Українська мова Ющук 10 клас Нова програма

Українська мова Ющук 10 клас Нова програма

Название учебника: Українська мова Ющук 10 клас Нова програма
 
Автор: І.П. Ющук
 
Издательство: Богдан
 
Год: 2018
 
Язык: украинский
 
  • Содержание
  • Скачать
  • Читать онлайн
  • Комментарии
§ 1. Рідна мова
§ 2. Слово як одиниця мови
§ 3. Словники української мови
ЛЕКСИЧНА НОРМА
§ 4. Лексика української мови
§ 5. Запозичені слова
§ 6. Лексичне значення слова
§ 7. Слово і контекст
§ 8. Слововживання
§ 9. Лексична сполучуваність
§ 10. Синоніми й перифрази
§ 11. Омоніми й пароніми
§ 12. Фразеологізми. Крилаті слова
§ 13. Фразеологічні вирази
ПРАКТИЧНА РИТОРИКА
§ 14. Риторика як мистецтво
§ 15. Текст, його компоненти
§ 16. Побудова тексту
§ 17. Синтаксична єдність
§ 18. Стилістика тексту
§ 19. Редагування тексту
§ 20. Культура мовлення
§ 21. Мовний етикет
ОРФОЕПІЧНА НОРМА
§ 22. Звуки і фонеми
§ 23. Вимова звуків
§ 24. Основні засоби милозвучності української мови
§ 25. Чергування у—в, і—й як засіб милозвучності мови
§ 26. Наголос
ОРФОГРАФІЧНА НОРМА
§ 27. Принципи правопису слів
§ 28. Чергування голосних
§ 29. Вимова і правопис голосних
§ 30. Вимова і правопис приголосних
§ 31. Вживання апострофа
§ 32. М’які і тверді приголосні. Вживання м’якого знака
§ 33. Чергування приголосних
§ 34. Зміни приголосних при додаванні суфіксів -ськ-, -ств-
§ 35. Уподібнення приголосних при їхньому збігові
§ 36. Спрощення в групах приголосних
§ 37. Подвоєння букв
§ 38. Правопис префіксів
§ 39. Правопис суфіксів
§ 40. Вживання великої букви
§ 41. Правила переносу частин слова
§ 42. Написання складних слів
§ 43. Вживання м’якого знака й апострофа та подвоєння букв в іншомовних словах
§ 44. Написання и та і в іншомовних словах
§ 45. Написання імен та прізвищ
§ 46. Творення імен по батькові
§ 47. Відмінювання особових назв
§ 48. Складні випадки написання географічних назв
§ 49. Розрізнення прислівників і однозвучних сполук
§ 50. Написання заперечної частки не і префікса не-
§ 51. Графічні скорочення
МОРФОЛОГІЧНА НОРМА
§ 52. Рід і менників. Іменники подвійного роду
§ 53. Поділ іменників на відміни та групи
§ 54. Особливості закінчень іменників І відміни
§ 55. Закінчення іменників ІІ відміни в родовому відмінку однини
§ 56. Закінчення іменників ІІ відміни в давальному й місцевому відмінках однини
§ 57. Закінчення іменників ІІ відміни в орудному й кличному відмінках однини
§ 58. Відмінкові закінчення іменників ІІ відміни в множині
§ 59. Відмінкові форми іменників ІІІ відміни
§ 60. Відмінкові форми іменників ІV відміни
§ 61. Відмінкові форми множинних іменників
ПРАКТИЧНА РИТОРИКА
§ 62. Суперечка як вид комунікації
§ 63. Аргументи й докази
Відповіді до вправ
Відповіді до тестів

5-07-2018, 12:30 1 001