Українська мова Голуб 10 клас Нова програма

Українська мова Голуб 10 клас Нова програма

Название учебника: Українська мова Голуб 10 клас Нова програма
 
Автор: Голуб Н. Б
 
Издательство: Педагогічна думка
 
Год: 2018
 
Язык: украинский
 
  • Содержание
  • Скачать
  • Читать онлайн
  • Комментарии
Передмова

Лексикографія

§ 1. Сучасні лексикографічні джерела
§ 2. Основні типи словників
§ 3. Довідкові медіаресурси
§ 4. Поняття норми в сучасній українській літературній мові

Лексична норма

§ 5. Лексична норма
§ 6. Лексичне значення слова. Слово і контекст
§ 7. Слововживання: вибір слова, лексична сполучуваність
§ 8. Слова власне українські й запозичені
§ 9. Синонімічне багатство української мови
§ 10. Пароніми
§ 11. Найпоширеніші випадки порушення лексичної норми
§ 12. Фразеологічне багатство української мови
§ 13. Уживання фразеологізмів у мовленні
§ 14. Утвердження лексичної норми в словниках української мови (повторення й узагальнення)

Практична риторика

§ 15. Риторика як мистецтво, наука й навчальна дисципліна
§ 16. Мовленнєва ситуація
§ 17. Особистість мовця
§ 18. Аудиторія
§ 19. Текст як одиниця спілкування
§ 20. Ефективність мовлення
§ 21. Стратегія й тактика мовленнєвої поведінки
§ 22. Мовленнєвий вчинок. Мовленнєва подія
§ 23. Контрольна робота
 
Орфоепічна норма

§ 24 Орфоепічна норма. Орфоепічний словник
§ 25. Поняття милозвучності
§ 26. Основні правила вимови голосних і приголосних звуків
§ 27. Наголошування слів української мови
§ 28. Орфоепічна помилка

Орфографічна норма

§ 29. Орфограма. Орфографічна норма. Орфографічний словник
§ 30. Принципи української орфографії
§ 31. Ненаголошені е, и в корені слова
§ 32. Апостроф. Позначення м'якості приголосних
§ 33. Чергування голосних і приголосних звуків
§ 34. Зміни приголосних при збігові їх у процесі словотворення
§ 35. Спрощення приголосних
§ 36. Подвоєння і подовження приголосних
§ 37. Правопис префіксів і суфіксів
§ 38. Велика літера та лапки у власних назвах
§ 39. Уживання великої літери
§ 40. Написання слів іншомовного походження
§ 41. Написання складних іменників, прикметників, числівників
§ 42. Написання складних займенників, прислівників, службових слів, графічних скорочень та абревіатур
§ 43. Складні випадки написання прізвищ
§ 44. Складні випадки написання географічних назв
§ 45. Перенесення слів із рядка в рядок
§ 46. Розрізнення прислівників і співзвучних сполук. Правила написання їх
§ 47. Написання не, ні з різними частинами мови
§ 48. Орфографічна норма. Контрольна робота

Морфологічна норма

§ 49. Морфологічна помилка
§ 50. Загальна характеристика іменника
§ 51. Рід і число іменників
§ 52. Складні випадки відмінювання іменників І відміни
§ 53. Відмінювання іменників чоловічого роду II відміни
§ 54. Складні випадки відмінювання іменників чоловічого роду II відміни
§ 55. Відмінювання іменників III відміни
§ 56. Словозміна іменників IV відміни
§ 57. Особливості вживання кличного відмінка у мовленні
§ 58. Творення й відмінювання чоловічих і жіночих імен по батькові
§ 59. Морфологічна норма (повторення й узагальнення)
§ 60. Морфологічна норма. Контрольна робота

Практична риторика

§ 61. Суперечка як вид комунікації
§ 62. Види суперечки
§ 63. Правила ведення суперечки
§ 64. Аргументи
§ 65. Полемічні прийоми
§ 66. Мистецтво відповідати на запитання
§ 67. Дискусія на визначену тему
Додатки

5-07-2018, 12:33 2 004