРФОГРАФІЧНА НОРМА

§ 28. Орфографія. Ненаголошені голосні е, и
§ 29. Апостроф
§ 30. М’який знак (знак м’якшення)
§ 31. Чергування звуків. Зміни приголосних при додаванні суфіксів -ськ-, -ств-
§ 32. Спрощення приголосних
§ 33–34. Подвоєні літери
§ 35–36. Правопис префіксів і суфіксів
§ 37–38. Уживання великої літери
§ 39–40. Правила перенесення слів. Графічні скорочення
§ 41. Написання складних слів
§ 42. Написання слів іншомовного походження
§ 43. Складні випадки написання прізвищ
§ 44–45. Складні випадки написання географічних назв
§ 46. Розрізнення прислівників і співзвучних сполук
§ 47. Написання не, ні з різними частинами мови

МОРФОЛОГІЧНА НОРМА

§ 48. Морфологічна норма
§ 49. Рід іменника
§ 50–51. Число іменника
§ 52–53. Складні випадки відмінювання іменника
§ 54. Закінчення -а (-я), -у (-ю) в іменниках чоловічого роду родового відмінка однини
§ 55–56. Особливості кличного відмінка
§ 57–58. Творення й відмінювання імен по батькові

ПРАКТИЧНА РИТОРИКА

§ 59–60. Суперечка як вид комунікації. Правила ведення суперечки
§ 61–62. Теза й аргументи
§ 63–64. Полемічні прийоми. Мистецтво відповідати на запитання
Короткий словник наголосів
Короткий словник колоритної української лексики

5-07-2018, 12:52 5 195