Розділи
Підручники для школи » 10 клас » Українська мова Глазова 10 клас Нова програма

Українська мова Глазова 10 клас Нова програма

05.07.2018 - 12:32 3 475 0
Українська мова Глазова 10 клас Нова програма
Зміст Читати онлайн Завантажити
Передмова
ВСТУП
§1 Лексикографія. Сучасні лексикографічні джерела: словники, довідкова література (у тому числі на електронних носіях)
§2 Інформативна й нормативна функції словників і довідників. Основні типи словників. Довідкові медіаресурси
Запитання і завдання для самоконтролю
§3 Поняття норми в сучасній українській літературній мові. Типи норм. Нормативне й ненормативне мовлення

ЛЕКСИЧНА НОРМА

§4 Лексичне значення слів. Лексична помилка
§5 Слово і контекст. Залежність значень слова від контексту. Слововживання: вибір слова, лексична сполучуваність
§6 Слова власне українські й запозичені. Виправдані й небажані запозичення
§7 Лексичні й фразеологічні синоніми. Синонімічне багатство української мови
§8 Лексичні й фразеологічні антоніми
§9 Пароніми. Запобігання помилкам у вживанні паронімів
§10 Найпоширеніші випадки порушення лексичної норми
§11 Кальки з інших мов. Недоречне вживання українських слів у невластивому їм значенні
§12 Основні групи фразеологізмів. Багатозначність, синонімія й антонімія фразеологізмів
§13 Уживання слів у фразеологізмах відповідно до їхнього стилістичного забарвлення
Запитання і завдання для самоконтролю

ОРФОЕПІЧНА НОРМА

§14 Орфоепічна помилка. Орфоепічний словник
§15 Поняття милозвучності. Чергування у–в, і–й як засіб милозвучності
§16 Основні правила вимо5ви голосних звуків
§17 Основні правила вимови приголосних звуків
§18 Наголос. Нормативний наголос. Основні правила наголошування слів
§19 Варіантне наголошування слів в українській мові. Діалектний наголос
§20 Словорозрізнювальний наголос. Форморозрізнювальний наголос. Складні випадки наголошування слів
Запитання і завдання для самоконтролю

ОРФОГРАФІЧНА НОРМА

§21 Орфограма. Орфографічна помилка. Орфографічний словник. Принципи української орфографії
§22 Ненаголошені е, и в корені слова
§23 Правила вживання апострофа
§24 Позначення м’якості приголосних на письмі
Запитання і завдання для самоконтролю
§25 Чергування звуків
Чергування голосних звуків
§26 Чергування приголосних звуків
§27 Зміни приголосних при збігу їх у процесі словотворення
Запитання і завдання для самоконтролю
§28 Спрощення в групах приголосних
§29 Подвоєння та подовження приголосних
Запитання і завдання для самоконтролю
§30 Правопис префіксів
§31 Правопис суфіксів
Запитання і завдання для самоконтролю
§32 Уживання великої літери
§33 Правила перенесення слів із рядка в рядок. Правила графічних скорочень слів
§34 Написання складних слів разом і через дефіс
§35 Написання слів іншомовного походження. Правило «дев’ятки»
§36 Складні випадки написання прізвищ і географічних назв
§37 Розрізнення прислівників і співзвучних сполук (збоку — з боку, зрештою — з рештою, всередині — в середині тощо). Правила написання їх
§38 Написання не, ні з різними частинами мови
Запитання і завдання для самоконтролю

МОРФОЛОГІЧНА НОРМА

§39 Морфологічна помилка

Іменник

§40 Іменник. Рід іменників. Паралельні родові форми іменників. Іменники чоловічого та жіночого роду, що означають назви людей за діяльністю
§41 Іменники спільного і подвійного роду. Складні випадки узгодження роду іменників з іншими частинами мови
§42 Визначення роду невідмінюваних іменників та абревіатур, правила вживання їх
§43 Число іменників. Іменники, що мають лише форму однини або множини
§44 Складні випадки відмінювання іменників
§45 Закінчення іменників чоловічого роду ІІ відміни. Відмінкові закінчення іменників з конкретним та абстрактним значенням
§46 Закінчення іменників III відміни в орудному відмінку
§47 Словозміна іменників IV відміни
§48 Особливості кличного відмінка
§49 Творення й відмінювання чоловічих і жіночих імен по батькові
Запитання і завдання для самоконтролю

ПРАКТИЧНА РИТОРИКА

Риторика як мистецтво, наука й навчальна дисципліна. Роль риторики в сучасному світі
Мовленнєва ситуація. Елементи мовленнєвої ситуації (мовець (адресант), слухач (аудиторія), предмет мовлення, умови успішного спілкування)
Особистість мовця. Риси гарного співрозмовника
Комунікативний стан мо5вця. Вимоги до мовлення оратора
Аудиторія (слухач, слухачі). Види слухання. Цілі слухання
Моделювання аудиторії. Контакт із аудиторією. Прийоми налагодження контакту
Текст як одиниця спілкування. Етапи підготовки тексту виступу
Підготовка до виступу. Види читання і записування тексту виступу. Естетика тексту
Ефективність мовлення. Комунікативний намір. Мовленнєва поведінка. Стратегія і тактика мовленнєвої поведінки
Мовленнєва подія. Мовленнєвий вчинок
Суперечка як вид комунікації. Правила ведення суперечки
Різно5види суперечки: публічний діалог, дебати
Різновиди суперечки: диспут, дискусія
Аргументи і доказовість
Полемічні прийоми
Мистецтво відповідати на запитання

ДОДАТКИ

Тлумачний словничок
Словничок термінів
Словничок фразеологізмів
На цій сторінці ви можете безкоштовно завантажити Українська мова Глазова 10 клас Нова програма.
Коментарі
Натисніть на зображення, щоб оновити код, якщо він нерозбірливий
Відкрити бічну панель
Коментарі
Eric
Eric 27.02.2024 - 19:56
Dear in.ua Administrator. Eric here with a quick thought about your website in.ua... I’m on the internet a lot and I look at a lot of business websites. Like yours, many of them have great content.
Eric
Eric 27.02.2024 - 13:15
Dear My name’s Eric and I just found your site in.ua Admin. It’s got a lot going for it, but here’s an idea to make it even MORE effective. Visit https://rushleadgeneration.com for a live demo
Eric
Eric 27.02.2024 - 08:40
Hello in.ua Administrator! I just found your site, quick question… My name’s Eric, I found in.ua after doing a quick search – you showed up near the top of the rankings, so whatever you’re doing for
Eric
Eric 15.02.2024 - 07:47
To the in.ua Webmaster! I just found your site, quick question… My name’s Eric, I found in.ua after doing a quick search – you showed up near the top of the rankings, so whatever you’re doing for
Eric
Eric 15.02.2024 - 01:41
Dear in.ua Owner! My name’s Eric and I just came across your website - in.ua - in the search results. Here’s what that means to me… Your SEO’s working. You’re getting eyeballs – mine at least.