Розділи
Підручники для школи » 10 клас » Фізика Шут 10 клас Нова програма

Фізика Шут 10 клас Нова програма

05.07.2018 - 12:26 1 929 0
Фізика Шут 10 клас Нова програма
Зміст Читати онлайн Завантажити
Вступ
§ 1. Природознавство — найважливіша галузь наукового пізнання та основа розвитку людської цивілізації
§ 2. Фізика як фундамент природознавства
§ 3. Астрономія — одна з найдавніших наук про будову та розвиток небесних тіл і всесвіту
Розділ 1. МЕХАНІКА
Основи кінематики
§ 4. Механіка. Основна задача механіки
§ 5. Матеріальна точка. Способи описання руху матеріальної точки
§ 6. Середня та миттєва швидкість. Прискорення
§ 7. Рівномірний прямолінійний рух. Залежність кінематичних величин від часу у рівномірному прямолінійному русі
§ 8. Графіки залежності кінематичних величин від часу для рівномірного прямолінійного руху
§ 9. Приклади розв’язання задач на залежність кінематичних величин від часу при рівномірному прямолінійному русі
§ 10. Рівноприскорений рух. Графіки залежності кінематичних величин від часу для рівноприскореного прямолінійного руху
§ 11. Приклади розв’язання задач з кінематики рівноприскореного прямолінійного руху
§ 12. Нерухома та рухома системи відліку. Закон додавання швидкостей. Додавання незалежних рухів
§ 13. Рівномірний рух матеріальної точки по колу
§ 14. Кутова та лінійна швидкості, взаємозв’язок між ними
Основи динаміки
§ 15. Сили в механіці. Інерція. Інертність тіла і маса. Системи відліку в динаміці
§ 16. Закони механіки Ньютона
§ 17. Закони Ньютона і основна задача механіки
§ 18. Гравітаційна взаємодія. Закон всесвітнього тяжіння. Вільне падіння
§ 19. Сила тяжіння та вага тіла. Центр тяжіння та центр мас
§ 20. Рух тіла в полі сили тяжіння
§ 21.Рух тіла під дією кількох сил
§ 22. Механічна рівновага тіл. Момент сили. Умови рівноваги тіл
§ 23. Закон Архімеда. Рух і рівновага тіл під дією архімедової сили
§ 24. Імпульс тіла. Закон збереження імпульсу
§ 25. Робота сили (механічна робота). Потужність
§ 26. Механічний стан тіла. Кінетична і потенціальна енергія. Закон збереження механічної енергії
§ 27. Застосування законів збереження в механіці
§ 28. Межі застосування законів класичної механіки. Передумови виникнення спеціальної теорії відносності. Релятивістський закон додавання швидкостей
§ 29. Основні положення спеціальної теорії відносності та їхні наслідки
Перевір себе: Тестові завдання до розділу 1
Розділ 2. Молекулярна фізика та термодинаміка
§ 30. Сучасні уявлення про будову речовини. Атоми і молекули. Будова атома
§ 31. Маса молекул. Кількість речовин
§ 32. Наноматеріали
§ 33. Рух і взаємодія атомів і молекул у різних агрегатних станах
§ 34. Основи молекулярно-кінетичної теорії будови речовини (МКТ)
§ 35. Дослід Штерна. Швидкість теплового руху молекул
§ 36. Ідеальний газ. Тиск газу. Основне рівняння молекулярно-кінетичної теорії ідеального газу
§ 37. Абсолютна шкала температур
§ 38. Ізопроцеси в газах. Закон Бойля–Маріота
§ 39. Ізопроцеси в газах. Закон Гей–Люссака
§ 40. Ізопроцеси в газах. Закон Шарля
§ 41. Рівняння стану ідеального газу
§ 42. Внутрішня енергія тіл. Кількість теплоти
§ 43. Перший закон термодинаміки. Адібатний процес
§ 44. Застосування першого закону термодинаміки до ізопроцесів в газа
§ 45. Теплові машини. Принцип дії теплових машин
§ 46. Цикл теплових машин. Цикл Карно. Коефіцієнт корисної дії теплових машин
§ 47. Необоротність теплових процесів. Ентропія
§ 48. Властивості насиченої й ненасиченої пари. Зрідження газів та одержання низьких температур
§ 49. Вологість повітря як один з його найважливіших параметрів. Значення вологості повітря у природі та житті людини
§ 50. Поверхневий шар рідини. Поверхневий натяг
§ 51. Змочування і незмочування. Капілярні явища
§ 52. Деформації. Закон Гука. Діаграма розтягу. Механічні властивості твердих тіл
Перевір себе: Тестові завдання до розділу 2
Задачі до розділу 1
Задачі до розділу 2
Лабораторна робота No 1. Визначення прискорення руху тіла під час прямолінійного рівноприскореного руху
Лабораторна робота No 2. Визначення прискорення вільного падіння тіла
Лабораторна робота No 3. Визначення періоду, частоти, лінійної швидкості та доцентрового прискорення тіла при рівномірному русі по колу
Лабораторна робота No 4. Визначення центра мас плоских фігур
Лабораторна робота No 5. Дослідження руху тіла, кинутого під кутом до горизонту
Лабораторна робота No 6. Вивчення одного з ізопроцесів
Лабораторна робота No 7. Визначення коефіцієнту поверхневого натягу рідини методом відриву крапель
Лабораторна робота No 8. Визначення модуля пружності гуми
Відповіді до вправ і тестових завдань
Предметний покажчик
Предметний покажчик
На цій сторінці ви можете безкоштовно завантажити Фізика Шут 10 клас Нова програма.
Коментарі
Натисніть на зображення, щоб оновити код, якщо він нерозбірливий
Відкрити бічну панель
Коментарі
Роман
Роман 28.01.2024 - 15:18
Дуже класно дякую 👍🦾
Оксана
Оксана 07.11.2023 - 22:37
Підручник видання 2021 року має 208 сторінок, навіщо ви викладаєте замість нього файл підручника 2016 року?
Помогите
Помогите 09.09.2023 - 14:30
Можно пожалуйста ответы на этот учебник?
Вікторія
Вікторія 26.08.2023 - 18:54
Чи можна додати календарне планування для шкіл з румунською мовою навчання для1-4 класу з української та румунської мови?