Фізика Головко 10 клас Нова програма

Фізика Головко 10 клас Нова програма

Название учебника: Фізика Головко 10 клас Нова програма
 
Автор: Головко М. В., Мельник Ю. С., Непорожня Л. В., Сіпій В. В.
 
Издательство: Педагогічна думка
 
Год: 2018
 
Язык: украинский
 
  • Содержание
  • Скачать
  • Читать онлайн
  • Комментарии
Слово до учнів
Слово до вчителя
Вступ
§ 1. Світоглядний потенціал фізики та астрономії
§ 2. Фізичні теорії. Фізика як теоретична основа сучасної астрономії
Розділ 1. Механіка
§ 3. Механічний рух. Основна задача механіки
§ 4. Основні характеристики механічного руху
§ 5. Рівномірний прямолінійний рух
§ 6. Рівнозмінний рух
§ 7. Рівноприскорений прямолінійний рух
§ 8. Рівномірний рух по колу
Практикум із розв’язування задач No1
Виявляємо предметну компетентність
§ 9. Перший закон Ньютона
§ 10. Другий закон Ньютона
§ 11. Третій закон Ньютона
Практикум із розв’язування задач No2
Виявляємо предметну компетентність
§ 12. Закон всесвітнього тяжіння
§ 13. Гравітаційне поле та вага тіла
Практикум із розв’язування задач No3
§ 14. Деформації і сила пружності
Практикум із розв’язування задач No4
Виявляємо предметну компетентність
§ 15. Рівновага тіл
§ 16. Елементи механіки рідин і газів
Практикум із розв’язування задач No5
Виявляємо предметну компетентність
§ 17. Закон збереження імпульсу
§ 18. Механічна робота. Потужність
§ 19. Закон збереження механічної енергії. Застосування законів збереження в механіці
Практикум із розв’язування задач No6
Виявляємо предметну компетентність 
§ 20. Межі застосування законів класичної механіки. Основи спеціальної теорії відносності
§ 21. Відносність часу та лінійних розмірів тіл. Релятивістський закон додавання швидкостей
Розділ 2. Молекулярна фізика та термодинаміка
§ 22. Сучасні дослідження будови речовини
§ 23. Основи молекулярно-кінетичної теорії будови речовини
§ 24. Ідеальний газ. Тиск газу. Температура
§ 25. Основне рівняння молекулярно-кінетичної теорії ідеального газу
§ 26. Рівняння стану ідеального газу. Ізопроцеси
Практикум із розв’язування задач No7
Виконуємо навчальний проект разом
Виявляємо предметну компетентність
§ 27. Випаровування. Властивості насиченої та ненасиченої пари
§ 28. Вологість повітря та її вимірювання
§ 29. Рідини. Поверхневий натяг рідин
§ 30. Змочування. Капілярні явища
Практикум із розв’язування задач No8
§ 31. Рідкі кристали. Полімери. Наноматеріали
§ 32. Будова і властивості твердих тіл
§ 33. Внутрішня енергія. Способи зміни внутрішньої енергії тіла
§ 34. Теплові процеси та їх характеристики. Рівняння теплового балансу
§ 35. Робота в термодинаміці 
§ 36. Закони термодинаміки
§ 37. Теплові двигуни
§ 38. Теплові машини
§ 39. Екологічні проблеми, пов’язані з використанням теплових машин
Практикум із розв’язування задач No9
Виявляємо предметну компетентність
Лабораторний практикум
Відповіді до вправ
Предметний покажчик

5-07-2018, 12:23 1 733